อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 ระดมทัพนวัตกรรมสุดล้ำ ตั้งเป้าปลดล็อกยกระดับอุตฯ ไทย ก้าวทันสู่โลกอนาคต


อินเตอร์แมคซับคอนไทยแลนด์ 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ชูแนวคิด “Unlocking The Next Industrial Revolution” พร้อมขานรับเทรนด์อุตสาหกรรมพลาสติกจัดงานแสดงเทคโนโลยีครบวงจรครั้งแรกในไทย เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่โลกอนาคต

            หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยถือเป็นภาคส่วนแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นหลังจากการเปลี่ยนผ่านนำเอาเทคโนโลยีมาผนวกใช้หลังCOVID-19 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเข้ามาปฏิรูปโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ปัจจุบันโลกกำลังอยู่บนคลื่น Digital technology ที่เข้ามาขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ โดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเติบโตและเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยเหตุนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติกว่า 3 ทศวรรษ จึงได้ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เดินหน้าจัดงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 (Intermach & Subcon Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน  พร้อมกันนี้ได้จัดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางครั้งแรกในไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  เพื่อวางเป้าหมายปลดล็อกนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวทันสู่โลกการแข่งขัน

เมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค (Intermach 2023) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 38 ครั้ง ถือเป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปีที่รวมเทคโนโลยีการผลิตโซลูชันอัจฉริยะอย่างครบครันเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องจักรกล ซอฟต์แวร์ เครื่องมือวัดขั้นสูง รวมถึงเทคโนโลยีการซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve และโมเดลเศรษฐกิจ BCG   ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้ร่วมกันจัดงานซับคอนไทยแลนด์ (Subcon Thailand 2023) หรืองานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยจัดงานร่วมกับ งานอินเตอร์แมคต่อเนื่องมาแล้วกว่า 17 ปี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า อินเตอร์แมคซับคอนไทยแลนด์ เป็นศูนย์กลางหรือเวทีที่สำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคอาเซียน

“สำหรับงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ปีนี้ ยังคงได้รับผลตอบรับดีเช่นเดิม ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการและส่วนสนับสนุนต่างๆ ในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับไทย ซึ่งสอดรับการทำ Digital Transformation ในปัจจุบัน ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเตรียมความพร้อมการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากยุค 4.0 ไปสู่ยุค 5.0 ในอนาคตอันใกล้” เมธาวัจน์ กล่าว

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unlocking The Next Industrial Revolution” หรือ การปลดล็อก ปฏิวิติภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต มุ่งเน้นการชูจุดเด่นผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรงานโลหะการ เครื่องจักรกลเพื่อการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมล่าสุด แขนกลและระบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัดขั้นสูง เครื่องพิมพ์ 3 มิติและซอฟต์แวร์  คาดว่าในปีนี้จะมีผู้ประกอบการกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศเข้าร่วม เตรียมขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของภาคอุตสาหกรรมมาจัดแสดง ที่สำคัญยังมีพาวิลเลียนผู้ประกอบการรายใหญ่จากประเทศชั้นนำอย่าง จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวัน พร้อมกันนี้ยังมีงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตอีกหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 หัวข้อโดยวิทยากรชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ และไฮไลท์ที่สำคัญคือกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ซื้อ โดยปีนี้คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 2,500 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 8,000 ล้านบาท

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นไปตามการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023  งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง แบบครบวงจรครั้งที่ 1 ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า รวมถึงแนวคิดการผลิตพลาสติกด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน  พร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวางแผนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save