บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด

บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด
บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด หรือ KG คือ ผู้นำด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล (M&E) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015 โดนวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ และช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์กว่า 29 ปี
Address: อาคาร เอส.เอน.ที เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel.: 0-2951-4455

Send Message:

บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด