อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ พร้อมจัดงาน Intermach 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต ร่วมกับอีก 2งาน คาดมีผู้เข้าร่วมงาน 40,000 คน


บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ จับมือ สถาบันยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย แถลงความพร้อมการจัดงาน Intermach 2023 งานจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing” หรือ “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต”  งาน  Plastic & Rubber Thailand 2023 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ งาน Subcon Thailand 2023 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมล่าสุดของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 40 หัวข้อในระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งเป้ามีผู้ร่วมงานประมาณ 40,000 คน

สรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งาน Intermach 2023 เป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing” หรือ “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต” ซึ่งในปี พ.ศ.2566 จัดพร้อมกับงาน Plastic & Rubber Thailand 2023 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ งาน Subcon Thailand 2023 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยขณะนี้พื้นที่จัดงานในส่วนของผู้ประกอบการที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้ผลิต เช่น ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก ยาง เครื่องมือแพทย์ อากาศยานและระบบราง มีการตอบรับเข้ามาเต็มพื้นที่แล้วกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และ 4 พาวิลเลียนจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สิงค์โปร์ เช่น บูธ Mitsubishi Sodick, Mitutoyo Okuma  Walter Gerenga และอีกมากมายครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม

พร้อมกันนี้มีโซนจัดแสดงเทคโนโลยี เช่น  ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น โซนกิจกรรมพิเศษ เช่น IAR PAVILION ที่รวมทุกโซลูชัน เพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ showcase จัดแสดงการพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น และมีเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาคภายในงานอีกด้วย

สรรชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อที่สำคัญต่างๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 40 หัวข้อ เช่น INTERMACH Forum, Future Automotive,  Rubber Industry for Circular Economy อุตสาหกรรมยางเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน, Biotechnological Solutions to Plastics Manufacturing เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรมการผลิต, แนวโน้มอุตสาหกรรมโพลิเมอร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนของโลกและการสัมมนาเสริมความรู้ ด้านการซื้อและการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการแก่ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการจัดทั้ง 3 งานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 40,000 คน

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาฟื้นตัว และยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากสัญญาณอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันสถาบันฯ เป็นแกนกลางที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการให้บริการในมิติต่างๆ เช่น การตรวจสอบรับรอง การพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และประสานความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ทุกองค์ประกอบเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีศักยภาพเป็น Hub ในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ภายในงาน Intermach 2023 สถาบันฯได้นำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ มานำเสนอผ่านงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้ก่อนซื้อ! ยานยนต์ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอน” เป็นต้น

“อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติกและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเช้าชมงานเพื่อร่วมรับชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆมาร่วมจัดแสดงภายในงาน เพื่อที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจในการกลับไปคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยในอนาคต” ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ รองเลขาธิการ และ ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายบริหารฯ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยในปี พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา ยอดการผลิตรถยนต์ในไทยเติบโตเพิ่มขึ้น 12% จากปี พ.ศ.2564 หรือคิดเป็นการผลิตสูงสุดในอันดับ 9 ของโลก

สำหรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้านั้น สมาคมฯ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น High Performance ICE, ไฟฟ้า และไฮโดรเจน มาเสริมแกร่งให้กับภาคส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยปัจจัยข้างต้นการมองหาเวทีระดับภูมิภาคเพื่อเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการคือโจทย์ที่สำคัญของสมาคมฯ ดังนั้นการได้เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ได้เห็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม โซลูชันใหม่ๆจากต่างประเทศที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน  Intermach 2023 ถือเป็นโอกาสที่สำคัญมาก  โดยสมาคมฯได้ขนทัพผู้ผลิตชิ้นส่วน เข้าชมเทคโนโลยีการผลิต พร้อมจัดสัมมนา เพื่อนำเทรนด์ ความรู้ใหม่ๆมาส่งต่อให้กับผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่สนใจ เช่น หัวข้อ “Future Automotive Seminar: Carbon Neutral” เป็นต้น

“ทั้งนี้อยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมชมงานที่จะจัดร่วมกันทั้ง 3 งาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจของตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆจำหน่ายสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศไทยต่อไป” อนุษฐา กล่าว

วิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอากาศยาน เพื่อรองรับการเติบโตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก ขณะนี้สมาคมฯ ได้รวบรวมสมาชิกในวงการแม่พิมพ์ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้รวมทั้งมองหาโอกาสใหม่ๆในการเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคต

ในปีนี้สมาคมฯได้นำผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตแม่พิมพ์ เช่น ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ผู้ผลิต มาร่วมแสดงศักยภาพในงาน Plastic & Rubber Thailand 2023 เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตจากแม่พิมพ์จากทางสมาคมฯ และจากผู้ประกอบการอื่นๆภายในงานด้วย

สำหรับการจัดงาน Intermach 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน จะจัดภายใน Hall 102-103 ส่วน งาน Plastic & Rubber Thailand 2023 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย จะจัดภายใน Hall 101 และงาน Subcon Thailand 2023 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียนจะจัดภายใน Hall 104 โดยทั้ง 3  งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save