“สถาปนิก’65” ชูไฮไลท์พื้นที่จัดแสดงพิเศษ “Thematic Pavilion” หนุนเม็ดเงินสะพัดหลังจบงานกว่า 2 หมื่นล้านบาท


สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกลุ่มผู้แสดงสินค้ากว่า 500 บริษัท ร่วมกันเปิดงานสถาปนิก’65 (Architect’22) ภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” งานที่รวบรวมผลงานระหว่างสถาปนิกกับนักสร้างสรรค์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ ชูพื้นที่จัดแสดงรูปแบบพิเศษ “Thematic Pavilion” ผลงานออกแบบร่วมกันระหว่าง “ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ x ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง” เป็นครั้งแรกพร้อมระดมทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมากมาย ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดงาน “สถาปนิก’65 (Architect’22)” กล่าวว่า การจัดงานสถาปนิกในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 34 ภายใต้คอนเซปต์ “CO – WITH CREATORS: พึ่งพา – อาศัย” ซึ่งจะได้เห็นความร่วมมือกันเป็นครั้งแรกที่มีประธานจัดงาน 3 ท่าน จาก 3 ภูมิภาค ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด “พึ่งพา-อาศัย” ของสถาปนิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเทียบเท่าผลงานดีไซน์ระดับสากล และขับเคลื่อนการจัดงานสถาปนิกในปีนี้ให้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมออกแบบ-ก่อสร้าง สถาปัตยกรรมของประเทศไทย รวมถึงช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้สามารถเดินหน้าไปต่อได้ในยุค COVID-19โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และการพึ่งพาอาศัยศักยภาพของกันและกัน ระหว่างสถาปนิก x นักสร้างสรรค์ (Creators) ในสาขาอาชีพต่าง ๆ จนเกิดการ Cross-culture และ Cross-function 

ปองพล ยุทธรัตน์ อริศรา การครอบ และราชิต ระเด่นอาหมัด
ปองพล ยุทธรัตน์ อิศรา อารีรอบ และราชิต ระเด่นอาหมัด

ปองพล ยุทธรัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก ตัวแทนสถาปนิกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า งานสถาปนิก’65 ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “พึ่งพา-อาศัย” เพราะเล็งเห็นถึงความน่าสนใจของการสร้างสรรค์ร่วมกัน” (Co-Creation) ระหว่างผู้คนต่างสาขาอาชีพมากขึ้น เช่น การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับภูมิสถาปนิก ศิลปิน นักออกแบบแสง แฟชั่นดีไซเนอร์ ช่างภาพ หรือ นักออกแบบสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดผลลัพธ์ของงานสถาปัตยกรรมที่มีมุมมองหลากหลายจากไอเดียที่แตกต่าง นอกจากนี้ งานสถาปนิก’65 ยังเป็นเวทีสำหรับการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบถึงการพึ่งพาอาศัยระหว่างสถาปนิกและนักสร้างสรรค์ในสาขาอื่น ๆ เพื่อพึ่งพาศักยภาพของกันและกัน และทำให้งานในปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์การเข้าชมงานให้แตกต่างไปจากที่ผ่านมา

อิศรา อารีรอบ ประธานจัดงานสถาปนิก ตัวแทนสถาปนิกจากภาคเหนือ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ จะเน้นการนำเสนอเรื่องราว กระบวนการคิด และหลักการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับนักสร้างสรรค์ โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย “นิทรรศการ CO-WITH COVID” พาวิลเลียนที่นำเสนอทางเลือกในการเดินหน้าไปสู่การดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่อย่างมั่นคงท่ามกลางการระบาดที่เกิดขึ้น “นิทรรศการ Professional Collaboration” พื้นที่จัดแสดงแนวความคิดและการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกและนักสร้างสรรค์จากทั่วประเทศทั้ง 12 คู่ ภายในงานสถาปนิก’65 กับผลงานในรูปแบบหุ่นจำลอง (Model) ภาพถ่ายแนวความคิด และสื่อวิดีทัศน์ “นิทรรศการ Local Innovation” หรือ “CO-Breathing House” ที่ถูกออกแบบพื้นที่ภายในเป็นห้องต่าง ๆ โดยใช้ผนังกั้นที่กลมกลืนไปกับวัสดุพื้นถิ่นและเลือกเล่นกับผัสสะ หรือ ประสาทสัมผัสของมนุษย์ผ่านภาพ เสียง สัมผัส นอกจากนี้ยังมี “นิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA Member)” และ “นิทรรศการ Delineation of Architectural Masters” นิทรรศการที่เริ่มต้นจากโครงการ ASA Talk Series ฯลฯ 

ในส่วนของนิทรรศการวิชาการจะประกอบด้วย “นิทรรศการ ASA Architectural Design Student Workshop’22” ที่นำเสนอผลงานเหล่านิสิต นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ “นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA Experimental Design)” การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานแสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้กรอบ Theme งานที่กำหนด 

ราชิต ระเด่นอาหมัด ประธานจัดงานสถาปนิก ตัวแทนสถาปนิกจากภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ยังเตรียมพื้นที่นิทรรศการสมาคม วิชาชีพ วิชาการ ไว้ ประกอบด้วย “นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น และ นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565” “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และ “นิทรรศการงานประกวดแบบภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ” นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่กิจกรรมและบริการอื่น ๆ อาทิ “หมอบ้านอาษา” บริการให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบและก่อสร้าง “ASA Shop” พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ หนังสือวิชาการจากสถาบันการศึกษา “ASA Club” พื้นที่ Meeting Point และจุดพักผ่อนประจำของชาวอาษา “ลานกิจกรรมกลาง” พื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ  เสวนา ดนตรี ทดลองสาธิตเวิร์กช็อป “ASA Night 2022” งานสังสรรค์ตามประเพณีของเหล่าสมาชิกอาษาทุกรุ่นทุกสมัยทุกสถาบัน และสุดท้าย คือ ส่วนงานสัมมนาวิชาการ ได้แก่ “ASA International Forum 2022” และ “ASA Seminar 2022” โดยส่วนหนึ่งของงานสัมมนาจะเป็นรูปแบบ Hybrid Forum ที่สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาแบบ On-site และแบบ Online

