หอการค้าไทย-จีน จับมือ ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) หนุนสมาชิกขยายส่งออกผลไม้ไปตลาดจีนช่วง COVID-19


หอการค้าไทย-จีน ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายการส่งออกของสมาชิกหอการค้าไทย-จีน ไปยังตลาดจีน โดย ซี ซี ไอ ซี จะทำหน้าที่ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีน กำหนดให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าหมุนเวียนในตลาดจีนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 นั้น ต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและตรวจสอบย้อนกลับได้ ถ้าไม่ผ่านตรวจสอบจะไม่สามารถขายในตลาดจีนได้

ณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีน ร่วมลงนามกับ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีนประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนขยายการส่งออกไปตลาดจีนของสมาชิกหอการค้าไทย-จีน โดย ซี ซี ไอ ซี ทำหน้าที่ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน  ซึ่งปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระบาด ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีน กำหนดให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำเข้าหมุนเวียนในตลาดจีน ต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและตรวจสอบย้อนกลับได้ ถ้าไม่ผ่านตรวจสอบจะไม่สามารถขายในตลาดจีนได้
ภายหลังการลงนามนั้น หอการค้าไทย-จีน มั่นใจว่าการส่งออกไปยังประเทศจีนจะไร้ปัญหาในการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าไทย

ในปีพ.ศ. 2563  ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ของไทยไปจีน มีมูลค่า 2,908 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัว 39.43% เฉพาะทุเรียนสด มีมูลค่าถึง 1,508 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 77.57% ถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงมาก แม้อยู่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 และคาดว่า ปีพ.ศ. 2564 จะส่งออกผลไม้ของไทยไม่ต่ำกว่าปีพ.ศ. 2563 หรือมูลค่าเกิน 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ แต่ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขชัดเจนได้ เพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณผลผลิตและสถานการณ์โดยรวมผลไม้ไทย

Mr. Lui Hua Lyu กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานสาขาขององค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีน (CCIC)
ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2530 ทำหน้าที่ในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ และตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกของสินค้าไทยไปยังประเทศจีน โดยใช้การตรวจสอบนอกสถานที่ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบโรงงาน เพื่อระบุแหล่งที่มา คุณภาพ และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ดำเนินการประเมินและตรวจสอบประเภทบุคคลที่สาม และใช้ระบบคลาวน์ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทั่วโลกขององค์กร CCIC สนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อตอบสนองการค้นหาข้อมูล และการตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งที่มาสินค้า

“บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามร่วมกับหอการค้าไทย-จีน ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) กล่าว

ณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน ตัวแทนผู้ส่งออกผลไม้ไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออกผลไม้ของผู้ประกอบการไทยไปยังประเทศจีนมีอุปสรรคและปัญหาอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศจีนมีการตรวจสอบผลไม้และสินค้าแปรรูปจากทุกๆประเทศที่นำส่งเข้าไปขายในประเทศจีน เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19

อย่างไรก็ตาม การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มั่นใจว่านับจากนี้จะช่วยให้การค้าขายกับประเทศสะดวก ไร้ปัญหาการตรวจสอบผลไม้และสินค้าอื่นๆที่นำส่งจากประเทศไทยและจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือผู้ประกอบการผลไม้และอื่นๆให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดจีนต้องการมากยิ่งขึ้น