สกสว. – กองทัพบก โดย สวพ.ทบ. ต่อยอดหน้ากากสารพิษทางทหาร เร่งผลิต 500 ชิ้นป้อน รพ.ราชวิถี


สกสว. - กองทัพบก โดย สวพ.ทบ. ต่อยอดหน้ากากสารพิษทางทหาร เร่งผลิต 500 ชิ้นป้อน รพ.ราชวิถี

สกสว. ร่วมกับกองทัพบก โดย สวพ.ทบ. หารือแนวทาง “ราชวิถีโมเดล” ต่อยอดงานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร ของอาจารย์วีรชัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถัง เพื่อใช้เป็นยุทธภัณฑ์ทางการแพทย์กู้วิกฤต COVID-19 หลังจากโรงพยาบาลราชวิถีต้องการ 500 ชิ้น เสนอผบ.ทบ.และนายกฯ เห็นชอบแล้ว เร่งผลิตควบคู่ขอรับรองมาตรฐานต่อไ

งานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร

งานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร

กองทัพบกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) จัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของ COVID -19 ณ ห้องประชุม สวพ.ทบ. สืบเนื่องจากโรงพยาบาลราชวิถีได้ขอความอนุเคราะห์นำผลงานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารที่มี รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ไปผลิตเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ PAPR สำหรับแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น สำหรับป้องกันการติดเชื้อ COVID- 19 ระหว่างการทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

พญ.อรศิริ เสรีรัตน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
พญ.อรศิริ เสรีรัตน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

พญ.อรศิริ เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวถึงรายงานการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยสะสมรายพื้นที่เพื่อการวางแผนทรัพยากรรายจังหวัดและประเทศ ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนคนไข้ 54 ราย นอนหอผู้ป่วย 22 ราย เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่ รวมถึงได้พัฒนาห้อง Semi ICU นอกจากแพทย์จะทำการรักษา สร้างเต็นท์ ใส่เครื่องป้องกันระดับสูงสุด คำนวณว่าต้องใช้ประมาณ 80 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ยังมีคนไข้ที่จำเป็นต้องผ่าตัด ผ่าคลอด จึงต้องจัดทีมแพทย์พยาบาล และจำเป็นต้องใช้เครื่องป้องกันรวม 200 ชิ้นต่อวัน โดยสิ่งสำคัญคือ การคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ แม้มีเงินก็ยังซื้ออุปกรณ์ป้องกันไม่ได้ เพราะมีความต้องการจากโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวนมาก

“หากโครงการนี้เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์มาก ความต้องการหน้ากากของโรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้อยู่ที่ 500 ชิ้น อาจจะไม่เพียงพอ เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ” พญ.อรศิริ กล่าว

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถัง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขณะนี้หน้ากากดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลกที่สาธารณรัฐเช็กแล้ว เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลก แต่สถาบันทดสอบได้ขอเลื่อนการส่งผลการทดสอบครั้งสุดท้ายเนื่องจากติดสถานการณ์ COVID -19

มาตรฐานป้องกันเชื้อโรค

“สำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังไม่ถึงการใช้อุปกรณ์ในระดับ Level A ที่จะต้องสวมใส่ชุดครบ ขณะนี้ยังเป็น Level B คืออุปกรณ์ต้องสามารถกันน้ำได้ มีมาตรฐานป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกับชุดต่าง ๆ ที่ใช้ในต่างประเทศ ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด คือ ไส้กรอง ที่สามารถป้องกันได้ถึงระดับแก๊สน้ำตาและแก๊สพิษบางชนิด จึงสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้แน่นอน นอกจากนี้ยังมีการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปสำหรับผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยใช้สูตรยางพาราในประเทศไทย รวมถึงวัสดุที่ใช้เกรดทางการแพทย์ แล้วจึงทดสอบชิ้นงานประเทศโดยอ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐานสากลของ NATO มีความสามารถในการทนกรด-ด่าง ทดสอบการรั่วซึมของระบบทางเดินหายใจ สามารถดื่มน้ำผ่านท่อได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากาก ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตหน้ากากได้วันละ 100 ชิ้น โดยจะขอรับการบริจาคไส้กรองอากาศดักไวรัสและสารเคมีรุ่น P3 R จากบริษัท AVEC CHEM สาธารณรัฐเช็ก มีรับประกันอายุการใช้งาน 20 ปี” รศ.ดร.วีรชัย กล่าว

ปัจจุบันจำนวนสต็อกอุปกรณ์หน้ากาก ประกอบด้วย เลนส์ 100 ชิ้น ชุดครอบจมูก 500 ชิ้น ชุดควบคุมการหายใจออก 70 ชิ้น ชุดควบคุมการหายใจเข้า 70 ชิ้น หน้ากากยาง 500 ชิ้น ชุดส่งเสียง 70 ชิ้น ตัวขยายเสียงและสารรัดศีรษะไม่มีสต็อก น้ำหนักของหน้ากากโดยรวมประมาณ 800 กรัม ตัวไส้กรองน้ำมีหนักเบาเหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคาดว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่จะสามารถผลิตหน้ากากให้โรงพยาบาลได้วันละ 100 ชิ้น หาก ‘ราชวิถีโมเดล’ สำเร็จก็จะผลิตให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ต้องการต่อไป

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถังสำหรับการช่วยเหลือประเทศชาติ เช่น เป็นอุปกรณ์ป้องกันแก่เจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าทางภาคเหนือ ทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อพื้นที่

ด้านสถานการณ์ COVID -19 นั้น ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. ตระหนักถึงวิกฤตนี้และมอบนโยบาย Zero Covid Policy (ZCP) จึงยินดีที่จะขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้งานวิจัยดังกล่าวกับบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งถือเป็นประเด็นเร่งด่วน และในอนาคตอาจจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการผลิตหน้ากากให้แก่โรงพยาบาลอื่น ๆ เบื้องต้นได้ขอให้ผู้อำนวยการ สวพ.ทบ. ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการ สกสว. เพื่อใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสำหรับเป็นยุทธภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญนักทรัพยากรบุคคล สป.อว. กล่าวว่า จากนี้ไปคงจะมีโรงพยาบาลอีกจำนวนมากต้องการหน้ากากดังกล่าว จึงควรจะต้องมีการขยายกำลังการผลิตและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ที่ประชุมมีความเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนโดยควรดำเนินการคู่ขนานโดยเร็วที่สุดทั้งการผลิตหน้ากากป้องกันสารพิษและการขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นต้น ซึ่งกองทัพบกไม่ขัดข้องที่จะนำผลงานวิจัยที่ทำร่วมกันไปขยายผลทางการแพทย์โดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ถือเป็นการทำเพื่อประเทศชาติ โดยให้ สวพ.ทบ. เป็นหน่วยงานควบคุมการผลิต และเตรียมการฝึกใส่อุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง สวพ.ทบ.ได้รายงานต่อผู้บัญชาการทหารบก และนายกรัฐมนตรีในฐานะ รมว.กลาโหม เห็นชอบให้ผลิตหน้ากากสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หน้ากากถือเป็นยุทธภัณฑ์ทางทหารซึ่งจะต้องมีมาตรฐานสูงมาก แต่ในทางการแพทย์มาตรฐานจะไม่สูงเท่ายุทธภัณฑ์ทหาร ในภาวะวิกฤตเช่นนี้จึงควรเร่งกระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองทัพบกจะไม่จดสิทธิบัตรแต่ต้องทำบันทึกขออนุญาตใช้ประโยชน์จากยุทธภัณฑ์ดังกล่าว

สิ่งที่ต้องระวัง คือ จะต้องไม่มีอะไรผ่านเข้าไปในตัวหน้ากากได้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะตัวไส้กรองจะต้องได้มาตรฐาน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาล


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save