Engineering Today ฉบับที่ 182 มีนาคม-เมษายน 2564

วารสาร Engineering Today 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 182 มีนาคม-เมษายน 2564

เรื่องเด่นในฉบับ 

  • สตาร์ตอัป มจธ. ร่วมมือสถาบันวิจัยญี่ปุ่นผลิตแผ่นฟิล์มฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยอานุภาคนาโนทองแดง ประสิทธิภาพ 99%
  • กฟผ. จับมือ สฟอ.GIZ เปิดห้องทดสอบแอร์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติรักษ์โลก เน้นปลอดภัย-สินค้าไทยแข็งขันได้ในระดับโลก
  • คณะวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ร่วมกับ HITACHI ABB คัดเลือกนิสิตเข้าฝึกงานที่ HITACHI ABB ผ่านโคงการ “Supporting Apprentice Students Program”
  • กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ เนคเทค และเครือข่ายพันธมิต เปิดตัว “HandySense” ขับเคลื่อนสมาร์ทฟาร์มระบบเปิดสู่สังคมไทย
  • คณะวิศวฯ มข. จับมือเอกชน นำเทคโนโลยี Drone ยกระดับชาวไร่อ้อย สู่เกษตรแม่นยำ

 E-Magazine Download PDF E-Book

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
E-Talk อว. จัดหาโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 37 แห่ง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ถึง 12,822 เตียง กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
Report กฟผ. จับมือ สฟอ.-GIZ เปิดตัวห้องทดสอบแอร์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติรักษ์โลกเน้นปลอดภัย-ให้สินค้าไทยแข่งขันได้ในระดับโลก กองบรรณาธิการ
Report คณะวิศวฯ ไฟฟ้า จุฬาฯ ร่วมกับ HITACHI ABB คัดเลือกนิสิตเข้าฝึกงานที่ HITACHI ABB ผ่านโครงการ “Supporting Apprentice Students Program” กองบรรณาธิการ
Environment ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมภายใต้การสนับสนุนของเยอรมนี กองบรรณาธิการ
Technology คณะวิศวฯ มข. จับมือเอกชน นำเทคโนโลยี Drone ยกระดับชาวไร่อ้อย สู่เกษตรแม่นยำ บพข.
Technology ซินโครตรอน จับมือ มทส.-จังหวัดนครราชสีมา ใช้แสงซินโครตรอนและนวัตกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโคราช กองบรรณาธิการ
Interview ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขึ้นแท่นผู้นำองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2564 พร้อมจับมือคู่ค้าและลูกค้า มุ่งปฏิรูปดิจิทัล สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน กองบรรณาธิการ
Innovation สตาร์ตอัป มจธ. ร่วมมือสถาบันวิจัยญี่ปุ่น ผลิตแผ่นฟิล์มฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยอนุภาคนาโนทองแดงประสิทธิภาพ 99.9% กองบรรณาธิการ
IoT (Internet of Things) กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือเนคเทค และเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัว “HandySense” ขับเคลื่อนสมาร์ทฟาร์มระบบเปิดสู่สังคมไทย กองบรรณาธิการ
Digital VMware เผยผลการศึกษาด้าน Digital Frontiers พบผู้บริโภคชาวไทยมีระดับการยอมรับประสบการณ์ดิจิทัลสูงสุดในโลก กองบรรณาธิการ
Energy Today เอ็มจี หนุน PEA-บางจาก เปิดสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 56 สาขา บนเส้นทางหลักทุกระยะ 100 กิโลเมตร ภายใน Q 2 กองบรรณาธิการ
AI ฟีโบ้ นำเทคโนโลยี AI พัฒนาการทำงานข้อเข่าเทียมเพื่อผู้พิการ กองบรรณาธิการ
IT Update จับตาไอทีปี ’64 หัวใจคือ Digital Process และ Trust สุภัค ลายเลิศ
Preview ProPak Asia 2021-รูปแบบไฮบริดตอบครบทุกปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์
Management Tools Today KM-01 การพัฒนาการเรียนรู้ (Learning Curve) ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล