เทคโนโลยีใด จะครองบัลลังก์ไอทีระดับองค์กร ในปี พ.ศ. 2562


อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ระบบงานอัตโนมัติ การจัดการข้อมูล และบล็อกเชน (Blockchain) ในช่วงปี พ.ศ. 2561 เปรียบได้กับรายการทีวีเกมส์ล่า ท้านินจา หรือ Ninja Warrior กล่าวคือ ผู้เข้าแข่งขันต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายมากมายตลอดเส้นทาง และในท้ายที่สุด แม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก และบรรลุเป้าหมายในการทำงานหลายด้าน แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วกลับไม่มีเทคโนโลยีใดเป็นผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ. 2562 คำถามที่ว่าเทคโนโลยีใดจะครองแชมป์จึงยังมีอยู่ ออราเคิลได้คาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ดังนี้

เทคโนโลยีใด จะครองบัลลังก์ไอทีระดับองค์กร ในปี พ.ศ. 2562

การใช้งาน AI จะเป็นไปอย่างเงียบ ๆ ด้วยความระมัดระวัง

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จะโดดเด่นและมีประโยชน์มากหากบริษัทต่าง ๆได้ศึกษาเทคโนโลยีนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผลสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ICT ระดับองค์กร (ICT Enterprise Insights Survey) ของ Ovum ชี้ว่า ในปี พ.ศ. 2562 ราว 60% ขององค์กรจะมีการกำหนดกลยุทธ์ด้าน AI ที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วทั้งองค์กร ออราเคิลคาดการณ์ว่า จะมีบริษัทจำนวนมากที่แสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการใช้ AI ในเชิงธุรกิจ และแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การนำ AI ฝังตัวไว้ในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่พวกเขาใช้

ในปี พ.ศ. 2562 เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีการสร้างข้อมูลมากกว่าที่เคยสร้างมาตลอด 5,000 ปีก่อนหน้านี้ ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญความท้าทายว่าจะบริหารจัดการและใช้งานข้อมูลที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดได้อย่างไร เพื่อให้เกิดกระบวนการและการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ที่จะช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากขึ้น

การนำ AI ฝังตัวไว้ในแอพพลิเคชั่นจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งาน AI ได้อย่างครอบคลุมในส่วนที่พวกเขาสะดวกใจที่จะใช้ โดยไม่ต้องกลัวว่า “หุ่นยนต์จะครองโลก” ทั้งยังช่วยให้ AI เข้าไปทำงานอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานไอที และใช้อย่างแพร่หลายในระบบงานธุรกิจทั้งหมด

ดังนั้นเราจึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ แบบต่อหน้าต่อตาเราทีเดียว แอพพลิเคชั่นที่ใช้กับระบบงานแบ็กออฟฟิศแบบเดิม ๆ กลายเป็นสิ่งล้าสมัย และกำลังถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยนวัตกรรมที่ใช้กับระบบงานส่วนหน้าหรือ Front-end และระบบงานอัตโนมัติที่รองรับการทำงานเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง และการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจะมีขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอย่างเหนือชั้น

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการใช้ AI ในธุรกิจคือ ศักยภาพมหาศาลของ AI ที่ช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลสำรวจของออราเคิลเมื่อไม่นานมานี้พบว่า ผู้บริหารระดับสูงที่
มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก 42% ล้วนพิจารณานำ AI มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในองค์กรของตน
แล้ว การนำสมรรถนะของ AI มาใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ตัวอย่างลูกค้าของออราเคิล เช่น สโมสรฟุตบอลโลก RCD Espanyol ของสเปน ซึ่งนำ AI ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของฝ่ายการเงินได้ราว 20% ซึ่งเป็นการใช้ AI ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากบุคลากร
ออราเคิลคาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 เทคโนโลยี AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจและประสบการณ์ที่ดีได้มาก อาจถึง 50% เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ผู้นำธุรกิจคลาวด์แพลตฟอร์ม บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำธุรกิจคลาวด์แพลตฟอร์ม บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาล

การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 บริษัทราว 90% จะมีกลยุทธ์ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างยิ่งขององค์กร ดังนั้นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงจะกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร การที่ปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่มากเกินกว่าที่บุคลากรจะสามารถจัดการได้ จึงจำเป็นต้องแสวงหาและใช้แนวทางการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งองค์กรธุรกิจเริ่มที่จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงความสามารถด้านการจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการลงทุนด้าน AI หรือ IoT (Internet of Things)

เป็นเรื่องที่เราควรคิดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดขึ้นบ้าง หากระบบบริหารจัดการข้อมูลซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนและแยกแยะข้อมูลที่มีอยู่มากมายให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นระบบที่สามารถทำงานได้เอง ซ่อมแซมตัวเองได้ มีความปลอดภัยในตัวเอง และมีวิธีการใช้งานได้อย่างง่ายดายเหมือนกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ออราเคิลได้ยกระดับความสามารถของระบบงานอัตโนมัติด้วย Oracle Autonomous Database และในอนาคตเราคาดว่าองค์กรธุรกิจจำนวนมาก จะให้ความสนใจนำเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปใช้ในระบบบริหารจัดการข้อมูลในทุกแง่มุม ออราเคิลเชื่อว่าระบบงานอัตโนมัติจะเริ่มแผ่ขยายเข้าสู่ทุกส่วนของธุรกิจ โดย 70% ของงานไอทีจะเป็นแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถจัดสรรบุคลากรให้กับงานสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ แทนที่จะต้องใช้เวลาทำงานหลายพันล้านชั่วโมงในแต่ละปีไปกับงานประจำที่ซ้ำซาก และงานไอทีที่น่าเบื่อ ตัวอย่างเช่น QMP Health ซึ่งเป็นลูกค้าของออราเคิลได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับแต่งและจัดการระบบต่าง ๆ ได้เองโดยที่ระบบไม่หยุดทำงาน ช่วยให้องค์กรตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกัน มีการคาดการณ์ว่า จำนวนเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น 100 เท่า ดังนั้นงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบอัตโนมัติเช่นกัน ทั้งนี้รายงานความเสี่ยงและการปรับใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Adoption and Risk Report) ประจำปี พ.ศ. 2562 ของแมคอาฟี่ (McAfree) ระบุว่า โดยเฉลี่ยพบว่ามีเพียง 1 เหตุการณ์ใน 100 ล้านเหตุการณ์เท่านั้น ที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากเหตุการณ์มีจำนวนมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้บุคลากรไปงมเข็มในมหาสมุทรโดยไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ

นอกจากนั้น ประสบการณ์ของลูกค้าและระบบงานอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไป โดย 70% ของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะใช้ระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้แชทบ็อท (Chatbot) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเปิดศักราชใหม่ของการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ในปัจจุบัน 89% ของผู้บริโภคใช้โปรแกรมผู้ช่วยดิจิทัลที่สั่งงานด้วยเสียงเพื่อให้บริการลูกค้า และ 69% ของงานบริการลูกค้าในองค์กรใช้แชทบ็อทเพื่อเพิ่มความสะดวกและราบรื่นในการติดต่อสื่อสารทุกที่ทุกเวลา และในอนาคตเทคโนโลยีดังกล่าวจะเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งที่ ‘มีก็ดี’ ไปสู่การเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในระดับพื้นฐานในเกือบทุกวงการ ด้วยเหตุนี้ออราเคิลจึงคาดการณ์ว่า 85% ของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดจะเป็นแบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีบล็อกเชนกลายเป็นฐานสำคัญของความไว้วางใจ

เทคโนโลยีหน้าใหม่ที่ลงสนามการแข่งขันอย่างบล็อกเชน ซึ่งเสียเครดิตไปบ้างจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ จะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ และจะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่รองรับความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจในช่วงปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพราะหลาย ๆ องค์กรเริ่มตระหนักว่าสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบรับรองธุรกรรมทางการเงิน

เราได้พบเห็นการใช้งานบล็อกเชนเพื่อให้การรับรองการผลิตน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษ (Extra Virgin) รวมถึงใช้ในการตรวจสอบ ติดตามการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ และการให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในกระบวนการด้านงานเอกสารของธุรกิจขนส่งทั่วโลกมาแล้ว สำหรับปี พ.ศ. 2562 เราจะได้เห็นการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในบริบทที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การให้การรับรองคุณภาพของอัญมณี ไปจนถึงการตรวจสอบติดตามแหล่งที่มาของการปนเปื้อนในอาหาร และการให้การยืนยันว่ายาได้รับการผลิตตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด และเช่นเดียวกับ AI เทคโนโลยีบล็อกเชน จะค่อย ๆ แผ่ขยายเข้าสู่ระบบงานธุรกิจทั่วไป โดยผสานรวมเข้ากับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจอย่างกลมกลืน

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทั้งหมดนี้จะมีอนาคตที่สดใส ในช่วงปีพ.ศ. 2562 เราจะได้พบเห็นการใช้งานอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในบางอุตสาหกรรม แต่เทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะให้การตอบรับที่ดีมากน้อยเพียงใด แม้ว่าในอดีต AI หรือบล็อกเชนถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานไอที แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้ฝังตัวอยู่ในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานไอทีเพื่อให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่แท้จริง และนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องพิจารณาคือ การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สามารถเสริมจุดแข็งของธุรกิจ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว หากเปรียบเป็นผู้เข้าแข่งขันในเกมส์ล่า ท้านินจา โค้ชขององค์กรธุรกิจทั้งหลายก็คือระบบคลาวด์ที่ครบวงจร ซึ่งรวมเอาความสามารถในการควบคุมการทำงาน ความปลอดภัย และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรันระบบงานต่าง ๆ บนคลาวด์ได้โดยไม่ต้องพะวงว่าจะเป็นเวิร์กโหลดประเภทใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เปิดโอกาสให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจคลาวด์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลจะได้รับการสาธิต และเป็นหัวข้อการบรรยายในงาน Oracle OpenWorld Asia การประชุมด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save