Airbnb จับมือเจ้าของที่พัก มอบที่พักฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า 100,000 คนทั่วโลก รับมือ COVID-19


Airbnb จับมือเจ้าของที่พัก มอบที่พักฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า 100,000 คนทั่วโลก รับมือ COVID-19

Airbnb ประกาศจัดหาที่พักฟรีให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแนวหน้า 100,000 คนทั่วโลก ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID -19 พร้อมเดินหน้าความร่วมมือองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกอีกหลายแห่ง เพื่อร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และทีมงานแนวหน้าทั่วโลกได้มีที่พักใกล้ที่ปฏิบัติงาน โดยเจ้าของที่พักต้องปฏิบัติตามระเบียบด้านความสะอาดและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

Airbnb ประกาศแนวคิดริเริ่มระดับโลกในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ให้ได้มีที่พักที่มีความสะดวกสบาย, สะอาดปลอดภัยและใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน โดยเป้าหมายของ Airbnb คือมุ่งจัดหาที่พักให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าจำนวน 100,000 คนทั่วโลก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าพักและค่าใช้จ่ายต่างๆ

โจ เกอเบีย ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb กล่าวว่า Airbnb ต้องการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าซึ่งเป็นผู้ที่กำลังช่วยชีวิตประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 และเจ้าของที่พัก Airbnb จำนวนมากจากทั่วโลกมีความประสงค์ที่จะมอบที่พักเพื่ออำนวยสะดวกสบายแก่ฮีโร่ผู้กำลังปฏิบัติงานแนวหน้าเหล่านั้น Airbnb ได้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานพันธมิตรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนเจ้าของที่พักที่มีจิตอาสาของ Airbnb เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมงานกันในยามวิกฤติเช่นนี้”

แนวคิดดังกล่าวเริ่มขึ้นหลังจากนำร่องในประเทศฝรั่งเศส โดย Airbnb และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศให้แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือด้านการแพทย์อื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานต่อสู้กับการระบาดของ COVID -19 ในฝรั่งเศส สามารถเข้าพักในที่พัก Airbnb ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าของที่พักบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ในฝรั่งเศสกว่า 4,000 รายได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ที่พัก Airbnb

Airbnb กำลังดำเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจต่างๆ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจนี้ให้สามารถมีที่พักใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเจ้าของที่พัก Airbnb สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดที่พักของพวกเขาให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้เข้าพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Open Homes บนเว็บไซต์ของ Airbnb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการที่พักแบบฉุกเฉิน และหากเจ้าของที่พักคนใดไม่สามารถให้บริการที่พักแบบฟรีได้แต่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Airbnb จะช่วยเหลือในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าพักให้ทั้งหมด

“Airbnb ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชนเป็นอย่างมากโดยได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญในการออกระเบียบวิธีให้กับเจ้าของที่พักเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้มีสุขภาพโดยรวมที่ดี ซึ่งที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงในการช่วยชีวิตผู้คนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ระเบียบวิธีดังกล่าวได้รวบรวมเอาข้อกำหนดใหม่ๆ จากทั้งหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานระดับประเทศ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค นอกจากนี้เรายังได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายฝ่ายรวมถึง ดร.แลร์รี่ บริลเลียนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาที่มีชื่อเสียงและประธานกรรมการ องค์กรหยุดยั้งโรคระบาด (Ending Pandemics) ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านจาก Pandefence ในโครงการนี้” ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb กล่าว

ดร.แลร์รี่ บริลเลียนต์ กล่าวว่า ระหว่างที่ยังคงมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และมีเรื่องราวอีกมากที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ เราได้ให้คำแนะนำแก่ชุมชน Airbnb ผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือร่วมกับรัฐบาลและสถาบันต่างๆ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต้องการที่พักที่สามารถตอบสนองกับการปฏิบัติงานที่ต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งที่พักของ Airbnb มีความพิเศษในการช่วยเหลือสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก

“ผมขอชื่นชม Airbnb ที่สามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อจัดหาที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าซึ่งกำลังทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ในครั้งนี้ เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปและข้อมูลที่ชัดเจนบนพื้นฐานของความรู้ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดีที่สุดเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในชุมชนให้ได้มากที่สุด” ดร.แลร์รี่ บริลเลียนต์ กล่าว

ในส่วนของคำแนะนำสำหรับการให้ที่พักกับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าอย่างปลอดภัย อาทิ ยินยอมให้ใช้งานบ้านพักได้ทั้งหลัง โดยยอมรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น เพิ่มมาตรการการทำความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคมกับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าพัก และการเว้นระยะ 72 ชั่วโมงก่อนการเปิดรับผู้เข้าพักคนใหม่ โดยพันธมิตรและตัวแทนที่เกี่ยวข้องของ Airbnb จะเป็นผู้ดูแลว่า ผู้ที่เข้าพักนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งคุ้นเคยกับระเบียบวิธีด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี

การดำเนินงานในครั้งนี้ Airbnb ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่มีเจ้าหน้าที่ด้านบรรเทาสาธารณภัยอยู่หลายพันคนที่กำลังช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่ อาทิ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) ที่กำลังประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครนับล้านคนใน 192 ประเทศเพื่อรับมือกับการระบาดครั้งนี้, คณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ (The International Rescue Committee) ที่ได้ประกาศการเตรียมความพร้อมและการรับมือต่อสถานการณ์ไวรัส COVID-19ในมากกว่า 40 ประเทศ และสมาคมประสานงานด้านการแพทย์นานาชาติ (International Medical Corps) ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับทีมงาน 7,000 คนทั่วโลกในการจัดหาเวชภัณฑ์ ฝึกอบรม และให้การรักษาในสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้

แนนซี่ ออสซี่ ประธานและซีอีโอสมาคมประสานงานด้านการแพทย์นานาชาติ องค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับโลกที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชีวิตและบรรเทาทุกข์โดยการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั่วโลกกล่าวว่า ความมุ่งมั่นของ Airbnb ครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถหาที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพ ซึ่งกำลังปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของ COVID -19 ให้ได้มีที่พักใกล้กับจุดปฏิบัติการและในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

“เรารู้สึกขอบคุณในน้ำใจและความช่วยเหลือ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระดมเงินทุนได้มากขึ้นในการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การดูแลรักษาทางการแพทย์ บริการด้านสุขภาพจิต การฝึกอบรม การให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าพวกเขาจะมีที่พักให้ได้กลับไปพักผ่อน” ประธานและซีอีโอสมาคมประสานงานด้านการแพทย์นานาชาติ กล่าว

นอกจากนี้ Airbnb ยังเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยให้การเข้าพักของผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าเป็นไปด้วยดีใน ขณะที่บุคลากรเหล่านี้ต้องออกไปทำงานที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดจะส่งตรงไปยังองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับการต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ หากต้องการร่วมบริจาค สามารถเข้าไปที่ http://airbnb.com/openhomes/covid19relief?donate


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save