EMO Hannover 2023 นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการผลิตระดับโลก หนุนสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมของไทย


EMO Hannover 2023 งานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและนำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่   ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งหลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19  โดยปีนี้สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมัน (VDW) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2566  ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

EMO Hannover 2023 งานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและนำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่   ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งหลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19  โดยปีนี้สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมัน (VDW) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2566  ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

 เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วิลปริด เชฟเฟอร์ กรรมการบริหารของสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมัน (VDW)  และฮาร์ทวิก ฟอน ซาร์ป ผู้จัดการโครงการจาก Deutsche Messe AG   ได้จัดงานแถลงข่าว EMO Hannover World Tour : Bangkok Thailandเพื่อโปรโมทงานดังกล่าวให้แก่นักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศกลุ่มอาเซียน ณ  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

EMO Hannover 2023 งานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและนำเสนอทิศทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่   ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งหลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19  โดยปีนี้สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมัน (VDW) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2566  ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

ในปีนี้สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ  Oxford Economics ของประเทศอังกฤษได้คาดการณ์ว่าเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องมือกลหรือ Machine Tools นั้นจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ถึง 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   สำหรับประเทศไทยยังคงเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้สอดรับกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ การจัดการข้อมูลแบบอนาล็อกจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและระบบการผลิตสมัยใหม่และระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ   ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต

ดร.วิลปริด เชฟเฟอร์ กรรมการบริหารของสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมัน (VDW)

ดร.วิลปริด เชฟเฟอร์ กรรมการบริหารของสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมัน (VDW) กล่าวว่า EMO Hannover ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้า ทุก 2 ปี ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงผู้ผลิตระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงจะมาพบปะกันในงาน EMO โดยผู้ผลิต 2 ใน 3 มาจากต่างประเทศเพื่อนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดสําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

งานแสดงสินค้า EMO Hannover ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยจํานวน 300 คนเข้าร่วมงาน และในภาพรวมมีผู้เข้าชมประมาณ 116,700 คน จาก 149 ประเทศ ซึ่งกว่า 51% ของผู้เข้าชมงานเดินทางมาจากนอกประเทศเยอรมนี  สำหรับงานEMO Hannover  2023 ในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับ ‘การสร้างนวัตกรรมการผลิต’ (Innovate Manufacturing) เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต โดย EMO จะเป็นพื้นที่ให้ผู้ผลิตสามารถสร้างเครือข่ายและติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแวดวงการผลิตได้ และกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรคิดค้นนวัตกรรมและวิธีการแก้ปัญหาด้านการผลิตมาจัดแสดงในงานอีกด้วย

“เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า EMO Hannover จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิตที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 40 ประเทศที่โลกที่มีการจัดงาน EMO World Tour เพื่อให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและแสดงงาน” ดร.เชฟเฟอร์ กล่าว

ดร. เชฟเฟอร์ กล่าวว่า เทคโนโลยีการผลิตจะช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความก้าวหน้า และเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการผลิตยังคงทันสมัยและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้  โดยเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรม คือการพัฒนาผลิตภาพ, คุณภาพ และความยืดหยุ่น การปรับเปลี่ยนข้อมูลจากอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ สามารถพัฒนาเป้าหมายทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาได้

การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายต่าง ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตต้องเผชิญ ซึ่งความท้าทายเหล่านั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิม จำนวนการผลิตที่ลดลงและวิธีการผลิตที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

“กระบวนการผลิตต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนการทำงานก็ต้องยืดหยุ่นมากขึ้น ยุทธศาสตร์และโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ใช้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นที่กำลังทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตยังต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากนโยบายการเมือง กฎหมาย รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศใหม่ ๆ ที่มีผลบังคับใช้ เช่น ข้อตกลง Green Dealในยุโรป”  ดร.เชฟเฟอร์ กล่าว

ฮาร์ทวิก ฟอน ซาร์ป ผู้จัดการโครงการจาก Deutsche Messe AG
ฮาร์ทวิก ฟอน ซาร์ป ผู้จัดการโครงการจาก Deutsche Messe AG

