ยูโอบี ประเทศไทย ยกระดับหลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัลออนไลน์ ช่วย SME ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัลมากขึ้น


ยูโอบี ประเทศไทย ยกระดับหลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัลออนไลน์  ช่วย SME ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัลมากขึ้น

กรุงเทพฯ –  15 กรกฎาคม 2564 :  ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกระดับหลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัลออนไลน์ สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี (SME) ให้ได้เรียนรู้วิธีการใช้โซลูชันดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤต COVID-19 ได้ โดยหลักสูตรการอบรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Smart Business Transformation ดำเนินการโดย เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) และธนาคารยูโอบี ที่ช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ปรับองค์กรและธุรกิจสู่ดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะเปิดให้เอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 9 คอร์สออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564  ครอบคลุมเรื่องวิธีใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเจาะลึกความต้องการของลูกค้าสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนาสื่อโฆษณา หัวข้ออบรมที่มีความซับซ้อนขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอสเอ็มอีจะได้ทดลองใช้โซลูชันดิจิทัลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน การสร้างแบรนด์ และการขยายฐานลูกค้า รวมถึงการดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการดำเนินงานและการทำการตลาด

การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนับเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี จากผลสำรวจล่าสุดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม[1] พบว่า ธุรกิจขนาดเล็กกำลังเผชิญปัญหามากมายและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ สองในสามกล่าวว่า การทำการตลาดเป็นเรื่องท้าทายเพราะมีการแข่งขันสูง ในขณะที่ร้อยละ 63 ประสบปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจและขาดเงินทุนหมุนเวียน ผลสำรวจยังแสดงการปรับตัวของเอสเอ็มอีต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำธุรกิจ  โดยร้อยละ 72 นำไปใช้เพิ่มยอดขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และขยายฐานลูกค้า ร้อยละ 54 ลดค่าใช้จ่าย และร้อยละ 76 พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า เราตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เอสเอ็มอียังอยู่รอด และยังได้รับโอกาสอื่นๆ ต่อไปได้ จากผลการวิจัยของธนาคารยูโอบี[2] พบว่าเกือบจะหนึ่งในสามของเอสเอ็มอีได้นำเครื่องมือทางดิจิทัลเข้ามาใช้และได้รับประโยชน์ เช่น ผลผลิตและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า และรายได้ที่เพิ่มขึ้น แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งหวังว่าหลักสูตรอบรมออนไลน์นี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมายืนหยัดอีกครั้งได้ และก้าวหน้าบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

นอกจากหลักสูตรการอบรมออนไลน์ที่ธนาคารจัดขึ้นแล้ว ธนาคารฯ จะเชื่อมโยงเอสเอ็มอีเข้ากับโซลูชันทางธุรกิจและการเงินโ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการต้นทุนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ยูโอบี บิสสมาร์ท (UOB BizSmart)  โซลูชันจัดการธุรกิจครบวงจรบนคลาวด์ ที่รวมการทำงานทุกส่วนของธุรกิจ อาทิ ระบบจัดการข้อมูลพนักงานและจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การทำบัญชี การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงเหลือ บริการยูโอบี เวอร์ชวล แอคเคาท์ (UOB Virtual Account) โซลูชันครบวงจรที่ออกแบบเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีระบุการจ่ายเงินของคู่ค้าได้ทั้งหมด กระทบยอดคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ ยูโอบี เอ็มคอลเลกท์ (UOB mCollect) โซลูชันดิจิทัลที่มุ่งช่วยในการจัดการการเรียกเก็บเงินและจัดการบริหารบัญชีลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้ ยังจะได้รับคำแนะนำจาก เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) หน่วยงานบ่มเพาะด้านนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ดิจิทัลอีกด้วย

 ปวิตร หมื่นคง ประธานบริษัทดอลลี่ โซลูชัน ผู้พัฒนาระบบลานจอดรถและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจร
แบรนด์
DPARK กล่าวว่า เราได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ของธนาคารยูโอบีตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่หลายครั้ง และได้เรียนรู้หัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นจำนวนมาก เรายังได้ใช้โซลูชันที่หลากหลาย เช่น การทำการตลาดผ่านอีเมลซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดได้

ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดหลักสูตรการอบรมออนไลน์เพื่อช่วยนำทางให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด ปีที่แล้วธนาคารร่วมกับพันธมิตร 13 แห่ง จัดหลักสูตรการอบรม 39 โครงการ โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมกว่า 1,800 ราย

 

1 การสำรวจจัดทำโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจทั่วประเทศจำนวน 1,494 ราย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

[2] ที่มา: UOB SME Outlook 2021 Study การสำรวจจัดทำตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงต้นเดือนธันวาคม 2020 จากเอสเอ็มอีในประเทศสิงคโปร์ 782 ราย ที่มีรายได้น้อยกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ เพื่อมำความเข้าใจบริบทของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และความสนับสนุนที่เอสเอ็มอีต้องการสำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำธุรกิจ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save