กฟน. จับมือฟอร์ท – ยิบอินซอย จัดทำระบบ “โครงการ Smart Metro Grid เผยเฟสแรกติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล 33,265 ชุด คาดแล้วเสร็จทั้งระบบปี’65


กฟน. จับมือฟอร์ท - ยิบอินซอย จัดทำระบบ “โครงการ Smart Metro Grid เผยเฟสแรกติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล 33,265 ชุด คาดแล้วเสร็จทั้งระบบปี’65

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH และบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในนาม “กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย” ร่วมลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบ “โครงการ Smart Metro Grid” ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยงบประมาณกว่า 1,149 ล้านบาท ชี้เฟสแรก เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัลในเฟสแรกจำนวน 33,265 ชุด คาดโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จทั้งระบบภายในปีพ.ศ. 2565

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน.ได้ยกระดับการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนผู้ใช้บริการไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มาอย่างต่อเนื่อง มีการคัดเลือกบุคลากรของ กฟน.ในการทำหน้าที่ดูแลศึกษาข้อมูลการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งคัดเลือกบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการทำงานรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

สำหรับ “โครงการ Smart Metro Gridระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟน.ได้ร่วมมือกับบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH และบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในนาม “กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย” รับผิดชอบโครงการ ภายใต้งบประมาณกว่า 1,149 ล้านบาท โดยทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์การทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ในการดำเนินงานประกอบด้วย การติดตั้ง Smart Meter มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบได้แบบสองทาง โดยตั้งเป้าว่าการร่วมทำงานในโครงการนี้จะช่วยให้ทราบการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ จากการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล สามารถอ่านค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บข้อมูลบันทึกการใช้ไฟฟ้าเป็นแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ จุดไหนเกิดไฟฟ้าดับ การใช้ไฟฟ้าจำนวนมากผิดปกติ เช่นในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี หรือการลักลอบใช้ไฟฟ้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ประสานเข้าตรวจสอบได้ตรงจุดและแก้ไขให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ในระยะอันสั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าแก่ภาคธุรกิจ องค์กร ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่สำคัญจะช่วยให้การวางแผนดูแลให้บริการไฟฟ้าของ กฟน.ในพื้นที่ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ในเฟสแรกช่วง 1-2 ปีจากนี้คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัลในเฟสแรกได้จำนวน 33,265 ชุด โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จทั้งระบบภายในปี พ.ศ. 2565” ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าว

พงษ์ชัย อมตานนท์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH
พงษ์ชัย อมตานนท์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH

พงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เตรียมการทำงานในโครงการดังกล่าวนี้กว่า 3 ปี เพื่อรวบรวมนำเสนอเทคโนโลยีการจัดการไฟฟ้าที่เหมาะสมและทันสมัยร่วมทำงานกับกฟน.และยิบอินซอย ในนาม “กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย” ที่ร่วมทุนในอัตรา 50:50 ซึ่งทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์การทำงานทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ให้กับหน่วยงานต่างๆมาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความพร้อม มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องของอุปกรณ์และเทคโนโลยีทีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะส่งเสริมให้ กฟน. เป็นระบบดิจิทัลไลฟ์ยกระดับการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้บริการที่ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

มรกต ยิบอินซอย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
มรกต ยิบอินซอย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

มรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่า ยิบอินซอย ได้พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าที่เหมาะกับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการศึกษาตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ มีข้อมูลเฉพาะเก็บเป็นฐานข้อมูลเแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย ในช่วงกลางวันและกลางคืนพื้นที่ใดใช้ไฟฟ้าในปริมาณเท่าใดบ้าง การใช้ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ที่เป็นคู่ค้ากับทางยิบอินซอยในแต่ละเดือนใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าใด เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วนำมาคิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการ

สำหรับความร่วมมือในโครงการดังกล่าวกับกฟน.และฟอร์ทนั้น นอกจากจะเป็นการเติมเต็มในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของกฟน.ในการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะช่วยต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีของยิบอินซอยให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save