งานแสดงสินค้า EMO Hannover 2023

 นำเสนอ3โซนนิทรรศการพิเศษเพื่อการผลิตแห่งอนาคต

ภายในงานแสดงสินค้า EMO Hannover 2023  จะมีโซนจัดนิทรรศการพิเศษเสนอแนวคิด ธุรกิจแห่งอนาคต (The Future of Business) ที่เน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่ การพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบใหม่ การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจโดยการนำนวัตกรรมมาใช้ กระบวนการผลิตที่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาความรู้ความชำนาญอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการผลิตใหม่ ด้วยเหตุนี้ EMO Hannover 2023 จึงเป็นเวทีสําหรับการให้ความรู้ที่หลากหลายโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะแค่ความรู้ด้านเทคโนโลยี แต่ยังครอบคลุมถึงความรู้ด้านการจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และวิธีการที่เหมาะสมกับบริษัทต่าง ๆ อีกด้วย

ส่วนโซนจัดนิทรรศการพิเศษ การเชื่อมต่อแห่งอนาคต (The Future of Connectivity) นำเสนอเทรนด์ต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 การใช้ IoT (Internet of Things) เชิงอุตสาหกรรมหรือ Industrial Internet of Things (IIoT) โมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Model) การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) การเชื่อมต่อ (Connectivity) การทำงานร่วมกันและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมทั้ง การนำแอพพลิเคชันเทคโนโลยีโลกแห่งความจริงผสานเข้ากับโลกเสมือน (Augmented Reality) และการนำความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) มาใช้

ปัจจุบัน IT และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับเทคโนโลยีการผลิต ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Data Mining) เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น ดังนั้น Connectivity จึงเป็นพื้นฐาน สำหรับการสร้างเครือข่ายในโรงงานเอง รวมถึงเครือข่ายกับซัพพลายเออร์และลูกค้าในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ภายในงานEMO Hannover 2023 จะมีโซนใหม่ที่เน้นจัดแสดงการไป IoT ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

“เป้าหมายของเราคือการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับโรงงานดิจิทัล (Digital Factory) ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันในงานนี้” ดร.เชฟเฟอร์ กล่าว

ในส่วนของมาตรฐานอินเทอร์เฟสระบบเปิด (Open Interface Standards) สำหรับการติดต่อระหว่างเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางระบบเครือข่ายเช่นเดียวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศเยอรมนีได้ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาภาษาเพื่อระบบการผลิตระดับโลก (Global Production Language) ที่นำ OPC UA มาใช้และเผยแพร่ให้นำภาษาดังกล่าวไปใช้งานในระดับนานาชาติภายใต้แบรนด์ umati ซึ่งภาษาการเพื่อระบบการผลิตนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ทั้งนี้ผู้ผลิตจํานวนมากในงาน EMO Hannover 2023 จะสาธิตการใช้งานระบบต่าง ๆ แบบสด ๆ รวมทั้งสาธิตการทํางานของเครือข่ายและแสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดอย่างไร

นอกจากนิทรรศการพิเศษที่ผู้ประกอบการหลายรายจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้ว ยังมีโซนความ ยั่งยืนของพื้นที่การผลิตแห่งอนาคต (Future of Sustainability in Production Area) นำเสนอประเด็นการผลิตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผนการลงทุน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการผลิต ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน โดยหัวข้อหลักที่นำเสนอในโซนนี้ ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราเชื่อว่ายังไม่ได้ความสนใจมากเท่าที่ควรในปัจจุบันแต่เป็นประเด็นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกมาก

“เป้าหมายหลักข้อหนึ่งของโซนจัดนิทรรศการพิเศษนี้คือ การคำนึงถึงความยั่งยืนของระบบการผลิต ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางป้องกัน แนวทางแก้ปัญหา และแนวคิดเกี่ยวกับวิชาการวางแผนการผลิตและโรงงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การประหยัดทรัพยากรแบบวงจรปิดในกระบวนการผลิต (Closed-loop Economies) การสร้างห่วงมูลค่าแบบหมุนเวียน (Circular Value Creation) การผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน และการออกแบบสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย”  ดร.เชฟเฟอร์ กล่าว

ขณะนี้มีบริษัทมากกว่า 1,300 บริษัทจาก 40 ประเทศได้ลงชื่อเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ โดยมีซัพพลายเออร์รายสําคัญของประเทศไทย ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมอยู่ด้วย

 “EMO Hannover เป็นเวทีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบ และประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาได้โดยตรง และอาจช่วยให้ผู้ประกอบการไทย พบคู่ค้า ตรงต่อความต้องการของท่านได้ เพราะเป็นงานที่รวบรวมผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมจากแหล่งต่าง ๆ โลกเข้าไว้ด้วยกัน” ดร. เชฟเฟอร์ กล่าวสรุปทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save