อรูบ้า (Aruba) จับมือ Microsoft เปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่เร่งความเร็วในการทำ Digital Transformation จาก Edge ถึง Cloud บน Microsoft Azure


อรูบ้า (Aruba) จับมือ Microsoft  เปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่เร่งความเร็วในการทำ Digital Transformation จาก Edge ถึง Cloud บน Microsoft Azure

กรุงเทพฯ –   19 เมษายน พ.ศ. 2564  : อรูบ้า (Aruba) บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (NYSE: HPE) และ Microsoft ได้ร่วมกันประกาศเปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่ที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเร่งการทำ Digital Transformation จาก Edge ถึง Cloud ได้ด้วยการเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่าง Aruba ESP (Edge Services Platform) และ Microsoft Azure ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น โดยโซลูชั่นแรกที่เปิดตัวในงาน Microsoft Ignite 2021 คือ Aruba IoT Transport for Azure ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เชื่อมต่อมายัง Aruba Access Point (AP) และ Controller สามารถทำการสื่อสารรับส่งข้อมูลแบบ 2 ทิศทางร่วมกับ Azure IoT Hub ได้ นอกจากนี้ Aruba ยังได้เปิดตัว Aruba Central Cloud Management Platform ซึ่งทำงานอยู่บน Azure ทำให้โซลูชั่นระบบเครือข่ายที่บริหารจัดการผ่าน Cloud สำหรับองค์กรธุรกิจของ Aruba ที่ทำการบริหารจัดการอุปกรณ์มากกว่า 1 ล้านชิ้นอยู่แล้วนั้นสามารถใช้งานได้จาก Azure

เส้นทางด่วนรับส่งข้อมูล  สำหรับข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ

เส้นทางด่วนรับส่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ทำหน้าที่สอดส่องและดูแลให้กับระบบโครงสร้างอัจฉริยะ (Smart Facility) ทุกระบบ เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ทำงานเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ Cloud-Native ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้จะยิ่งทวีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมีความสามารถที่จะตอบสนองต่อธุรกิจและระบบแอปพลิเคชั่นใด ๆ ที่ใช้ในโครงการ Smart Facility นั้น ๆ ยิ่งถ้าโครงการนั้นๆ มีการใช้งานอุปกรณ์ IoT มากขึ้นเท่าใด การรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโครงการนั้น ๆ ผ่านอุปกรณ์ IoT จะยิ่งทวีคูณ และช่วยให้องค์กรธุรกิจได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อองค์กรยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมสามารถสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี การติดตั้งใช้งานระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ IoT ทั่วทั้งสถานที่ให้มีความคุ้มค่าและมั่นคงปลอดภัยนั้น เป็นความท้าทายสำคัญยิ่ง  เนื่องจากข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย, มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT รุ่นเก่าที่อาจไม่ได้ใช้งานโปรโตคอลมาตรฐาน, การปกป้องเส้นทางการรับส่งข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบที่อาจจะสูง เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้เป็นเพียงอุปสรรคบางส่วนที่องค์กรธุรกิจอาจพบได้ในขณะที่ทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทำงานใด ๆ ให้มีความทันสมัย

ทั้งนี้ Aruba และ Microsoft ได้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาบริการ Aruba IoT Transport for Azure ซึ่งเป็นระบบแอปพลิเคชั่นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ โดย Aruba IoT Transport for Azure เพิ่มประสิทธิภาพ Aruba ESP ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้การรับส่งข้อมูลแบบสองทิศทางจากอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อผ่าน Aruba AP และ Controller เป็นไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากบริการและแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่อยู่บน Azure ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ Aruba IoT Transport for Azure ยังช่วยให้องค์กรไม่ต้องลงทุนกับ IoT Gateway, Server หรือแอปพลิเคชั่นอื่นเพิ่มเติม ทำให้สามารถลดความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการรับส่งข้อมูลลงได้ โดยโซลูชั่นดังกล่าวนี้ยังสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบและบริการทางด้าน IoT ได้ทันทีบนระบบของ Aruba ที่มีอยู่เดิม ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการพัฒนาระบบขึ้นมาเองหรือการใช้โซลูชั่นใหม่ ๆ คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ของตนให้มีความทันสมัย, การรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ และการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้เชิงลึกจากกระบวนการทางธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่

ความมั่นคงปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับระบบ IoT เนื่องจากอุปกรณ์ IoT จำนวนมากขาดความมั่นคงปลอดภัย   Aruba IoT Transfport for Azure ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการยืนยันตัวตนที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อปกป้องอุปกรณ์ IoT จากภัยคุกคามที่หลากหลายทั้งจากภายนอกและภายในระบบเครือข่ายในระดับของ Control Plane และ Data Plane อย่างครบถ้วน

ระบบเครือข่ายที่บริหารจัดการผ่าน Cloud

สำหรับองค์กรธุรกิจบน Microsoft  Azure

ทีมวิจัยทางด้านเทคโนโลยีของ IDC ได้ระบุว่าภายในปีพ.ศ.2565  ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกติดตั้งใช้งานจะเกิดขึ้นบน Edge ที่มีความสำคัญสูง 50% และภายในปีพ.ศ.2567  มากกว่า 75% ของระบบโครงสร้างพื้นฐานใน Edge จะถูกใช้งานและดูแลรักษาในรูปแบบของบริการ1 อย่างไรก็ดีบริการสำหรับการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กระจัดกระจายอยู่หลายพื้นที่ต้องอาศัยระบบที่รองรับการเพิ่มขยายได้ดีและมีความมั่นคงปลอดภัย Aruba ESP ได้รวมเอาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ IT, IoT และ OT (Operational Technology) เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วย Zero Trust และใช้ AIOps ในการบริหารจัดการระบบอย่างอัตโนมัติในแบบ Cloud-Native ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอยู่เสมอ พร้อมทำการทำนายแนวโน้มของปัญหาและทำการแก้ไขประเด็นเหล่านั้นล่วงหน้าได้ทันทีตั้งแต่ที่อุปกรณ์ในส่วนปลายระบบเครือข่าย (Network Edge)

องค์ประกอบสำคัญของ Aruba ESP คือ Aruba Central ซี่งเป็นระบบบริการแบบ Cloud-Native ที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในอาคาร, สาขา, ระบบเครือข่ายระยะไกล และภายใน Data Center ได้อย่างครบถ้วน โดย Aruba Central on Azure นี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ ITสามารถบริหารจัดการและปรับแต่งการทำงานของระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จากศูนย์กลาง

Aruba ESP และ Microsoft Azure ผสานระบบ Edge IoT

และ Cloud ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

Michael Tennefoss รองประธานฝ่าย IoT และ Strategic Partnerships ของ Aruba บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า อุปกรณ์ในส่วนปลายระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ IoT มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมหาศาล อย่างไรก็ดีทั้งสองเทคโนโลยีนี้ต่างเริ่มประสบกับความท้าทายในการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชั่น และระบบที่หลากหลาย

” การผสานระบบ Edge IoT และบริการ Cloud ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความสามารถด้าน Cloud ชั้นสูงของ Aruba ESP และความสามารถของ Microsoft Azure ร่วมกันเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งระบบทั้งสองนี้สามารถทำสิ่งดังกล่าวได้โดยไม่ต้องสูญเสียการรักษาความมั่นคงปลอดภัย, การบริหารจัดการ หรือความน่าเชื่อถือของระบบแต่อย่างใด โดยความครอบคลุมและความมั่นคงทนทานระดับ 99.99% ของ Azure นี้ ทำให้ลูกค้าทั่วโลกนั้นให้ความสนใจ และต้องการที่จะทำการตัดสินใจเชิงธุรกิจโดยมีข้อมูลประกอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไป” รองประธานฝ่าย IoT และ Strategic Partnerships ของ Aruba กล่าว

ฝ่าย IT ที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ IoT เพิ่ม

ใช้ระบบของ Aruba เชื่อมต่อ Microsoft Azure IoT Hub ได้

ด้าน Sam George รองประธานด้าน Azure IoT ของ Microsoft กล่าวว่า IoT ได้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึงยังสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและพนักงานไปพร้อมกัน

“ความร่วมมือของเรากับ Aruba นั้นได้ทำให้การทำงานของผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ IoT เพิ่มเติมภายในองค์กรนั้นมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถใช้ระบบเครือข่ายจาก Aruba ที่มีอยู่เดิมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยัง Microsoft Azure IoT Hub ได้ด้วยการรับส่งข้อมูลสองทิศทางอย่างมั่นคงปลอดภัย แนวทางนี้ถือว่ามีความคุ้มค่า และสามารถต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังได้” รองประธานด้าน Azure IoT ของ Microsoft กล่าว

Aruba IoT Transport for Azure และ Aruba Central on Azure จะเปิดให้บริการภายในปีนี้

1 IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2020 Predictions, Doc # US44747919, October 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม:


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save