เปิดฉากงาน “ASEW & EVA 2022” มหกรรมอุตฯ พลังงานสิ่งแวดล้อมครอบคลุมที่สุดในอาเซียน


เปิดฉากงาน “ASEW & EVA 2022” มหกรรมอุตฯ พลังงานสิ่งแวดล้อมครอบคลุมที่สุดในอาเซียน

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association Of Thailand : EVAT) และ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW)” และ “Electric Vehicle Asia 2022 (EVA)” มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” ผสานพลังร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและวางเป้าหมายขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14- 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเพื่อลดมูลค่าความเสียหายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยเราได้ขานรับนโยบายจากรัฐบาลตามแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 (NEP2022) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 ผ่านนโยบายที่สำคัญ เช่น การสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 ที่มีการตั้งเป้าการผลิตรถที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle – ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% การสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) สำหรับการสำรองไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น

ในปีนี้ทางกระทรวงฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางพลังงานของไทยในอนาคตผ่านการจัดงาน ASEW และ EVA 2022 ซึ่งกระทรวงพลังงานเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติร่วมกับกระทรวงพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE), สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) และหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเอกชน ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านพลังงาน ร่วมจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2022” ขึ้นภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future”  การร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดร่วมกับงาน “Electric Vehicle Asia (EVA)” และ “iEVTech 2022” โดยชูแนวคิด “Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility” หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งภายในงานได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างครบวงจร

ภายในงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงกว่า 250 ผลิตภัณฑ์  มีพาวิลเลียนจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ ร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงานด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศ และต่างประเทศร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอีกกว่า 50 หัวข้อสัมมนา เช่น Renewable Energy Asia International Conference, iEVTech Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Thailand Connext  อีกทั้งยังมีโซนจัดแสดงต่าง ๆ เช่น  Greenegy Ideas Hub  เวทีแสดงนวัตกรรมและต้นแบบการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และ Sustainability Lounge  พื้นที่ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน จากทั่วภูมิภาคอาเซียน

 กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

 กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพร้อมอย่างรอบด้านในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามาปรับใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) ในทุกปี ภายในงานทางสมาคมฯ ได้มีส่วนสำคัญในการร่วมจัดประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2022) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด Future Mobility Aspiration through Bio-Circular-Green Economy within APEC”

“สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำในประเทศไทย พัฒนาบุคลากรเเละเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต รวมทั้งขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆต่อไป” กฤษฎา กล่าว

สำหรับงานASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) และ Electric Vehicle Asia 2022 (EVA)  ในปีนี้จัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save