มจธ. มอบนวัตกรรมเครื่องทำน้ำแข็งที่ใช้ในการผ่าตัดให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


มจธ. มอบนวัตกรรมเครื่องทำน้ำแข็งที่ใช้ในการผ่าตัดให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่5จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องทำน้ำแข็งสำหรับใช้ในการผ่าตัด นวัตกรรมจากฝีมือคนไทย ซึ่งมจธ.โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.และคณะ ร่วมกับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ออกแบบ และผลิตขึ้น   ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก อาคาร สก. และและคณะ โดยมี ศ. นพ.วิชัย เบญจชลมาศ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นผู้รับมอบ ณ สก5 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี่