บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และ มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ประสบผลสำเร็จยาวนาน ดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ประเภท Segmental Box Girder งานเชื่อมประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และรับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตและงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กโครงการต่างๆ
Business Profile:

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และมีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างที่ประสบผลสำเร็จมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2533 และได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากงานรับเหมาก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โครงการก่อสร้างเขื่อนชัยยะบุรีประเทศลาว

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด

Address: 87 หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
Tel.: 035-246222
Fax: 035-246223

Send Message:

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด