หจก. เอส เอ วี เมคคานิคคอลเซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์

หจก. เอส เอ วี เมคคานิคคอลเซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์
SAV จำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบป้องกันมอเตอร์ขั้นสูงและอุปกรณ์บริหารจัดการระบบไฟฟ้า อาทิ รีเลย์ป้องกันมอเตอร์ มิเตอร์ดิจิตอล การป้องกันแรงดันไฟฟ้าระบบไฟฟ้า3 เฟส สำหรับการป้องกันและจัดการพลังงานสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมน้ำมัน สำหนักงานที่อยู่อาศัย โรงพยาบาลฯลฯ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการหลังการขาย
Business Profile:

หจก. เอส เอ วี เมคคานิคคอลเซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและระบบจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม อาทิ รีเลย์ป้องกันมอเตอร์ เครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพาวงวัดกระแสไฟฟ้ส สวิตซ์ตัดต่อไฟสำรองอัตโนมัติ ฟิวส์สำหรับไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

หจก. เอส เอ วี เมคคานิคคอลเซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์

Address: 99/4-5 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.: 0-2702-8801
Fax: 0-2395-1002