บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ผู้นำในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจร ทั้งในส่วนงานสาธารณูปโภค, อาคาร, วัสดุก่อสร้าง โดยมีทีมงานมืออาชีพ โรงงาน เครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งมอบผลงานที่ได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจ ด้วยผลงานที่คุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงต่อเวลา
Business Profile:

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกสาขา และ เชี่ยวชาญชํานาญงานเป็นพิเศษด้านสาธารณูปโภค อาทิ ท่าอากาศยาน ถนน สะพาน เขื่อน คลองส่งนํา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และให้บริการเช่าพื้นที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ขายวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ได้ดําเนินโครงการก่อสร้างงานมากกว่า 1,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งการันตีความไว้วางใจที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่มีมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน รวมทั้งคุณภาพของผลงานก็เป็นที่น่าพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากความสําเร็จของโครงการก่อสร้าง

 

Address: 68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.: 0-2589-8888-9
Fax: 0-2589-8886-7

Send Message:

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด