BOI จับมือ SUBCON และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC ปีที่2 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  จับมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (SUBCON) และ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด ร่วมจัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก ปักหมุด “ศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน” พร้อมดันอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดรับยุทธศาสตร์พลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ คาดว่าจะมีการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 600 คู่ สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดงานครั้งแรกของงาน MIRA และ SUBCON EEC 2022 ทางคณะผู้จัดงาน 3 หน่วยงาน จึงได้ร่วมกันต่อยอดความสำเร็จจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023เป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาของภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมการแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ครบวงจรที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและธุรกิจบริการไทยให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการผลิตอัจฉริยะ

ขณะนี้มีบริษัทตอบรับมาร่วมแสดงสินค้าประมาณ 150 บริษัท ผู้ซื้อรายใหญ่ประมาณ 100 บริษัททั้งจากในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจประมาณ 600 คู่ ซึ่งจะสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน

เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (SUBCON) กล่าวว่า สมาชิกของ SUBCON มีกว่า 400 บริษัท พร้อมเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริม เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ สร้างคู่ค้าใหม่ๆ  ทั้งนี้การจัดงาน Subcon  EEC ที่เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีมากโดยมีสมาชิกมากกว่า 90% ร่วมจัดแสดง ถือเป็นเครื่องการันตีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์คนไทยได้เป็นอย่างดี สำหรับการจัดงานครั้งที่ 2นี้ทางสมาคมฯ ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของสมาชิกไปร่วมจัดแสดง 36 บูธ ซึ่งทางสมาคมฯ มั่นใจว่าการจัดงาน  SUBCON EEC 2023 จะเป็นอีกกุญแจที่สำคัญในการเชื่อมโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมรับต่อการเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่จะเป็นเรือธงในการยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

วุฒิชัย วิศาลคุณา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า FIBO เป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งให้การสนับสนุนคิดค้นผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้งานช่วยเหลือสังคมและประกอบวิชาชีพด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ได้คิดค้นหุ่นยนต์นำไปใช้เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ทางสถาบันฯก็สามารถปรับการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้สามารถนำมาใช้งานตามภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้งานในการบริการอาหารสินค้าในห้างสรรสินค้าต่างๆ ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะแผลกดทับในผู้สูงอายุและหุ่นยนต์ทำความสะอาด เป็นต้น

สำหรับการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปร่วมในงานนั้น นอกจากจะมีบูธจัดแสดงแล้ว ทางสถาบันฯ ยังได้ส่งวิทยากร อาจารย์ที่มีองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติภายในงานด้วย

สรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท  อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย  กล่าวว่า จากการทำงานร่วมกับ BOI  และ SUBCON ในการร่วมจัดงานจัดแสดงสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจในการทำงานว่าจะสามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างเศรษฐกิจให้พลิกฟื้นจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ สำหรับแนวคิดริเริ่มในการจัดงานในพื้นที่ EEC นั้น จากการเกิดวิกฤต COVID-19 ทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถจัดแสดงงานได้ตามข้อกำหนดของภาครัฐ จึงได้ขยายโอกาสจัดงานในพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ EEC จึงได้จัดงาน MIRA และ SUBCON EEC ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบปะกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีกำลังซื้อเข้ามาลงทุน รวมทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดรับกับอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำเข้ามาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เช่น ด้านยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น การบำรุงรักษาเครื่องบิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและการสนับสนุนที่ดี และในครั้งนี้บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมเดินหน้าจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับการจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023  ในครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในด้านการบำรุงรักษาภาคอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงความล้ำสมัยของระบบหุ่นยนต์ที่เป็นส่วนเติมเต็มสำคัญในภาคการผลิตของไทย พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมผู้ให้บริการด้าน SI (System Integrator) ทั้งจากไทยและญี่ปุ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

“ไฮไลท์สำคัญที่ถือเป็นจุดแข็งของการจัดงานซับคอนไทยแลนด์คือ การจับคู่ธุรกิจซึ่งจัดโดย BOI  นอกจากนี้มีการอัปเดตเทรนด์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่านหัวข้อสัมมนาต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อการสร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลก”   สรรชาย กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save