ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ใช้ Aruba EdgeConnect ดูแลระบบเครือข่ายสำนักงานสาขาต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)  เลือก Aruba EdgeConnect ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ตอบโจทย์ด้านธุรกิจ ความสะดวกในการบริหารจัดการ ความปลอดภัย รวมถึง User Experience เพื่อเสริมศักยภาพการใช้งานที่ดีขึ้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2531 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันบริษัทเป็นผลิตทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลโดยมียี่ห้อชั้นนำระดับโลก รวมทั้งมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส ปาปัวนิวกินี เซเซลส์ และกานา  โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญคือ The Best Taste Seafood In The World และการทำธุรกิจแบบ Sustainability ในทุก ๆ ด้าน   ด้วยบริษัทฯ มีสำนักงานสาขากระจายอยู่ทั่วโลกทำให้บริษัทฯ ต้องมองหาระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับพนักงานทุกคนและทุกสาขาทำงานร่วมกัน

ณัฐวุฒิ แสวงผล  Assistant General Manager, Corporate IT บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   กล่าวถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกระบบ SD-WAN และ Aruba EdgeConnect ว่า เนื่องจากไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร และสาขากระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อการบริหารงานที่มีความคล่องตัวต้องเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละสำนักงานสาขาเข้าด้วยกัน ระบบเครือข่าย SD-WAN ซึ่งเป็นโซลูชันที่เหมาะสมและนำมาใช้มากกว่า 5 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกสำนักงานและสาขาสามารถเข้ามาใช้ Core ERP System เช่น SAP  และแอปพลิเคชั่นหลักอื่น ๆ  โดยพนักงานทุกคนในทุกสาขาต้องใช้ผ่าน Head Quarter Network  เท่านั้นไม่อนุญาตให้เข้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วไป    ระบบ SD-WAN ทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ สะดวกขึ้นด้วยการกำหนดลำดับความสำคัญ (Priority) ในแต่ละสถานที่และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  โดยให้ SAP เป็น Critical Application ซึ่งจะถูกใช้งานเป็นหลัก ดังนั้นการมีระบบที่แบ่งงานทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ทางบริษัทฯ มีการแบ่ง VoIP เป็น Low Priority ส่งผลให้สามารถควบคุม Traffic ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกแอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกับ SD-WAN ได้ทั้งหมดโดยที่บริษัทฯ สามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

“ ผลลัพธ์ที่สำคัญที่ได้จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี SD-WAN  แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรกในเรื่องของความสะดวกและราบรื่นในการเชื่อมต่อกับทุกระบบในการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ ณ ที่แห่งใด เมื่อเชื่อมต่อเข้ามาแล้วก็จะเหมือนอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน แต่อีกคุณสมบัติหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ความมีเสถียรของระบบมากกว่าเดิม ยกตัวอย่าง เช่น  หากมีผู้ใช้ต้องการใช้งาน SAP สมมติว่าเขาทำงานที่ประเทศอังกฤษ และผู้ใช้จะ VPN มายังไทย เมื่อเราใช้งาน SD-WAN ผู้ใช้ไม่ต้อง VPN อีกต่อไป เพราะ SD-WAN ช่วยให้เน็ตเวิร์กรู้และทำให้เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันทันที ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมี User Experience ที่ดีขึ้น ลดความซับซ้อน และทำงานได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น ประเด็นถัดมาคือ เรื่องค่าใช้จ่าย หากเทียบกับเน็ตเวิร์กแบบดั้งเดิม เช่น MPLS จะเห็นได้ว่า SD-WAN มีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่ามาก และนี่เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราเลือกใช้เทคโนโลยี SD-WAN และประเด็นที่สาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมงานของให้ความสำคัญมากที่สุด นั่นคือ เรื่องความปลอดภัย  ซึ่งสามารถควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยได้ว่าการเชื่อมต่อนี้มาจากที่ใด และสามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ด้วยว่าผมจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้แค่ที่ตรงนี้เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดสามารถทำบน SD-WAN ได้เลย “ณัฐวุฒิ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้น Proof Of Concept ( POC) ตอนที่จะเลือกใช้งานได้เลือก Workload ที่มา Proof of Concept ว่ามี Workload ที่เป็น SAP ของบริษัทฯ  รวมถึง LucaNet และ Office 365 ด้วยการนำเอาคุณสมบัติเด่น ๆ ซึ่งมี ณ ตอนนั้นของ SD-WAN เข้ามาทํา POC เช่น Compression, Speed, Deduplication แล้ว สังเกตเห็นว่า Before and After  ผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนว่า หลังจากที่นำ Aruba EdgeConnect เข้ามาใช้งานแล้ว Performance ในการรับส่งข้อมูลหรือว่าการโอนข้อมูลเข้าหากันดีขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าเทียบกับตอนที่ไม่มีเทคโนโลยีนี้มาอยู่ใน Enrollment ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง Business Scenario หรือ Business Case อย่างค่อนข้างชัดเจนว่า ข้อดีของเทคโนโลยีแล้ว บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่าเมื่อบริษัทฯ มีสาขาใหม่ สำนักงานใหม่ หรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตแห่งใหม่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในบริษัทไทยยูเนี่ยนฯ ดังนั้น IT System จะต้องคอย Support ซึ่งเรามีเวลาที่ใช้ในการสร้างเครือข่ายในการเชื่อมต่อจากที่ต่าง ๆ เข้ามายังสำนักงานใหญ่นั้นเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก หากแต่เมื่อมี Aruba EdgeConnect ที่สาขานั้น ๆ แล้วก็ทำการ Configuration ให้เชื่อมต่อมายังสำนักงานใหญ่ทุกอย่างก็เรียบร้อย  สำหรับการทำ IT Operation ก็สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับส่งข้อมูล การเชื่อมต่อต่าง ๆ การตั้งลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชัน หรือแม้กระทั่งเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้คือ ในกรณีของการมีสถานที่แห่งใหม่เกิดขึ้น และอีกมุมหนึ่งคือเมื่อเราต้องการตัดสถานที่บางแห่งออกจากระบบ ก็สามารถทำได้ง่ายมากเช่นกัน รวมทั้งยังมั่นใจได้ว่าเราได้ตัดการเชื่อมต่อออกไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงว่าสถานที่นั้นว่าจะสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายหลักได้ ทั้งเรื่อง Data Breach หรือ Data Leak เราจะเห็นได้ทั้งหมด และสามารถ Disconnect ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว

สำหรับแอปพลิเคชัน  Office 365 นั้น บริษัทฯ สามารถเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน จากแต่ก่อนที่คลิกแล้วต้องรอนานกว่าจะทำงานต่อได้ แต่เมื่อเปิด Aruba Boost WAN Optimization แล้วตอบสนองเร็วขึ้นมาก และ ปริมาณ Traffic ที่วิ่งเข้าหากันก็ลดปริมาณลงไปมากจากการ Compress Data ของ SD-WAN รวมถึง LucaNet เอง ก็มีความเสถียรมากขึ้น โดยได้รับการยืนยันจากผู้ใช้โดยตรง เนื่องจาก LucaNet เป็น Financial Consultation Software ซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลก เมื่อก่อนอาจจะมีประเด็นเรื่องความช้า หน่วง แต่เมื่อทำงานบน Aruba Boost WAN Optimization แล้วตอบสนองเร็วและมีความเสถียรมากขึ้น จึงทำงานได้ดีขึ้น ผู้ใช้งานของบริษัทฯ ไม่เคยกล่าวถึงประเด็นนี้อีกเลยหลังจากใช้งาน Aruba EdgeConnect แล้ว

“จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดก็คือ User Experience เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากผู้ใช้งานในประเทศแล้ว เรายังมีผู้ใช้ที่ทำงานอยู่ในสาขาต่างประเทศด้วย เมื่อก่อนหากต้องการเชื่อมต่อ SAP หรือ LucaNet ก็จำเป็นต้องเชื่อมต่อ VPN มายังประเทศไทยก่อน เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ แต่เมื่อใช้ Aruba EdgeConnect ผู้ใช้ต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้อง VPN อีก ไม่ว่าจะนั่งทำงานอยู่ที่แห่งใดในโลก ก็สามารถเข้าใช้งาน SAP และ LucaNet ได้โดยคลิกที่ไอคอนหน้าจอได้เลย การทำงานก็สะดวกมากขึ้น เมื่อก่อนแผนก IT จะต้องมีรายการผู้ใช้ เช่น ไซต์ A มีผู้ใช้กี่คน ไซต์ B มีกี่คน ทีม IT ต้องสร้าง VPN ให้แต่ละคนเพื่อให้สามารถทำงานของเขาได้ เพราะหากมีการ Shared Account ก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเพราะอะไร ดังนั้นเพื่อตัดปัญหา IT จึงต้องสร้าง VPN ให้ในแต่ละผู้ใช้ ในแต่ละสถานที่และต้องคอยดูแล เมื่อผู้ใช้ออกก็ต้องลบ เมื่อมีคนใหม่เข้ามาก็ต้องสร้าง ต้องคอยทำทีละขั้นตอน ซึ่งใช้เวลามาก แต่เมื่อใช้งาน Aruba EdgeConnect ก็สามารถจัดให้เป็นแต่ละสถานที่ได้เลย ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็สามารถดูแลระบบเครือข่ายของตนเองได้ หากมีใครที่ต้องการเข้ามาเชื่อมต่อ IT ที่สถานที่นั้น ๆ ก็จะต้องรู้แล้วค่อยตัดสินว่าจะยินยอมให้สามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่  ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งหมด หากใครที่ทำงานด้าน Network Operation จะเข้าใจว่าการทำแบบนี้จะต้องคอยสร้างเงื่อนไขไว้ที่ Firewall ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ Aruba EdgeConnect ช่วยให้สามารถควบคุมได้จากหน้าจอเดียว ก็สามารถตั้งค่าไปยัง VPN ปิดกั้นการใช้งานต่าง ๆ ได้แม้จะอยู่ต่างสถานที่กันก็ตาม  เรามีการใช้งาน Zone-based Firewall เนื่องจากในแต่ละสถานที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันหลากหลาย เราจะรู้ว่าแต่ละที่ต้องการใช้อะไรบ้าง และหากมีแอปพลิเคชันใหม่เกิดขึ้น ทีมผมก็สามารถเข้ามาจัดการว่าจะอนุญาตไหม และทีมงานก็ทำ Zone-based เพื่ออนุญาตให้แต่ละไซต์สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่จำเป็นได้ตามต้องการ” ณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ Aruba  EdgeConnect เป็นตัวจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ที่จะเข้าใช้งานได้จะต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัย หากในกรณีที่ผู้ใช้คนหนึ่งนำอุปกรณ์ส่วนตัวมายังสำนักงาน แล้วพยายามเชื่อมต่อเข้ามายังระบบก็จะไม่สามารถทำได้ แผนก IT จะต้องรับทราบก่อนแล้วจึงอนุญาตให้เชื่อมต่อได้   ความสามารถในการบริหารจัดการได้จากส่วนกลางช่วยให้แผนก IT สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และทำงานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การตั้งค่า ดังนั้นจึงสามารถ Support การทำงานได้แม้ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นเลย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการเป็นอย่างมาก ทั้งหมดแผนก IT สามารถมองเห็นและติดตามได้ตลอดเวลา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save