สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร วาระปี พ.ศ. 2564 – 2566


ประกาศ

ที่ 0002 / 2564

กำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัยวาระปี พ.ศ. 2564 – 2566

…………………………………………………………………………

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 39, ข้อ 17 ถึงข้อ 20 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จึงขอประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยวาระปี พ.ศ.2564– 2566 ดังนี้

1. กำหนดการ

1.1 การประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารฯ คือ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

1.2 เปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

1.3 แจ้งเวียนรายนามและคุณสมบัติของผู้แสดงความประสงค์รับเลือกตั้งถึงสมาชิกเพื่อพิจารณา คือ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

1.4 กำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารฯ คือ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (ปิดการลงคะแนน)

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง

2.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม และตำแหน่งกรรมการบริหาร ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่ง เป็นผู้แทนของสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกตลอดชีพที่เป็นนิติบุคคล และดำรงตำแหน่งสมาชิก ภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม ต้องได้รับการสนับสนุนเป็นหนังสือจากสมาชิก    สามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกตลอดชีพ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรวมกันตั้งแต่ 30 คน     ขึ้นไป และจะต้องยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

2.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการประเภทเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการเลือกตั้ง โดยต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

3. ลำดับขั้นตอนการเลือกตั้ง

3.1 ต้องเลือกนายกสมาคมก่อน จากนั้นจึงเลือกกรรมการประเภทเลือกตั้ง 14 ท่าน

3.2 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากผู้เข้าแข่งขัน ตำแหน่งนายกสมาคม

3.3 การรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 14 ท่าน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องได้รับคะแนนสูงสุดตั้งแต่อับดับที่ 1     ถึงอันดับที่ 14 จากผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด

4. สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

4.1 สมาชิกตลอดชีพ

4.2 สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกภาพติดต่อกันมาไม่น้อย    กว่า 180 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง และไม่ค้างชำระค่าบำรุงประจำปี หรือเงินอื่นใดต่อ    สมาคมฯ

4.3 สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกราย หากเป็นการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นหุ้นส่วนหรือ กรรมการบริหารของนิติบุคคลนั้น โดยถูกต้องตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และมีสิทธิออก    เสียงได้ 1 เสียง

4.4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องชำระค่าบำรุงประจำปีให้ครบถ้วน ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

5. หน้าที่ของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง

5.1 ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป ทุกวันทำการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ หมดเขต    การรับใบสมัคร วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

5.2 ใบสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนดเท่านั้น

5.3 สมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านหรือผู้แทนเข้าประชุมเพื่อรับทราบผลการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการเลือกตั้ง พร้อมจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ณ สำนักงานสมาคมฯ อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ ซึ่งหากมีข้อทักท้วงประการใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาตัดสิน และการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

(นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save