สรพ.-จับมือ บี. บราวน์ และGIZ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล รับมือ COVID-19


(จากซ้าย) ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรฎา อุษณพงศ์ รองผู้อำนวยการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และมร.สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

อยุธยา – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 :คณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  ในนามโครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ได้เข้าพบนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4,200 ขวด ณ โรงพยาบาลเสนา เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำเจลแอลกอฮอล์ไปใช้รับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของเชื้อCOVID -19 ครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แทบทุกโรงพยาบาลต่างก็มีภาระงานในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 กันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดง บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อCOVID -19 

นับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ทางรัฐบาลเยอรมนีได้อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้สรพ.ได้ร่วมมือกับ GIZ และบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาล 62 แห่งในพื้นที่ระบาดสีแดงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทำให้โรงพยาบาลเหล่านั้นมีเจลแอลกอฮอล์เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้บุคลากรในโรงพยาบาลตลอดจนผู้ป่วยได้ทำความสะอาดมืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายแพทย์กิตตินันท์ กล่าว

นอกจากนี้เรากำลังเร่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการอบรมออนไลน์ให้เสร็จและเผยแพร่ภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำความสะอาดมือและป้องกันการติดเชื้อCOVID -19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย

เพชรฎา อุษณพงศ์ รองผู้อำนวยการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ากิจกรรมของโครงการนั้นช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้อย่างทั่วถึงในช่วงของการระบาด ซึ่งการล้างมือบ่อยๆ นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อCOVID-19 ได้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการด้านการเกษตรและอาหารของ GIZ ให้เข้าถึงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนจากเชื้อCOVID-19 อีกด้วย 

ขณะนี้ โครงการฯ  ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวนทั้งสิ้น 157,536 ขวด ให้แก่โรงพยาบาล 62 แห่งในพื้นที่ระบาดสีแดงทั่วประเทศไทย และจะทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 90,000 ขวด ให้แก่เกษตรกรจำนวน 15,000 ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สุรินทร์ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอยุธยา ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

มร.สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดการขาดแคลนแอลกอฮอล์ที่มีมาตรฐานสำหรับใช้ล้างมือเพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อCOVID-19 บริษัทบี. บราวน์เข้าใจดีว่าในช่วงการระบาดนั้นยากที่จะหาวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บริษัทบี. บราวน์ ไม่เพียงแต่เพิ่มอัตราการผลิตเพื่อให้มีแอลกอฮอล์เพียงพอต่อความต้องการ แต่ยังทำให้แน่ใจว่าการทำความสะอาดมือนั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสถานการณ์โควิดด้วย ซึ่ง SOFTA-GEL ที่บริจาคให้แก่โรงพยาบาลในโครงการนี้ ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 14476 ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม รวมถึงไวรัสโคโรนา และเป็นเจลล้างมือเกรดการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง ต่างจากเจลแอลกอฮอล์ที่วางขายในตลาดทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกรดเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีส่วนผสมที่ทำให้มือไม่แห้งกร้านและไม่เหนียวเหนอะหนะ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกอยากล้างมือได้บ่อยเท่าที่ต้องการ 

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทั้ง GIZ และ สรพ.และ GIZ ในโครงการซึ่งช่วยสนับสนุนการรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 นี้

 มร.สายัณห์ กล่าว

ศุภสัณฑ์ สุทธิพัฒนางกูล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเสนา กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ว่า “ก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อCOVID-19 นั้น โรงพยาบาลเสนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางสามารถผลิตแอลกอฮอล์ไว้ใช้เองได้ แต่เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อCOVID-19  วัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ขาดตลาดและมีราคาแพง ทำให้ขาดแคลนแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ จึงช่วยแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่อำเภอเสนาเกิดคลัสเตอร์ในโรงงาน ทำให้ต้องเปิดหอผู้ป่วยรวมแยกโรค (Cohort Ward) 5 แห่ง และมีความต้องการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างมาก ปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถนำแอลกอฮอล์ที่ได้รับบริจาคไปใช้ตามจุดบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง รวมทั้งใช้ในงานบริการฉีดวัคซีนทั้งในโรงพยาบาลและการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน และแจกจ่ายให้ใช้ในศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) อีก 3 แห่งด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save