New Issue

วารสาร Engineering Today

ปีที่ 18 ฉบับที่ 176 มีนาคม-เมษายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • สวทช. ร่วมกับจุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยแสง UV ใช้งานได้ในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยง นำร่องที่ รพ.จุฬาฯ
  • “วิศวกรหญิง 4 เจนเนอเรชั่น” ก้าวข้ามความท้าทาย สู่วิชาชีพวิศวกรหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ
  • จับตา 2 งานวิจัย ช่วยไทยยามวิกฤต COVID-19 หน้ากากผ้ากันน้ำของ มธ. – หน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโนของ มจพ.

View Detail