เร้ดแฮทเผยกลยุทธ์ปี’65 พร้อมมอบรางวัลแก่ 8 พันธมิตรไทย นำเสนอโอเพ่นซอร์ส ขับเคลื่อนความสำเร็จให้ลูกค้า


กรุงเทพฯ – 15 มีนาคม 2565: เร้ดแฮท บริษัท Enterprise Software ที่มุ่งเน้นพัฒนา Open Source เผย 4 กลยุทธ์การทำตลาดในไทยปีพ.ศ.2565 พร้อมมอบรางวัลแก่ 8 พันธมิตรไทย ยกย่องการนำเสนอโซลูชันโอเพ่นซอร์ส ขับเคลื่อนความสำเร็จให้ลูกค้า

สุพรรณี อำนาจมงคล ผู้จัดการประจำประเทศไทย เร้ดแฮท กล่าวว่า Red Hat Open Shift ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจการเงินในการทำ Digital  Transformation  ทั้งนี้เร้ดแฮทวางแผนจะขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้ง Public  Sector 

กลยุทธ์ของเร้ดแฮทในไทยในปีพ.ศ.2565 คือ 1.Scale Solution ให้ธุรกิจหลัก เช่น Operating System LINUX 2.ให้โซลูชัน Red Hat Open Shift เติบโต โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าด้านการเงินหลักๆ เช่น K Bank ttb ออมสิน กรุงไทยและ กรุงศรี นำไปใช้มากยิ่งขึ้น 3 นอกจากการเงินและ Telecom แล้ว มีการนำ Red Hat Open Shift ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ มากยิ่งขึ้น และ 4.ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของพันธมิตร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ความสำเร็จของเร้ดแฮทไปด้วยกัน

เครือข่ายพันธมิตรของเร้ดแฮทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม  พันธมิตรของเร้ดแฮททำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ช่วยให้องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางด้านไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านการใช้งานโซลูชันโอเพ่นซอร์ส

โดยปีนี้เร้ดแฮท ได้มอบรางวัล Red Hat ASEAN Partner Synergy Awards ประจำปี 2565 มอบให้แก่พันธมิตรที่เป็นคู่ค้ารายสำคัญ เพื่อยกย่องความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยีของ เร้ดแฮท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจทั้งหมด 8 รายด้วยกัน ได้แก่

1.รางวัล Commercial Partner of the Year เป็นของ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยรางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรที่มีความเป็นเลิศด้านการขายและสามารถขยายรายได้ของเร้ดแฮทในตลาด  Commercial ที่เป็นองค์กรที่มีขนาดย่อมลงมาจากตลาด Enterprise ในช่วงปี พ.ศ.2564 ดาต้าโปรฯ ช่วยให้เร้ดแฮทได้ลูกค้ารายสำคัญในภาคธุรกิจการเงิน 

2.รางวัลReady Partner of the Year ได้แก่ บริษัท นีโอพลัส จำกัด รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่พันธมิตรระดับ Ready ที่มีความเป็นเลิศด้านการขายและสามารถขยายฐานธุรกิจโซลูชันของเร้ดแฮทในตลาด Enterprise หรือองค์กรขนาดใหญ่ นีโอพลัสช่วยให้เร้ดแฮทขยายขอบเขตการเข้าถึงลูกค้ารายสำคัญจำนวนมาก  

3.Distributor of the Year ได้แก่ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัดรางวัลนี้มอบให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีความมุ่งมั่นในการผลักดันการขายและกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเร้ดแฮท  โดยบริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังในการขยายธุรกิจของเร้ดแฮท และมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งยังผลักดันธุรกิจในส่วนฐานลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.Advanced Partner of the Year ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (YIT) รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรระดับ Advanced ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด ทั้งในแง่ของการผลักดันยอดขายให้เติบโตและการนำเสนอโซลูชันของเร้ดแฮทให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  YIT มีฐานลูกค้าที่หลากหลายในภาคธุรกิจการเงิน ภาครัฐ โทรคมนาคม พลังงาน การดูแลสุขภาพ และธุรกิจประกัน อีกทั้งยังมีความเป็นเลิศด้านการขาย และสามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.Top Net New Business of the Year ได้แก่ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรที่มีความเป็นเลิศด้านการขายและสามารถขยายฐานธุรกิจโซลูชันของเร้ดแฮทในตลาดใหม่ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ช่วยให้เร้ดแฮทสามารถเข้าถึงตลาดในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในส่วนของฐานผู้ใช้งานใหม่  

6.รางวัล OEM Partner of the Year ได้แก่ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลนี้ยกย่องพันธมิตร OEM ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจของเร้ดแฮทในประเทศไทย โดยบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อธุรกิจดังกล่าว และสามารถเพิ่มรายได้สองเท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 

7.รางวัล Strategic Products Partner of the Year ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรที่มีความทุ่มเทอย่างจริงจังในการผลักดันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเร้ดแฮทเข้าสู่ตลาด เช่น Red Hat OpenShift และ Red Hat Ansible Automation  ด้วยความมุ่งมั่นและทีมงานที่แข็งแกร่ง จีเอเบิลช่วยให้เร้ดแฮทสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันสำหรับลูกค้า  

8.รางวัลTraining Partner of the Year ได้แก่  บริษัท วีโนฮาว (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่มีส่วนช่วยในการนำเสนอเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สของเร้ดแฮทผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม  วีโนฮาว (ประเทศไทย) มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีในระดับที่เหนือชั้นสำหรับธุรกิจการฝึกอบรม และมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการฝึกอบรมให้ความรู้และออกใบรับรองให้แก่ผู้เรียนสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดของเร้ดแฮท

ศิษฏากร อุสันโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า เร้ดแฮทเป็นผู้นำในตลาด Open Source ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไปพร้อมกัน

“ความร่วมมือระหว่างเร้ดแฮทกับดาต้า โปรฯ ช่วยให้ลูกค้าสามารถ Adopt เทคโนโลยีและ Transform ธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่าย” ศิษฏากร กล่าว

ปัจจุบันแอปพลิเคชันช่วยนำเสนอบริการใหม่ๆ การพัฒนาแอปฯต้องเร็ว ด้วยเทคโนโลยี Open Shift  สามารถพัฒนาแอปฯ และนำสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว สร้างข้อได้เปรียบและส่งผลดีต่อธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเติบโตเพราะทุกวันนี้การแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save