มั่นคงฯ เผยไตรมาส 3 ปี’ 63 พลิกกำไรกว่า 125 ล้านบาทมั่นใจทั้งปีโตตามเป้าที่วางไว้


วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK

กรุงเทพฯ : มั่นคงเคหะการ (MK) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีพ.ศ. 2562 จากปัจจัยแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) เร่งเดินหน้ารุกธุรกิจฝั่ง Recurring Income ขยายธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า พร้อมเสริมแกร่งด้วยการเปิดตัวธุรกิจสุขภาพ (Wellness) “โครงการรักษ (RAKxa)” ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม มั่นใจสัดส่วนกำไรระหว่างฝั่งเพื่อขายที่อยู่อาศัย (Real Estate) และเพื่อเช่าและการบริการ (Recurring Income) เป็นไปตามเป้า 50:50 ที่วางไว้

วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)   หรือ MK บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่าและเพื่อการบริการ เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีพ.ศ. 2563 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน โดยมีรายได้รวมจำนวน 740.88 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขาดทุนสุทธิอยู่ 26.14 ล้านบาท ด้วยเหตุผลสำคัญจากแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ อีกทั้งการขยายธุรกิจกลุ่มให้เช่าและบริการ (Recurring Income) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้ง กองทรัส พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ส่งผลให้มีรายได้อยู่ที่  89.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.41% ส่วนธุรกิจเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมีรายได้ 611.47 ล้านบาท และธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้ 39.42 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเสริมแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทด้วยการเปิดตัว โครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ที่พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม  ศกนี้

“ถึงแม้ว่าผลกระทบจากปัจจัยลบของสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ แต่กลุ่มบริษัทก็ยังคงสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน และแผนการเพิ่มสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอ โดยธุรกิจให้เช่าและบริการของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้มีรายได้จากโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน ของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.36 ล้านบาท จากจำนวน 74.36 ล้านบาท เป็นจำนวน 76.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.17% พร้อมกันนี้ยังมีรายได้จากการขายสินทรัพย์บางส่วนของโครงการฯ เข้ากองทรัสต์ จำนวน 130,092 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 1,953.10 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้ว ยังทำให้มียอดรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 263.30 ล้านบาท และสำหรับตัวโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน เรายังมีแผนเตรียมเปิดแห่งที่ 2 และ 3 บนทำเลถนนบางนา-ตราด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการประมาณช่วงต้นปีพ.ศ. 2564 ส่วนรายได้จากค่าเช่าและบริการ โครงการ พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 และพื้นที่เช่าอื่นๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน”วรสิทธิ์ กล่าว

ในส่วนธุรกิจเพื่อขายที่อยู่อาศัยนั้น แม้จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถรักษาระดับรายได้จากการขายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในไตรมาสนี้มียอดรับรู้รายได้ที่ 611.48 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของทีมขาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินอย่างรัดกุมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การเพิ่มช่องทางสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

วรสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือนของกลุ่มบริษัทในปีนี้มีกำไรสุทธิ 30.07 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างสมดุลรายได้ที่มั่นคง ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ตามกลยุทธ์ การดำเนินงาน 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้อย่างน่าพอใจ โดยมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอและรายได้จากการให้บริการต่อรายได้จากการดำเนินการในทุกธุรกิจ โดยไม่นับรวมรายได้จากการขายที่ดินเปล่าเพิ่มจาก 4.5% เมื่อปีพ.ศ. 2558 เป็น 31.8% ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปีพ.ศ. 2563 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt ratio) เท่ากับ 1.3 เท่า

อย่างไรก็ดี มั่นคงเคหะการ ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 9 เดือนได้อย่างเหมาะสม โดยมีจำนวน 634.74 ล้านบาท ลดลง 136.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.68% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดีในไตรมาสที่ 3 มียอดเพิ่มขึ้น 33.92 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานในส่วนธุรกิจสุขภาพโครงการรักษ (RAKxa) ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบและบริการ (Test Run) เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอได้ตามแผนที่วางไว้ โดยตั้งเป้าสัดส่วนกำไรทั้ง 2 ฝั่งอยู่ที่ 50:50 ภายในปีพ.ศ. 2564” วรสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คุณสาวิตรี เกลี้ยงเกิด (ก้อย) 092 292 4624, คุณทิพย์รัตน์ พรหมอินทร์ (แป้ง) 094 559 6536

คุณฐพัชร์ แก้วกลม (ชล) 099 194 9636, คุณราศี มักอุส่าห์ (เกด) 065 494 2454 E-mail : agate_pr@hotmail.com


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save