อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ เปิด 2 งานใหญ่ “ฟู้ด อินกรีเดียนท์ส เอเชีย 2023” และ “ไวต้าฟู้ด เอเชีย 2023” โชว์ศักยภาพไทยเป็นHub สุขภาพเบอร์ 1 ในเอเชีย


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หอการค้าไทย  สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย  บริษัทเอสเอ็มเอส  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  และแบรนด์ SiriThai  นำทัพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร กว่า 1,000 ราย จากในประเทศและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก ร่วมงาน “Fi Asia 2023” (ฟู้ด อินกรีเดียนท์ส เอเชีย 2023 : Food Ingredients Asia 2023) และอุตสาหกรรมเสริมอาหารและสารสกัด จากทั่วโลกมากกว่า 460 ราย จาก 40 ประเทศในงาน “ไวต้าฟู้ด เอเชีย 2023” (Vitafoods Asia 2023)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  20-22  กันยายน  2566   ณ ฮอลล์ 1 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โชว์ศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง ( Hub) สุขภาพเบอร์ 1 ของภูมิภาคเอเชีย

โดยได้รับเกียรติจาก ศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน    เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มเอเชีย   ผลักดันการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น    สู่แมสอินกรีเดียนท์ระดับโลก

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  พร้อมคณะผู้บริหาร   สายันต์  ตันพานิช  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์   ดร.บัณฑิต   ฝั่งสินธุ์    ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ   ปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย

มนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย)

รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง  (Hub)ของการส่งออกวัตถุดิบอาหารของตลาดโลก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ ตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการผลักดันวงการอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ Future Food หรือ อาหารแห่งอนาคต ให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอาหาร โภชนาการต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้เข้าถึงอย่างครบถ้วน ขณะที่ อุตสาหกรรมเสริมอาหาร เป็นอีกอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น นอกเหนือจากการเอาใจใส่ด้านการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วยังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพเข้ามาบำรุงรักษาร่างกาย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคบางชนิด หรือ แม้กระทั่งการดูแลสุขภาพผิวพรรณมากยิ่งขึ้น ฯลฯ

 

จะเห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของตลาดเสริมอาหารในตลาดเอเชียแปซิฟิที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 187 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดการณ์การขยายตัวสูงถึง 229 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 ด้วยอัตราการเติบโตที่ 6% ตลาดหลักส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย รวมทั้งตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงจะอยู่ที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงตลาดเสริมอาหารในประเทศไทยยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่า 190 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 ที่คาดว่าขยายตัวไปได้มากถึง 239 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 ด้วยตัวเลขอัตราการเติบโต 9%

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ จึงผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน “ฟู้ด อินกรีเดียนท์ส เอเชีย 2023” (Food Ingredients Asia 2023) หรือ “Fi Asia 2023” งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย และเพิ่มความยิ่งใหญ่กับการจัดงานร่วมกับ “ไวต้าฟู้ด เอเชีย 2023” (Vitafoods Asia 2023) งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การจัดงาน Fi Asia 2023 ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 แห่งเอเชีย ที่ช่วยกลุ่มผู้ประกอบการมาเพื่ออัพเดตเทรนด์แห่งอาหารโลก โดยมุ่งเป้าในการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผู้ประกอบการวัตถุดิบและเครื่องดื่มท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งการจัดงาน Fi Asia 2023 ในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ Fi Asia ให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมแสดงจุดยืนในการเป็น The Taste Maker ศูนย์รวมของวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลก เผยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นฮับของการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต ภายในงานจะได้พบกับผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 บริษัท และผู้ซื้อกว่า 30,000 รายจากในประเทศและกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โดยคาดมีผู้เข้าชมงาน Fi Asia 2023 กว่า 21,000 ราย และตั้งเป้าเกิดการซื้อขายภายในงานกว่า 500 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่ายจากการเข้ามายังประเทศไทยจากต่างชาติกว่า 180 ล้านบาท

ส่วนงาน Vitafoods Asia 2023 มุ่งเป้าไปที่การผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฮับนวัตกรรมเสริมอาหารและสารสกัด และการ “ปลดล็อค” ข้อจำกัดต่าง ๆ ในด้านคุณภาพสารสกัด ผู้ผลิตและผู้ให้โซลูชันที่น่าเชื่อถือ ไปจนถึงการ “เพิ่มโอกาส” ของการเชื่อมต่อธุรกิจที่มากขึ้น นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ประกอบการในการเชื่อมต่อกับผู้ซื้อกับผู้ผลิต และขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งการนำสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภคในไทย และเอเชีย เพิ่มโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก ซึ่งปีนี้ Vitafoods Asia 2023 จัดงานในประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง โดยจะขยายความยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยพื้นที่การจัดงานที่ครอบคลุมกว่า 15,000 ตรม. รองรับเครือข่ายธุรกิจกับผู้ให้นวัตกรรมด้านเสริมอาหารกว่า 460 รายจากทั่วโลก โดยคาดว่าผู้เข้าชมงานทั้ง 2 งาน กว่า 30,000 คน สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นเครือข่ายทางธุรกิจได้ในอนาคต


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save