Copeland เดินหน้าพัฒนาคอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน


Copeland เดินหน้าพัฒนาคอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 11 กรกฎาคม 2566 : Copeland ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับบริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Copeland ในประเทศไทย จัดงาน Sustainable Integrated Heat Pump Solutions เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำร้อน หรือลมร้อนในขั้นตอนการผลิต และผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ที่ผลิตปั๊มความร้อน (Heat Pump) จำนวนกว่า 130 รายให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เพื่ออัพเดตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในครั้งนี้

คอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของปั๊มความร้อน ภายในงาน Copeland จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์รุ่นต่างๆ อาทิ คอมเพรสเซอร์สโครลดิจิทัล รุ่น ZWD และคอมเพรสเซอร์สโครลอุณหภูมิสูง รุ่น ZW บริษัทฯ ได้พัฒนาคอมเพรสเซอร์ให้สามารถผลิตน้ำร้อนหรือลมร้อนได้ในอุณหภูมิที่สูงมากถึง 135 องศาเซลเซียส เพื่อรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และมีความโดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องทำความร้อน และหม้อต้มไฟฟ้า (Electric Heater and Boiler) ทั่วไป อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้งานคอมเพรสเซอร์และปั๊มความร้อนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งอัพเดตข้อมูลมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมของไทย Copeland เดินหน้าพัฒนาคอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

จากซ้ายวิษณุ เตือนอุดมศีล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Copeland   Mr. Suman De, Senior Business Manager Cold Chain & Flow Southeast Asia, Copeland  พิชชา สุทธิกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์ ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ และการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัท แสงชัย กรุ๊ป และสมศักดิ์ ศรีอัครลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท แสงชัย กรุ๊ป

 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกของ Copeland ในประเทศไทย หลังจากที่ Blackstone ประกาศเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศของ Emerson และใช้ชื่อใหม่ว่า Copeland เมื่อไม่นานนี้ การรีแบรนด์เป็น Copeland สะท้อนถึงความเป็นผู้นำคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง 100 ปี และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมระบบระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น (HVACR) โดยมุ่งเน้นการให้บริการในตลาด HVACR ทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Copeland ซึ่งประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ ระบบควบคุม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (เทอร์โมสตัท) วาล์ว โซลูชันการติดตามตรวจสอบและซอฟต์แวร์ สำหรับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม  โครงการที่อยู่อาศัย และโครงการพาณิชย์

วิษณุ เตือนอุดมศีล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Copeland กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิต OEM อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต OEM ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานกับลูกค้าผู้ใช้ปั๊มความร้อนโดยตรง คือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ลมร้อน หรือน้ำร้อนในขั้นตอนการผลิต อาทิ การผลิตอาหาร การผลิตและสิ่งทอ เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

Copeland เดินหน้าพัฒนาคอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

Copeland มุ่งสนับสนุนลูกค้าและผู้ใช้งาน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ผลิต OEM ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งกำลังมองหาปั๊มความร้อนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตความร้อนได้สูงมาก ขณะเดียวกันช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืน ช่วยต่อยอดให้สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดที่เป็นโรงงานต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตได้อีก โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) การผลิตรถยนต์ในภูมิภาค ซึ่งในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ ต้องใช้ลมร้อนในการอบสี เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาโซลูชันเพื่อความยั่งยืน เพื่อข่วยขยายธุรกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

Copeland เดินหน้าพัฒนาคอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
พิชชา สุทธิกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

“การดำเนินธุรกิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศให้เป็นกลางภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ตามลำดับ” วิษณุ กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save