เปิดตัว Oracle Fusion Marketing โซลูชั่นอัจฉริยะ ตอบโจทย์ทุกแคมเปญการตลาดแห่งโลกดิจิทัล


กรุงเทพฯ : ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing โซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับนักการตลาด ส่งเสริมการจัดทำแคมเปญพร้อมสร้างโอกาสทางการขายที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขาย และปิดรอบการขายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น Fusion Marketing ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มระบบ Oracle Advertising and CX  ระบบแรกที่ช่วยให้นักการตลาดทำแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ที่ช่วยในการขยายช่องทางการสื่อสารทางด้านการตลาดและการโฆษณา และระบบได้ถูกออกแบบเพื่อให้นักการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด (Lead Qualification) และขั้นตอนการซื้อขาย 

 

โดย Fusion Marketing นำระบบ AI มาช่วยในการวางแผนทางการตลาดแบบอัตโนมัติสำหรับกลุ่มลูกค้า พร้อมช่วยประเมินการณ์ว่าลูกค้าพร้อมสนทนากับพนักงานขายเมื่อไหร่ อีกทั้งสร้างโอกาสการขายที่มีประสิทธิภาพได้แบบอัตโนมัติในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management  :CRM )

ปัจจุบันฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเล็งเห็นว่าระบบ CRM มีระบบการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน และต้องลงมือทำเองมากเกินไป  อีกทั้งเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลได้ยากในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการผลักดันยอดขายของแต่ละทีม รวมไปถึงไม่มีการส่งเสริมด้านการขาย ในแง่การซื้อขายสำหรับธุรกิจ B2B (Business to Business) นั้นลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมีการเชื่อมโยงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ผ่านทางสื่อดิจิทัล จึงเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายได้มากกว่าการขายโดยตรงแบบเดิม

วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล  ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในยุคดิจิทัลนั้นไร้พรมแดน ธุรกิจไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันระดับโลก ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับผู้ขายระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทยนั้น พนักงานขายไม่จำเป็นต้องขายให้กับผู้ซื้อปลายทางโดยตรง แต่จะต้องขายผ่านพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมของเราต้องกล้าที่จะคิดต่างในเรื่องระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้กลายเป็นระบบที่ทำงานได้ผลจริง ทั้งสำหรับนักการตลาดและพนักงานขาย 

 

สำหรับประเทศไทย นักธุรกิจตระหนักแล้วว่าโซลูชั่นคลาวด์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสู่ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีการตลาดถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพทั้งในการบริหารธุรกิจ คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ แคมเปญการตลาด การวิเคราะห์ตลาด ไปจนถึงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีคลาวด์สามารถสนับสนุนและสร้างความเข้าใจต่อความต้องการเชิงลึกของลูกค้า และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แคมเปญส่งเสริมโครงการในอนาคต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานฝ่ายขาย การตลาด และแคมเปญโฆษณาต่างๆ 

 

“ออราเคิลเชื่อว่านวัตกรรมมีจุดเริ่มต้นที่การผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และเราต้องการผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภูมิหลัง มุมมอง และความสามารถ เพื่อการสร้างสรรค์อนาคต ทำให้เราพัฒนาโซลูชั่นนี้ขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่มีแนวคิดก้าวหน้าและเปี่ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ออราเคิลมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นเพื่อยุคดิจิทัลรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถบูรณาการโซลูชั่นเหล่านี้เข้าในระบบงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมดิจิทัล” วัลลภา กล่าว

 

โซลูชั่น Fusion Marketing ลดความซับซ้อน และช่วยให้การทำแคมเปญทางการตลาดรวดเร็วขึ้น โดยการบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ บนระบบแบบครบวงจร ทั้งในด้าน Lead Generation และ Lead Qualification ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด นักการตลาดสามารถทำแคมเปญ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการโฆษณาที่หลากหลายได้ภายในหนึ่งคลิก ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขายได้อย่างสูงสุด

 

โดยโซลูชั่น Fusion Marketing จะเป็นตัวช่วยนักการตลาดในทุกขั้นตอน และครอบคลุม ไปจนถึงการออกแบบและทำแคมเปญ เช่น การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากฐานลูกค้า  การขยายกลุ่มเป้าหมาย  การระบุแยกแยะข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด การตั้งค่าแคมเปญที่ง่ายขึ้น  การเปิดตัวแคมเปญ  และการวัดผลแคมเปญทางการตลาด 

 

หลังจากการเปิดตัวแคมเปญ Fusion Marketing จะทำการเลือกกลุ่มเป้าหมาย Lead Generation และ Qualification ให้โดยอัตโนมัติ

 

Oracle Advertising and CX เป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Cloud Applications Suite ที่เชื่อมโยงข้อมูลของโฆษณา การตลาด การขาย และบริการทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกๆกลุ่มเป้าหมายลูกค้า  ซึ่ง Oracle Advertising and CX จะทำงานได้มากกว่าระบบ CRM แบบเดิม ช่วยให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างยาวนาน

 

วัลลภา กล่าวว่า ระบบนี้เหมาะสำหรับ B2B และมีพนักงานฝ่ายขาย เช่น  ธนาคาร ประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดัคเตอร์ที่มีลูกค้าระดับองค์กร รวมทั้งโรงพยาบาล สำหรับตัวอย่างแบรนด์ที่ได้เลือกใช้ Fusion Marketing  ได้แก่ Mazda, Thermo Fisher, และ Zebra Technologies 

 

สำหรับความสามารถของ Fusion Marketing  ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากออราเคิลไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ของลูกค้า ทั้งนี้อาจมีลูกค้าบางราย เช่น กลุ่มธนาคารที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลสูง ออราเคิลจะมีทางเลือกให้ลูกค้า ใช้ Cloud at customer ในการจัดการความสามารถทางซอฟต์แวร์ และ Security Data On -Premise  เพื่อปกป้องข้อมูลให้ลูกค้าได้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save