AOT จับมือพันธมิตร เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS นำร่องที่สุวรรณภูมิ พร้อมเชื่อมสนามบิน 16 แห่งทั่วโลกในอนาคต


AOT จับมือพันธมิตร เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS นำร่องที่สุวรรณภูมิ พร้อมเชื่อมสนามบิน 16 แห่งทั่วโลกในอนาคต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วยพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG, บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัว AOT DIGITAL PLATFORM : สนามบินมีชีวิต ครอบคลุมสนามบิน 6 แห่งของ AOT โดยนำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินหน้าเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลกในอนาคต

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ตามรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย การให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเกิดความประทับใจแก่ผู้โดยสาร เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมในช่วงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น AOT ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS ซึ่งได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ มาใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม ตามนโยบายที่ได้ให้ AOT ดำเนินการตั้งแต่ต้น นับแต่นี้ไปกระทรวงคมนาคมจะไม่มีเฉพาะด้านก่อสร้างเท่านั้น แต่เน้นการให้บริการประชาชนคนไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและระบบทางรางอย่างเต็มรูปแบบ

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2562 มีการประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวในไทยประมาณ 39-39.8 ล้านคนเพิ่มขึ้น 2-4% จากปี พ.ศ. 2561ที่ผ่านมา โดยการนำแอพพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของการเดินทางเสมือนเป็นการต้อนรับด่านแรกที่สำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางสนามบินในประเทศและสนามบินพันธมิตรทั่วโลกของไทย ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสามารถรู้เส้นทางการบิน รู้ช่วงเวลาที่ต้องรอสายการบินต่าง ๆ แม้กระทั่งการรอเปลี่ยนเครื่องจะได้เพลิดเพลินด้วยการหาสถานที่พักผ่อนหรือซื้อของในสนามบิน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ดำเนินมาตรการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นในอนาคต

นิตินัย ศิริสมรรถการ

แอพพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS ครอบคลุมสนามบิน 6 แห่ง นำร่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS : สนามบินมีชีวิต เป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระบบ IT ทั้งหมดในสนามบินหรือท่าอากาศยาน ครอบคลุมสนามบิน 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยในช่วงแรกจะนำร่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนในอนาคตจะเชื่อมโยงสนามบินพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก ให้สามารถคุยสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสนามบินในรูปแบบ แอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต ในเบื้องต้นแอพลิเคชั่นดังกล่าวจะมีฟังก์ชันให้ผู้โดยสารได้ใช้งาน เช่น 1. Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ, 2.Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะ (Intelligence Map) ในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่าง ๆ 3. Transport & Car Park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและการเดินทางภายในท่าอากาศยาน 4. Facilities & Services บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน 5. Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ 6. Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน 7. Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และ 8. Mobile Application Translation เครื่องมือช่วยแปลภาษาได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำมากมาย เล็งเห็นความสำคัญของ Digital Platform รูปแบบใหม่ จึงร่วมให้การสนับสนุนและนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน Application จากกลุ่มพันธมิตรต่าง ๆ เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย จำกัด), บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

CAT ให้บริการ Free WiFi ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT มั่นใจว่า Digital Platform จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิต ทั้งด้านชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจน โดยองค์กรธุรกิจจะต้องมีการ Transformation อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่ง AOT DIGITAL AIRPORTS เป็นการปฏิวัติรูปแบบการเดินทาง ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Life อย่างแท้จริง นับเป็นการพลิกโฉมธุรกิจการบริหารท่าอากาศยาน พร้อมทั้ง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้โดยสาร และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมาก ซึ่ง CAT ได้จับมือกับ AOT รวมไปถึง Google Station เป็นพันธมิตรในการร่วมให้บริการ Free WiFi ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในชื่อ “Free Airport Google Station WiFi by CAT” โดยให้ความเร็ว Super High Speed เปิดให้บริการแก่ทุกๆคน ที่เข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานของ AOT โดยใช้งานได้ง่าย เพียงลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมต่อใช้งานไวไฟความเร็วสูงถึง 30/30 เมกะบิตต่อวินาทีได้นาน 1 ชั่วโมงต่อการล็อกอินแต่ละครั้ง ซึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินต่อวัน
“สำหรับความร่วมมือกับ AOT ครั้งนี้ CAT มั่นใจว่าจะสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการยกระดับธุรกิจไทยให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยให้ท่าอากาศยานของประเทศไทยได้รับการยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำของโลก” ดร.ดนันท์ กล่าว

พิทักษ์ รัชกิจประการ

AOT DIGOTAL AORPORTS มอบสิทธิพิเศษสำหรับบัตร PT Max Card

พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวว่า PTG ยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นในครั้งนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการซื้อหรือใช้บริการ โดยการเข้าถึงลูกค้าในจำนวนมากขึ้น และเป็นการสร้างความสะดวกสบาย เพราะว่า PTG มีสินค้าหรือการบริการเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้เป็นตัวชี้วัดโดยสร้างเป็นแพลตฟอร์ม ได้แก่ บัตรสมาชิก PT Max Card ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกอยู่ประมาณ 11 ล้านราย จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบัตรสมาชิกยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อสินค้า-บริการต่าง ๆ ในเครือ PTG กับพันธมิตรคู่ค้า และลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าในแต่ละหมวดหมู่

โดย Digital Platform AOT ยังมอบสิทธิพิเศษให้แก่บัตร PT Max Card ซึ่งจะมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกในรูปแบบ Turn Busy to Easy ผ่าน AOT AIRPORTS APPLICATION ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแต้มหรือโอนแต้ม ข้ามไปยังแอพพลิเคชั่น ซึ่งคะแนนหรือแต้มที่สะสมในแอพพลิเคชั่นของ AOT จะสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือใช้แทนเงินสดในการซื้อ หรือใช้ในสถานีบริการน้ำมัน PT และสามารถนำแต้มไปสะสมหรือแลกเปลี่ยนเป็นคะแนน พร้อมทั้งใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการในเครือของ AOT ได้เช่นเดียวกัน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save