บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด

บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเหล็กกล้าตรงสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยความพรั่งพร้อมทางบุคลากรที่มีคุณภาพ และเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเหล็กกล้ากว่า 20 ปี สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย จึงพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตรงตามจุดประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า พร้อมบริการปาดเจียผิวเหล็ก ตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วย
Address: 1019,1019/1 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel.: 0-2294-1879-87, 0-2683-0260-73
Fax: 0-2294-1888, 0-2683-0278-9, 0-2294-0076

Send Message:

บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด