ม.เกษตร ผนึกกำลัง มจพ. และสกสว.มอบหน้ากากป้องกันสารพิษ สู้ COVID -19 แก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้


ม.เกษตร ผนึกกำลัง มจพ. และสกสว.มอบหน้ากากป้องกันสารพิษ สู้ COVID -19 แก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้

ผู้บริหารม.เกษตรศาสตร์ มจพ. และ สกสว. พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมกันส่งมอบหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 จำนวน 30 ชุด แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านรพ.รามาธิบดีจ่อคิวรับมอบอีก 500 ชุดหลังทำเรื่องขอครอบครองจากกรมอุตสาหกรรมทหารเรียบร้อยแล้ว

พิธีการรับมอบการบริจาคหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดพิธีการรับมอบการบริจาคหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารพร้อมไส้กรองมาตรฐานสูงระดับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO จำนวน 30 ชุด แก่คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พันเอก (พิเศษ) นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเชื้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคสาธารณสุข ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ได้รับพระราชทานรถพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารร่วมกันกับโรงพยาบาลสาธารณสุขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อ สารพิษ ในขณะที่มีการปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ บรรเทาสาธารณภัยทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล

กากป้องกันสารพิษทางทหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรได้รับการป้องกันอันตราย ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอความอนุเคราะห์หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถัง เพื่อใช้ในประเทศ” ภายใต้การสนับสนุนของชุดโครงการยางพารา ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกสว. และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)

“ตนรู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยที่ทุกคนมีให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราประสบความสำเร็จในการจัดการโรคอุบัติใหม่และการจัดการสาธารณสุข ทั้งนี้ จะนำชุดหน้ากากที่ได้รับมอบไปจัดสรรแก่โรงพยาบาลทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด” พันเอก (พิเศษ) นพ.โชคชัย กล่าว

ด้าน พ.ญ.ฐิติกาญจน์ วังอาภากุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงวิกฤตในการรับมือกับ COVID -19 ส่งผลให้อุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคขาดแคลนอย่างมาก และมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วยแต่ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว

“ขอขอบคุณที่หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยบริจาคและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ พร้อมกับยืนยันว่าจะนำชุดหน้ากากป้องกันสารพิษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอย่างดีที่สุด” แพทย์ประจำโรงพยาบาลยะลา กล่าว

กากป้องกันสารพิษทางทหาร

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวว่า หน้ากากป้องกันสารพิษเป็นงานวิจัยที่สำคัญและทรงคุณค่า จากงานวิจัยพื้นฐานที่ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล นับว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินวิจัยกว่า 10 ล้านบาทที่ลงทุนไปแต่ประเมินมูลค่าได้มหาศาลในการทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ตนยังรู้สึกภาคภูมิใจที่นักวิจัยของเราได้ร่วมมือกันใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญของอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาด้านราคายางพาราตกต่ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์  หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ตนได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในการออกแบบและพัฒนาหน้ากากจากยางพาราเพื่อเป็นยุทธภัณฑ์ทางทหารที่มีคุณภาพเทียบเท่า Powered Air Purifying Respirators (PAPR) สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน NATO จากสาธารณรัฐเช็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ำหนักประมาณ 300 กรัม นอกจากจะส่งมอบแก่ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากผู้ที่เดินทางกลับจากตะวันออกกลางแล้ว ล่าสุดโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ประสานทำเรื่องขอครอบครองหน้ากากป้องกันสารพิษพร้อมไส้กรองจากกรมอุตสาหกรรมทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 500 ชุด

หากเอกชนรายใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันสารพิษเพื่อใช้ทางการแพทย์เพิ่มเติมเนื่องจากยังมีความต้องการอีกมาก โดยหน้ากากดังกล่าวมีมูลค่าชุดละ 8,000 บาท ขณะที่การนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 30,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 084-1772662


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save