สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่


สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. นำนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber Robot) และ 2.เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber Station) มอบแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้งานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อ COVID-19 ระลอก 3  ณ หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา โดยมี ผศ.นพ.อมรพล กันเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม พร้อมด้วยพญ.ฆริกานต์ อักษรชาติ และ พญ.อรรจนา เตชะกำพุช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Girm Zaber Station (ซ้าย)  และ Girm Zaber Robot (ขวา)  ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี
Girm Zaber Station (ซ้าย) และ Girm Zaber Robot (ขวา) ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี
Girm Zaber Robot กำลังฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปิด ด้วยแสงยูวีซี
Girm Zaber Robot กำลังฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปิด ด้วยแสงยูวีซี

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา สวทช. ได้ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แล้วจำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซีทำงานโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ 254 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งบนพื้นผิวเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงไวรัสในฝอยละอองในอากาศ ช่วยลดการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ลดสารตกค้าง รวมถึงความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการทดสอบมาตรฐาน Lighting (มอก. 1955/EN55015) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

Girm Zaber Robot ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
Girm Zaber Robot ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน