บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด หรือ Business Plus เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมค้าปลีกค้าส่งสำเร็จรูป โปรแกรมวางแผนการผลิต Account ERP PAYROLL POS MRPII SME VAN SALES POINT OF SALE ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบค้าปลีก ระบบงานบุคคล ระบบบริหารงานสำเร็จรูป ระบบ HR ระบบสินค้าคงคลัง ระบบสต๊อกสินค้า คำนวณค่าแรง คิดค่าแรง คำนวณค่าจ้าง คิดค่าจ้าง วางแผนการผลิต บริหารงานผลิต
Business Profile:

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด พัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “BUSINESS PLUS” ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริหารงานธุรกิจภายในประเทศ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะทาง

ปัจจุบัน BUSINESS PLUS เป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยที่มีระบบครบวงจรมากที่สุด และมีระบบเสริมเฉพาะงานมากมายรองรับธุรกิจหลากหลาย นอกจากนั้นบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ยังมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง (High Value) ให้กับความต้องการที่หลากหลาย ในราคาคนไทย แต่ใช้งานได้คุณภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

งานหลักของบริษัท

  • พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ “Business Plus for Windows”
  • จำหน่ายซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ในลักษณะขายตรงและขายผ่านคู่ค้าทั่วประเทศ
  • ให้การวิเคราะห์, ปรึกษาแนะนำ, ช่วยจัดวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โซลูชั่น
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์ ฝึกอบรมการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่
  • บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, Line, Facebook, E-mail, Remote Service, บริการทั้งใน-นอกสถานที่ และทั้งใน-นอกเวลาทำการ
  • บริการรับทำสัญญาบำรุงรักษาเมื่อโปรแกรมหมดระยะเวลารับประกัน
Address: 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel.: 0-2880-9700, 0-2409-5409