Engineering Today ฉบับที่ 181 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

วารสาร Engineering Today 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 181 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเด่นในฉบับ 

  • ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
  • “ระบบอัตโนมัติ” หนทางสู่ความสำเร็จในการ Transform สู่ดิจิทัล
  • Virtual Twin ความสำเร็จบทใหม่ของโรงงานแห่งอนาคต
  • สวทช. เผย 10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจรับ New Normal

 E-Magazine Download PDF E-Book

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
E-Talk อว. เผยความจริง 6 ข้อ หลังทั่วโลกฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วกว่า 200 ล้านโดส ชี้ “ได้ผลดีเกินคาด” กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
Report คณะวิศวฯ จุฬาฯ ระดมทัพหุ่นยนต์ปิ่นโต-กระจก 1,200 ตัว ช่วยแพทย์และพยาบาลรับมือวิกฤต COVID-19 ระบาดรอบใหม่ทั่วประเทศ กองบรรณาธิการ
Report ฟีโบ้ จับมือสตาร์ตอัป ใช้ AI ตรวจจับโรคบนภาพเอกซเรย์ปอดได้ 8 สภาวะโรค กองบรรณาธิการ
Energy Today สนพ. จับมือ ส.อ.ท. จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาน กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม กองบรรณาธิการ
Cover Story ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กองบรรณาธิการ
Innovation นาโนเทค จับมือยูนิซิล ต่อยอดนวัตกรรมซิงก์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสู้ภัย COVID-19 ในราคาที่จับต้องได้ กองบรรณาธิการ
Automation “ระบบอัตโนมัติ” หนทางสู่ความสำเร็จในการ Transform สู่ดิจิทัล โจเซฟ การ์เซีย
Technology สวทช. เผย 10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ รับ New Normal พร้อมเทรนด์เทคโนโลยีอีก 3-5 ปีข้างหน้า กองบรรณาธิการ
Technology Virtual Twin ความสำเร็จบทใหม่ของโรงงานแห่งอนาคต Ying Shun Liang
AI ฟูจิตสึนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับผู้สูงอายุในเมืองอิวากิ ฟูจิตสึ
บทความ ห้องปฏิบัติการทดสอบสภาวะการทำงานของดาวเทียมวิจัยอวกาศและวัสดุในสภาวะสุดโต่ง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Management Tools Today OKR’s Application : That Will Make the Difference ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล