NIA เปิด 100 รายชื่อผู้สร้างแรงบันดาลใจ จากหนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3” ภายใต้แนวคิด “SUSTAINABLE INNOVATION”


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA ประกาศ 100 รายชื่อผู้สร้างแรงบันดาลใจสู่การเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน จากหนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3” ภายใต้แนวคิด SUSTAINABLE INNOVATION การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยหลักคิด 3P ได้แก่ PLANET สังคมและสิ่งแวดล้อม  PEOPLE คุณภาพชีวิต และPROFIT เศรษฐกิจ ผ่านกระบวนทัศน์ ความคิด ผลงาน และความสำเร็จของบุคคลต้นแบบจากหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดนิทรรศการออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า NIA มองประชาชนและสังคมเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด จึงมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงสามารถสร้างและใช้นวัตกรรมได้ จึงได้จัดทำหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรมขึ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SUSTAINABLE INNOVATION” การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติอย่างสมดุล ผ่านกระบวนการความคิด ผลงานและความคิดของบุคคลต้นแบบจากหลากหลายอาชีพในประเทศ ด้วยหลักคิด 3P โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 6 สาขา ได้แก่ กลุ่ม PLANET นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาเครือข่ายเมือง กลุ่ม PEOPLE นวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สาขาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี สาขาสิทธิเสรีภาพ ความเป็นส่วนตัว และความเท่าเทียม และกลุ่ม PROFIT นวัตกรรมที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ประกอบด้วย สาขาความมั่นคง และสาขาการเข้าถึงโอกาสที่ครอบคลุม เพื่อเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร

ภายในงานมีการเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) นิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3” และกิจกรรมเสวนาจาก 3 ตัวแทนผู้สร้างแรงบันดาลใจที่จะร่วมสะท้อนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม พร้อมกันนี้ยังได้จัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) ที่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การเข้าชมนิทรรศการเสมือนมาอยู่ที่งานจริง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปร่วมค้นหาแนวความคิดของบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และชมนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงได้ทาง เว็บไซต์ https://www.nia100faces.com/

 

 มุมมองความคิดผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

พันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ริเริ่มโครงการข้าวเพื่อหมอ จากกลุ่ม PLANET กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID- 19 ในช่วงแรกได้ระดมทุนผ่านระบบคลาวด์ เพื่อจัดหาข้าวกล่องจากร้านอาหารต่าง ๆ ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ในชื่อโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ หรือ Food for Fighters” ซึ่งได้รับการรับรองจากทาง UNDP ต่อมาโครงการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยโครงการในระยะแรกเน้นดำเนินการในพื้นที่เขาใหญ่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งร้านอาหารเข้าร่วมโครงการจะได้รับยอดสั่งซื้อภายใต้ระบบการคำนวณ 50 บาท คูณ 50 กล่อง โดยโครงการขอเครดิต 7 วันล่วงหน้า ซึ่งมีร้านอาหารขอเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ร้าน และมีผู้ร่วมสมทบทุนดำเนินการรวมหลายล้านบาท จนมีร้านอาหารที่อยู่ในระบบมากกว่า 20 จังหวัด จึงเกิดการวางระบบจับคู่โรงพยาบาลกับร้านอาหารในพื้นที่ขึ้นอีกส่วนหนึ่ง นับเป็นการทำงานเครือข่ายแบบครบวงจรอย่างแท้จริง และช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อน

“โดยโปรเจกต์ข้าวเพื่อหมอไม่ได้มองปัจจัยด้านการเงินเป็นหลัก แต่เป็นการประยุกต์เครือข่ายที่มีมาสร้างคุณค่าและเพิ่มศักยภาพในการขยายผลจนกลายเป็นนวัตกรรมจากการร่วมมือกันที่สร้างความยั่งยืนสู่สังคม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังดำเนินการอยู่และมีอีกหลายๆโครงการที่นำหลักคิดแนวคิดไปปรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมโดยไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤต เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนรอดพ้นจากความยากลำบากสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันขึ้นให้ได้มากที่สุด” พันชนะ กล่าว

ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน จากกลุ่ม PEOPLE กล่าวว่า จากความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้คนในสังคมเข้าถึงแหล่งข้อมูล ที่มีข้อมูลความรู้ต่างๆมากมาย มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ มักจะเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคม จึงได้ริเริ่มเปิดเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” เพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา เล่าเรื่องราวการเลี้ยงดูเด็กในแต่ละช่วงวัย ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับเด็ก ให้คุณพ่อและคุณแม่เข้าใจมีการเพิ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้คนที่เข้ามาสื่อสารแลกเปลี่ยนในเพจเข้าใจง่ายขึ้น มีการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ ผ่านภาพ มีการจัดกิจกรรมพบปะเลี้ยงลูกนอกบ้านออนทัวร์ โดยพาเด็ก”ไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ในชุมชน เพื่อ เปลี่ยนแปลงทัศนคติการเลี้ยงลูกแบบเดิมสู่การเลี้ยงลูกในค่านิยมที่เรียกว่า “เลี้ยงลูกเชิงบวก” เป็นการสร้างเด็กให้มีการเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งพลังบวกได้อย่างยั่งยืน เพราะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง ต้องใช้คนทั้งสังคมให้เกิดพลังบวกอย่างยั่งยืน

ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน จากกลุ่ม PROFIT กล่าวว่า จากความคิดริเริ่มที่ต้องการให้การตลาดที่ดูเป็นเรื่องเข้าใจยากกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่าย จึงเกิดเป็น “เพจการตลาดวันละตอน” โดยมีคอนเซปต์เล่าเรื่องการตลาดในภาษาที่แม่ค้าในตลาดอ่านแล้วเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง ทำให้การตลาดเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปรู้ได้ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป ด้วยการหยิบยกศัพท์เทคนิคด้านการตลาดมาย่อยให้ง่ายขึ้น จนมีผู้ติดตามเพจนับ 100,000 คน และเติบโตมาเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ยังคงไม่หยุดพัฒนา เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ความรู้ไม่สิ้นสุด” และการตลาดวันละตอนก็ยังคงพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกัน

“สำหรับกลยุทธ์ที่จะทำสิ่งใดสักอย่างให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าเราต้องทำอะไร แต่เราต้องเรียนรู้ว่าเรามีอะไร ต้องเรียนรู้สม่ำเสมอเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และสังคมหรือตลาดต้องการอะไรในสังคม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์วิเคราะห์ว่าจะนำเอาทั้ง 2 อย่างนี้มารวมกันได้อย่างไร ทำอย่างไรที่จะถ่ายทอดออกมาแล้วให้คนในสังคมเข้าใจง่าย ต้องอาศัยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีอยู่และเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ณัฐพล กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save