DITP – หอการค้าไทย -โคโลญเมสเซ่ เยอรมนี จัดงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2024” ชูแนวคิด “Beyond Food Experience” คาดมูลค่าการสั่งซื้อแตะแสนล้านบาท


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี ประกาศจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย “THAIFEX – ANUGA ASIA 2024” ภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience ที่เป็นมากกว่างานแสดงสินค้าอาหาร เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ของประเทศไทย เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย  พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก ตลอดทั้ง 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ประมาณ 80,000 คน และ ประมาณการมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากงานรวมกว่า 100,000 ล้านบาท

 

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งออกของไทย โดยในปี พ.ศ.2566 การส่งออกสินค้าอาหาร ขยายตัว 2.7% จากปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 39,892.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.37 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ.2567 คาดว่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 40,690.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 1.4 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ที่ฟื้นตัวตามภาคบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนที่เป็นผลดีต่อภาคการส่งออกของไทย นอกจากนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ทำให้ความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น

สำหรับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience ที่เป็นมากกว่างานแสดงสินค้าอาหาร เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารในเอเชียตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของกระทรวงพาณิชย์ แล้วยังรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจตามหลักสากล มุ่งเน้นความยั่งยืน ตลอดจนปฏิบัติตามหลักมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาการจัดงานกว่า 3 ทศวรรษ งานนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงการอาหารและเครื่องดื่มของโลก จนกล่าวได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีพื้นที่รวม 107,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 1. พื้นที่ Challenger Hall 1-3 ประมาณ 60,000 ตารางเมตร และ 2.พื้นที่ Impact Exhibition Hall 5-12 ประมาณ 47,000 ตารางเมตร มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั่วโลก 50 ประเทศ รวมกว่า 3,000 บริษัท มากกว่า 6,000 คูหา

ในส่วนรูปแบบการจัดงานจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ ชาและกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป บริการด้านอาหาร เทคโนโลยี อาหารแช่แข็ง ผักและผลไม้ เนื้อ ข้าว อาหารทะเล ขนมและของขบเคี้ยว และเปิดพื้นที่แสดงสินค้าพิเศษ 6 โซน ได้แก่  1.THAIFEX – ANUGA Future Food Market จัดสินค้าอาหารแห่งอนาคต จากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ 2.THAIFEX – ANUGA Halal Market จัดแสดงสินค้ากลุ่มฮาลาล  3.THAIFEX – ANUGA Organic Market จัดแสดงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 4. THAIFEX – ANUGA Startup จัดแสดงผลิตภัณฑ์ธุรกิจสตาร์ทอัปอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ซื้อหรือผู้สนใจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  5.THAIFEX – ANUGA TasteInnovation Show จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและ  6.THAIFEX – ANUGA Trend Zone นำเสนอเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ เช่น Thai SELECT Pavilion

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงความเป็นมาของโครงการ Thai SELECT การจัดแสดงสินค้าและการสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรา Thai SELECT นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร DITP Service Center ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการไทย และผู้นำเข้าต่างประเทศและกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ และ กิจกรรมเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ทั้งนี้ คาดว่างานTHAIFEX – ANUGA ASIA 2024 จะมีผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 5 วัน ประมาณ 80,000 คนจากทั่วโลกและประมาณการมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากงานรวมกว่า 100,000 ล้านบาท

 ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าวว่า ปี พ.ศ.2566 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ปรับตัวจากอันดับที่ 15 สำหรับการจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA ในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จ และมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ทั้งที่เป็นรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย SME และStartup ที่จะมีโอกาสได้นำสินค้าเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้การจัดงานงาน THAIFEX – ANUGA ASIA ยังติดอันดับงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารอันดับที่ 4 ของโลกอีกด้วย

สำหรับตัวอย่างไฮไลท์ที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดคาร์บอน เช่น ชีสที่ทำจากถั่วเหลืองออร์แกนิกที่ลดการปล่อย CO2 ถึง 80% นมโอ๊ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และถุงมือ Food Grade จากธรรมชาติที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบ ถูกต้องตามหลักการ เป็นที่ยอมรับในสากล และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ลดการเกิดขยะจากอาหาร เช่น ขนมที่ทำจากเศษกล้วยจากกระบวนการผลิตกล้วยทอด รองเท้าบูทที่รีไซเคิลจากฟิล์มถนอมอาหารที่เกิดจากการคัดแยกพลาสติกเหลือทิ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง นมจากผงและเมล็ดที่แตกของมะม่วงหิมพานต์ และผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะขามที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง ที่สามารถนำไปประกอบในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เจลลี และแยม มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของโลก เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองที่ย่อยสลายได้ 100% และปลอดภัยต่อสุขภาพ ถุงชีวภาพจากแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้ 100% และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 2 ปี เป็นต้น

แมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โคโลญเมสเซ่ กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น อาหารจากพืช เนื้อสัตว์ทางเลือก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกนำมาเสนอในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 เช่น แกงกะหรี่ปูที่ทำจากขนุน เจลลี่เพื่อสุขภาพดวงตา เบอร์เกอร์เนื้อพืช และทูน่าจากพืช เป็นต้น  โดยในปีนี้มีบูธแสดงสินค้าจากต่างประเทศภายในงานเข้าร่วมกว่า 2,000 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2566 ประมาณ 12%  โดยประเทศใหม่ที่มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน ได้แก่ แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก อียิปต์ โมนาโก มาซิโดเนียเหนือ โรมาเนีย เยเมน และมาเก๊า ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีระดับโลกของมาเก๊า การมีส่วนร่วมของประเทศเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้งานมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้นและจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น Future Food Experience+ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคต กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน เทรนด์ นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมชิมเมนูอาหารแห่งอนาคต

นอกจากนี้ ยังมี Alternative Protein Flavour and Taste Contest ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเนื้อสัตว์ทางเลือก และการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน ตามมาตรฐานการแข่งขันระดับโลก ซึ่งจะมีเชฟกว่า 700 คนจากทั่วโลกมาแข่งขันทำอาหารเพื่อชิงชัยความเป็นสุดยอดเชฟแห่งประเทศไทย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save