สภาวิศวกรจัดสัมมนาออนไลน์ฟรีทุกศุกร์ – 30 ตุลาคมนี้


สภาวิศวกรจัดสัมมนาออนไลน์ฟรีทุกศุกร์ – 30 ตุลาคมนี้

ทุกวันศุกร์เรานัดกัน “ห้ามพลาด” กับการสัมมนาออนไลน์โดยสภาวิศวกร

Ep. 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ ต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิต เพราะก๊าซพิษจากบ่อน้ำเสีย ”
โดย คุณประเสริฐ ตปนียางกูร วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. (2 PDU/CPD Units)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : https://www.coe.or.th/…/main/choice_1/news/detail.php…

Ep. 5 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เรื่อง “ มาตรฐานความปลอดภัยในการเปิดอุโมงค์ใต้ดิน ”
โดย คุณไพรัตน์ เจริญกิจ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. (2 PDU/CPD Units)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : https://www.coe.or.th/…/main/choice_1/news/detail.php…

Ep.6 สาขาวิศวกรรมเคมี เรื่อง “Introduction to Process Safety and Risk Management”
โดย คุณปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 (2 PDU/CPD Units)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : https://www.coe.or.th/…/main/choice_1/news/detail.php…

Ep.7 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง “การป้องกันกระแสเกินและกระแสรั่วลงดิน”
โดย คุณลือชัย ทองนิล วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 (2 PDU/CPD Units)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : https://www.coe.or.th/…/main/choice_1/news/detail.php…