ด้านศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้จัดงานฯ กล่าวว่า ถึงแม้เศรษฐกิจไทยในเวลานี้จะยังคงเผชิญกับปัจจัยที่ท้าทายหลายด้าน ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่มองภาพรวมอุตสาหกรรมออกแบบ สถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จะเริ่มกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นจากความร่วมมือของทุก ๆ ภาคส่วนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้ สะท้อนจากการขานรับเข้าร่วมงานสถาปนิก’65 จากเหล่าผู้แสดงสินค้าจากไทยและต่างประเทศกว่า 500 ราย จนเต็มพื้นที่จัดแสดง 50,000 ตารางเมตร มีผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดแสดง 1 แสนรายการโดยในปีนี้มีบริษัทต่างชาติที่มาจัดแสดงสัดส่วนถึง 5% อาทิ อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ฯลฯ ซึ่งผลตอบรับที่ดีในครั้งนี้จะเป็นภาพสะท้อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่ดูแล้วจะคึกคักอย่างแน่นอน โดยตั้งเป้ายอดผู้เข้าชมงานตลอด 6 วัน ที่ 3 แสนคน และจะมีเม็ดเงินสะพัดหลังจบงานภายใน 1 ปีกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยพิจารณาจากภาพรวมยอดขายอุตสาหกรรมก่อสร้างในปีนี้ ซึ่งมีมูลค่า 200,000 ล้านบาท เฉพาะวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช่อิฐ หิน ปูน และทราย มีสัดส่วน 50% ของยอดขายทั้งหมด จึงคาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดหลังจบงานกว่า 2 หมื่นล้านบาทภายใน 1 ปี

“ในส่วนของไฮไลท์ที่สร้างสีสันในงานสถาปนิก’65 ได้แก่ การนำเสนอพื้นที่จัดแสดงรูปแบบพิเศษ “Thematic Pavilion” ครั้งแรกของการจัดงานที่จะได้เห็นความร่วมมือระหว่าง “ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ x ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง” ในการนำเสนอการออกแบบพื้นที่จัดแสดงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากผู้แสดงสินค้า สร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่เทียบเคียงกับงานดีไซน์ระดับโลก เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนทุก ๆ ปี ให้กับเหล่านักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงาน พร้อมยกระดับการจัดงานสู่สากล” ศุภแมน กล่าว

สำหรับ Thematic Pavilion ได้แก่ บูธ TP01 ผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง VG x PHTAA ที่นำเอารางน้ำฝนและหลังคาไวนิล มานำเสนอพื้นที่แบบบ้านทรงไทยยกใต้ถุน บูธ TP02 ระหว่าง TOA x ARiA Design Architects ที่นำเสนอศักยภาพของวัสดุที่ส่งเสริมการออกแบบอย่างยั่งยืนผ่านพื้นที่แบบ Unique Form และ Visual Impact บูธ TP07 ระหว่าง EDL x Sher Maker ผลงานออกแบบที่ชวนให้มองถึงแง่มุมในการใช้วัสดุแบบใหม่ ๆ ผ่านพื้นที่ปิดล้อมเชิงประสบการณ์ และบูธ TP08 ระหว่าง WDC x ACa ที่ตีโจทย์การออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยในห้องต่าง ๆ ออกมาเป็น Conceptual Space ผ่านวัสดุกระเบื้องหลายรูปแบบ นอกจากผู้เข้าชมงานจะได้เพลิดเพลินกับไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ภายใต้พื้นที่ Thematic Pavilion แล้ว ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานร่วมโหวตผลงาน Thematic Pavilion ที่ชื่นชอบ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะและคว้ารางวัล Thematic Pavilion of the Year 2022 อีกด้วย

ศุภแมน กล่าวว่า ผู้แสดงสินค้าแต่ละบูธต่างนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่น่าสนใจมานำเสนอมากมาย อาทิ นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “SEE JORAKAY” สีเดียวในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “VIRUTECT” ลามิเนตปิดผิวที่มีคุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้มากถึง 99% ภายใน 8 ชั่วโมง “Lemilliur” วอลล์เปเปอร์ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส และ “TOA Organic care” สีที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 

ส่วนนวัตกรรมด้านดีไซน์ ได้แก่ “DOS” ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำ รางวัล Good Design Award จากประเทศญี่ปุ่น และ Demark Design Award , “COWAY” เครื่องกรองน้ำเบอร์ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของรางวัลจากทั่วโลก ทั้ง CES Innovation Award, IF Design Award, Red Dot Design Award และ Good Design Award ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์ชั้นนำที่มาร่วมจัดแสดงภายในงานมากมาย อาทิ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “SCG for Smart Living, Smart City” สัมผัสกับนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยทั้งในบ้าน อาคาร และเทคโนโลยีการก่อสร้างจาก SCG ที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับวันนี้และในอนาคต พร้อมด้วยไฮไลต์ นิทรรศการ “Dwell Well อยู่ได้ อยู่ดี” ที่จัดแสดงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นในอนาคตผ่านหลายมุมมอง ได้แก่ Smart Construction, Energy Saving & Comfort Living, Convenience & Hygiene, Health & Wellness และ ESG (Environmental, Social and Governance)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save