ฟูจิตสึ ประเทศไทย จับมือ QTFT ส่งมอบ Digital Annealer ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากควอนตัม เป็นครั้งแรกในไทย


ฟูจิตสึ ประเทศไทย จับมือ QTFT ส่งมอบ Digital Annealer ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากควอนตัม เป็นครั้งแรกในไทย

กรุงเทพฯ:  2 ธันวาคม 2564 –  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (FTH) ลงนามข้อตกลงร่วมกับ Quantum Technology Foundation (Thailand) หรือ QTFT องค์กรที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม  ประเทศไทย ในการร่วมเป็นผู้ให้บริการแก้ปัญหาแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์และแรงบันดาลใจจากควอนตัม เทคโนโลยี ด้วย Fujitsu Digital Annealer

 

โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือในประเทศไทยในการตอบสนองความต้องการธุรกิจ ที่ตรงและตอบโจทย์ด้าน Combinatorial Optimization ซึ่งเป็นการแก้โจทย์ทางธุรกิจที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย หลายตัวแปร เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ แต่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเช่นเวลา คน และค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด ทั้งสองบริษัทจะช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการมองปัญหาและแปลงโจทย์ทางธุรกิจโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากควอนตัมลิขสิทธิ์เฉพาะของ ฟูจิตสึ ที่ชื่อว่า Digital Annealer และซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ QTFT พัฒนาขึ้น เข้ามาเติมเต็มเพื่อส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย

กนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

กนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอโซลูชันบน Quantum Inspired-Technology เพื่อให้ภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดของควอนตัมได้ล่วงหน้าก่อนที่เทคโนโลยีควอนตัมจะถูกใช้งานทางธุรกิจได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

ดังนั้นการร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นและปูพื้นฐานให้ภาคธุรกิจไทยก่อนที่จะถึงยุคเปลี่ยนผ่านไปเป็นยุคควอนตัมในอนาคต  โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ 2 องค์กร มาช่วยแก้โจทย์สมการภาคธุรกิจที่ต้องการแก้ปัญหา ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบของการ Combinatorial Optimization Business  และเป็นจุดเริ่มของการนำเสนอหลักการ Quantum Technology เข้ามาใช้ในกระบวนการธุรกิจ โดยฟูจิตสึ  ได้เปิดตัว DPU เป็น Inspired Technology ที่มีการพัฒนาในห้องวิจัยและเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์เป็น Digital Annealer Cloud Service รุ่นที่สอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพที่ 9,192K บิต จนปัจจุบันพัฒนาล่าสุดเป็นรุ่นที่ 3 ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นไปถึง 100,000 บิต 

 

ในการทำงานร่วมกับ QTFT ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจไทยในด้านของ Quantum Technology เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับทุกภาคส่วนในอนาคต โดยสังเกตได้จากผู้นำจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจต่างมุ่งหวังและวางแผนจะนำคุณประโยชน์ของควอนตัมมาใช้อย่างจริงจัง  ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการสร้างโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับธุรกิจของประเทศไทย และเตรียมภาครัฐให้มีความพร้อมรับมือกับควอนตัมเทคโนโลยีเทียบเท่านานาชาติ ฟูจิตสึ ได้พัฒนา Fujitsu Digital Annealer ที่ใช้คอนเซ็ปของควอนตัมเข้ามาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจด้าน Combinatorial Optimization  รวมถึงในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ ฟูจิตสึและ QTFT  จะทำงานร่วมกันในการออกแบบระบบและสมการ ด้วยการดำเนินการบนหลักควอนตัม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดตามโจทย์ที่ธุรกิจต้องการ เพื่อสร้างความได้เปรียบรับมือกับการแข่งขันโดยมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างสูงด้วย

กนกกมล กล่าว

 

ปัจจุบัน 6 โซลูชันเทคโนโลยี ที่มีการขับเคลื่อนและให้บริการแล้วประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Logistics & Warehousing Optimization)  2.  การค้นพบยาและการพัฒนายา (Drug Discovery) 3. การสร้างและบริหารพอร์ตลงทุน (Portfolio Management), 4. การบริหารจัดการการผลิต (Manufacturing Optimization) 5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) 6.การบริหารจัดการระบบพลังงาน (Energy Management Optimization) 

 

ยกตัวอย่างการนำเอา Digital Annealer เข้ามาใช้ในเรื่องการทำ Route Optimization หรือระบบการจัดเส้นทางส่งสินค้าหลายจุด ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญกับหน่วยงานในหลายภาคส่วนเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำไรสุทธิและต้นทุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจหากการจัดเส้นทางเพื่อกระจายสินค้าและบริการไม่ได้ถูกดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  (Optimized) ดังนั้น โซลูชันบริการนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการส่งสินค้าและบริการไปยังปลายทางหลายจุดโดยมีเงื่อนไขการเดินทางที่ผู้จัดเส้นทางจะต้องให้ความสำคัญ เช่น ระบบจะต้องสามารถแนะนำเส้นทาง ลำดับการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ระยะทางการเดินรถที่สั้นที่สุด ประหยัดค่าดำเนินการและต้นทุนเชื้อเพลิงในการขนส่งมากที่สุด โดยตัว Solution จะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าการใช้ Universal Computer โดยทั่วไป 

กนกกมล กล่าว

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO & Co-founder ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารQuantum Technology Foundation Thailand (QTFT)

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO & Co-founder ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารQuantum Technology Foundation Thailand (QTFT) องค์กรที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ประเทศไทย กล่าวว่า   QTFT  ยินดีอย่างยิ่งที่ร่วมมือกับฟูจิตสึเพื่อร่วมผลักดันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคควอนตัม ด้วยความพร้อมของ QTFT ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านควอนตัมแห่งแรกในประเทศไทย เป็นแหล่งความรู้และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีควอนตัมในระดับปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก อาทิมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสซาชูเซตส์, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และจากอีกหลายๆ สถาบัน ที่ได้รับการยอมรับ

 

ในมุมของเทคโนโลยี ควอนตัมจะเป็นยุคที่ถัดจากดิจิทัล เช่นเดียวกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาลอกมาเป็นดิจิทัล โดยการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัย ย่อมมีโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่คาดเดาไม่ได้  และบางธุรกิจที่ล้มเหลว หายและตายไป  ในขณะที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมยังอยู่ระหว่างการพัฒนา  แต่ Fujitsu Digital Annealer  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ควอนตัม  เป็นก้าวแรกที่จะนำพาให้องค์กรธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ยุคควอนตัม ช่วยให้องค์กรธุรกิจได้เข้าถึง เข้าใจ ประโยชน์ของควอนตัมเทคโนโลยี ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ในสถานการณ์จริง ขณะเดียวกันก็ได้มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปด้วย ความร่วมมือระหว่างฟูจิตสึกับ QTFT ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างฟูจิตสึจับมือกับสตาร์อัพของไทย ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยเข้าสู่ยุคควอนตัมอย่างเป็นทางการ

ดร.จิรวัฒน์ กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save