สยาม วาลิดัส ผนึก SCG ระดมทุนช่วย SME ไทยเติบโตด้วยหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง -ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน


ประเทศไทย  31 มีนาคม 2565 : สยาม วาลิดัส จับมือ SCG สนับสนุน SME ที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำเสนอทางเลือกใหม่ในการระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์ม คราวด์ฟันดิง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตั้งเป้าปีนี้มี SME ที่เป็นคู่ค้าของเอสซีจีเข้าร่วมกว่า 300 ราย ก่อนจะขยายความร่วมมือกับ SME ประเภทอื่นๆ ในปีถัดไป

วรีมน นิยมไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า SME ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SME มักประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริม
สภาพคล่องหรือขยับขยายธุรกิจ แพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ของสยาม วาลิดัส จะเข้ามาช่วยให้ SME สามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยในตลาดทุน เริ่มต้นที่ 1 แสนบาทและสูงสุด 30 ล้านบาท โดยสยาม วาลิดัส ตั้งเป้าเบิกจ่ายเงินทุน 3 พันล้านบาทให้แก่ SME ในประเทศไทย ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 หลังระดมทุนสำเร็จไปแล้วถึง
1 พันล้านบาท 

พร้อมกันนี้ได้จับมือกับ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งมีเครือข่าย ของ SME ที่เป็นคู่ค้า ที่มีศักยภาพในการเติบโตจำนวนมาก จากความร่วมมือดังกล่าว สยาม วาลิดัส จะสามารถเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระการเข้าถึงเงินทุน และแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องให้กับ SME เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจประสบปัญหาจาก
การระบาดของ COVID-19

วรีมน กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน เราทำให้การลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบหุ้นกู้ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย จากปกติที่การลงทุนรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่มีแต่กลุ่มนักลงทุนเฉพาะ (High Net Worth Individual)  และนักลงทุนสถาบันที่สามารถเข้าถึงได้ ในภาวะที่มีการลดการคุ้มครองเงินฝากและตลาดมีความผันผวนสูงเช่นในปัจจุบัน โดยสยาม วาลิดัส ได้ศึกษาวิจัยพบว่า นักลงทุนรายย่อยกำลังมองหาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กว่าเดิมจึงพยายามคัดสรร SME ที่มีศักยภาพสูงมาเป็นทางเลือกการลงทุน ในรูปแบบของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่มีอายุหุ้นกู้ให้เลือกตามความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาสั้นๆ   คือ 1,2 และ 3 เดือน ขณะที่มีผลตอบแทนที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ โดยนักลงทุนสามารถรับผลตอบแทน 4-15% ในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินกู้บนเงินลงทุนของตัวเอง นับเป็นโอกาสที่ดีในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก แพลตฟอร์ม คราวด์ฟันดิง ของสยาม วาลิดัส ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นักลงทุนจึงสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ

“กลุ่มวาลิดัสมีความเชี่ยวชาญและประสบการด้านการระดมทุนผ่านช่องทางดิจิทัล มานานกว่า 6 ปี การเป็นแพลตฟอร์มระดมทุนสำหรับ SME อันดับ 1 ในอาเซียน ก็เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาแพลตฟอร์ม ทั้ง Data Driven ที่ช่วยพัฒนาการระดมทุนได้เป็นอย่างดี มีการนำข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ประเภทข้อมูลเครดิตการค้า มาพัฒนาเป็นโมเดลการให้คะแนนเครดิต อีกทั้งมีการนำ Smart AI และ Machine Learning มาใช้ ทำให้ตรวจสอบและเช็คข้อมูลของ SME ได้ เพื่อใช้เฟ้นหาSME ที่น่าเชื่อถือและมีศักยภาพในการเติบโต ที่อาจประสบปัญหาในเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นจากธนาคาร โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหลักฐานทางการเงิน ซึ่งโมเดลธุรกิจของเรานั้น
ได้ช่วยให้ SME กว่า 50,000 กิจการทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เป็นการสร้างคุณค่าให้ทั้ง SME, นักลงทุน, และคู่ค้าทางธุรกิจ” วรีมน กล่าว

ในส่วนของสยาม วาลิดัส ในอาเซียนระดมทุนสำเร็จไปแล้วกว่า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมตั้งเป้าเติบโตขึ้น 2 เท่า หรือราว 6 หมื่นล้านบาท ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

ด้านบรรณ เกษมทรัพย์ Chief Strategy & Investment Officer of SCG Cement & Building Materials กล่าวว่า เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME ที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าการระดมทุนรูปแบบใหม่ด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ของ สยาม วาลิดัส จะเป็นประโยชน์กับ SMEในเครือข่าย ทั้งผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าช่วง และคู่ธุรกิจ ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

SME ถือเป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนธุรกิจในประเทศ และยังมีอัตราการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ แต่ปัจจุบันธุรกิจ SME มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพียง 1,289 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่านั้น

บรรณ กล่าวถึงเป้าหมายการเติบโตการระดมทุนด้วยแพลตฟอร์ม คราวด์ฟันดิง ของ สยาม วาลิดัสว่า  จะเห็นได้ว่ากลุ่มวาลิดัสประสบความสำเร็จในต่างประเทศ คาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จในไทย และมุ่งหวังว่าเป็นอันดับ 1 ของไทย เนื่องจากใน 9 เดือนของปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา และใน 3 เดือนของปีนี้ สยาม วาลิดัสมีผลการดำเนินงานที่ดีมาก จึงต้องการเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

“เราอยากโปรโมทให้ซัพพลายเออร์ที่ต้องการนำเงินไปหมุนเวียน ผู้แทนจำหน่ายที่ต้องการ Cash Flow หรือจะเป็นนักลงทุน รวมทั้ง SME รายใหญ่ที่ผู้ค้าช่วงจำหน่ายวัสดุก่อสร้างใน Eco System ทั่วประเทศกว่า 10,000 รายมาเข้าร่วมโครงการนี้”  บรรณ กล่าว

 

ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือนของปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมามีคู่ค้าของเอสซีจีเข้าร่วมแพลต

ฟอร์มคราวด์ฟันดิงของสยาม วาลิดัส ทั้งสิ้น 80 ราย โดยปีนี้สยาม วาลิดัส

ตั้งเป้ามีคู่ค้าเอสซีจีและ SME ที่เป็นผู้ค้าช่วงเข้าร่วมกว่า 300 ราย

 

ในส่วนของภูมิภาคอาเซียน สยาม วาลิดัส ได้ระดมทุนสำเร็จไปแล้วกว่า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมตั้งเป้าเติบโตขึ้น 2 เท่า หรือราว 6 หมื่นล้านบาท ภายใน 12 เดือนข้างหน้า


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save