รฟท. – รฟม. และ รพ.ศิริราช ร่วมมือก่อสร้างสถานีศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล ชูเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ขนส่งมวลชน


การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล ในการพัฒนาพื้นที่เป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางรถไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยได้รับประโยชน์ในการเดินทางมาใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชสูงสุด ตามนโยบาย One Transport for All ของกระทรวงคมนาคม พร้อมชูเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนสำหรับโครงการอื่น ๆ

รฟท. - รฟม. และ รพ.ศิริราช ร่วมมือก่อสร้างสถานีศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล ชูเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ขนส่งมวลชน

ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีศิริราช และอาคารรักษาพยาบาลระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสถานพิมุขมงคลเขต พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราชว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีพ.ศ.2563 พร้อมเปิดให้บริการในปีพ.ศ.2566 ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติโครงการ คาดว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาในเดือนสิงหาคม 2562 และตามแผนจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2569

รฟท. - รฟม.และรพ.ศิริราช ร่วมมือก่อสร้างสถานีศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล
รฟท. – รฟม.และรพ.ศิริราช ร่วมมือก่อสร้างสถานีศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล

สำหรับบริเวณสถานีศิริราช ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านการคมนาคม เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่รองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี และ ที่รองรับการเดินทางของประชาชนจากสถานีศิริราชไปพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถเปลี่ยนเส้นทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มเชื่อมตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต สู่พื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความจำเป็นในการขยายพื้นที่การให้บริการด้านรักษาพยาบาล การศึกษาและการวิจัย แต่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ จึงต้องมีการวางแผนร่วมกันพัฒนาในบริเวณสถานีศิริราช

“ความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกัน ระหว่างร.ฟ.ท. รฟม. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีศิริราชในโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และจะเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนสำหรับโครงการอื่น ๆ ต่อไป” ฯพณฯอาคม กล่าว

วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้บูรณาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในการใช้ที่ดินของการรถไฟฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล โครงสร้างต่อเชื่อมของอาคารรักษาพยาบาลกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) อาคารสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงสร้างต่อเชื่อมกับสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช รวมถึงทางอพยพกรณีฉุกเฉิน ลิฟต์บริการผู้พิการและโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมกับให้การรถไฟฯ สามารถใช้ประโยชน์อาคารรักษาพยาบาลก่อสร้างเป็นสถานีในการให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราชบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคาร

ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ จะดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างทางวิ่งรถไฟ โครงสร้างชานชาลา ระบบรางและระบบรถไฟของระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช โดยจัดแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี รวมทั้งโครงสร้างเชื่อมต่อทางอพยพกรณีฉุกเฉิน ลิฟต์บริการผู้พิการและโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการได้ใรับความสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทั้ง 2 เส้นทาง และการใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราชอย่างสูงสุด ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในปลายปีพ.ศ. 2562

ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รมว.คมนาคม และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รมว.คมนาคม และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกหมู่เหล่าให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน มีการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ปัจจุบันมีปริมาณผู้ป่วยที่เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 8,000-10,000 คน/วัน คิดเป็นจำนวนปีละ 3.4 ล้านคน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย สำหรับอาคารรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นอาคารสูง 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น และสร้างคร่อมสถานีศิริราช โดยพื้นที่อาคารชั้น 1 และ 2 เป็นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนที่ใช้บริการสถานีศิริราช ส่วนชั้น 3-15 จะเป็นอาคารสำหรับการรักษาพยาบาล ประกอบไปด้วย ส่วนพื้นที่จอดรถ ส่วนพื้นที่บริการ ส่วนพื้นที่คลินิก/โรงพยาบาล ส่วนพื้นที่ห้องพักผู้ป่วย ส่วนระบบสนับสนุน และส่วนพื้นที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า สามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมารับการทำหัตการแบบ One Day Surgery ซึ่งหลังจากรับการผ่าตัดแล้วสามารถเดินทางกลับได้ทันที ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการในปลายปีพ.ศ.2562 เมื่อแล้วเสร็จจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายทั้งจากการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ และการบริการของโรงพยาบาลศิริราชมากยิ่งขึ้น

ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ที่1จากซ้าย) ผู้ว่าการ รฟม. และวรวุฒิ มาลา (ที่1จากขวา) รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ รฟท.
ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ที่1จากซ้าย) ผู้ว่าการ รฟม. และวรวุฒิ มาลา (ที่1จากขวา) รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ รฟท.

สำหรับรูปแบบการลงทุน ทางรฟท.และ รฟม. จะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนในส่วนของสถานีที่จะเชื่อมกับโรงพยาบาล ส่วนการก่อสร้างอาคาร ทางโรงพยาบาลศิริราชจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีวงเงินลงทุนเบื้องต้น 2,000 ล้านบาท ขณะนี้ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 3 ปี นอกจากนี้มีการจัดทำทางเดิน Sky Walk เพื่อเชื่อมทางเดินจากอาคารใหม่ไปยังอาคารศิริราชเดิม รวมทั้งถนนอรุณอัมรินทร์ ระยะทางกว่า 100 เมตร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก

“การก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้ นับเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช (ระดับพื้นดิน) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ระดับใต้ดิน) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี แนวสถานีและตัวอาคารทอดขนานไปกับคลองบางกอกน้อย บริเวณปากคลองฝั่งทิศใต้ ด้านข้างวิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save