พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว Prisma ระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจร ชี้มีลูกค้าองค์กรใช้งานมากกว่า 9,000 องค์กรทั่วโลก


ธิติรัตน์ ทองถาวรกรุงเทพฯ – 3 กรกฎาคม 2562 : พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks) เปิดตัว Prisma ระบบป้องกันความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจร (Cloud Security Suite) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในยุคดิจิทัล โดย Prisma ได้ต่อยอดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ของ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ซึ่งจะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นภายใต้การใช้งาน Prisma จากจำนวนลูกค้าองค์กรมากกว่า 9,000 องค์กรทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้ Prisma เป็นระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ที่เติบโตที่เร็วและมากที่สุดในโลก

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มมีความต้องการในการใช้งานระบบป้องกันความปลอดภัยบนคลาวด์มากขึ้น และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัยสูง และมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิม นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการใช้งานระบบคลาวด์ทั้งหมด ทำให้การเข้าใช้งานระบบ (Access) การปกป้องข้อมูล (Data Protection) หรือ การจัดการความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น (Application Security) เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนอีกต่อไป, สตาร์ทอัพ, การแบ่งปันที่พัก, การจองที่พัก, การเดินทาง, การท่องเที่ยว

ธิติรัตน์ ทองถาวร ผู้จัดการประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ ( AI) จะเป็นตัวผลักดันคลาวด์ โดยแฝง Analytic ดังนั้นทั้ง AI และคลาวด์จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โซลูชั่นความปลอดภัยของพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์จึงมี AI และ Machine Learning

การใช้คลาวด์ ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็วเช่นกัน และป้องกันการเสียภาพลักษณ์ ในกรณีถูกฟ้องร้อง ดังนั้นแนวทางในการป้องกันความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ มุ่งให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่นที่ช่วยป้องกันและตรวจสอบระบบคลาวด์ได้อย่างเหนือชั้นช่วยสร้างความมั่นใจในการป้องกันและรับมือการโจมตีจากแฮกเกอร์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ได้นำเสนอโซลูชั่น Prisma ทั้งหมด 4โซลูชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนคลาวด์และป้องกันการโจมตี ประกอบด้วย

 • Prisma Access จัดการระบบการเข้าถึงการใช้งานระบบคลาวด์สำหรับผู้ใช้งานในองค์กรจากสาขาย่อยต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามทั่วโลกได้อย่างปลอดภัย ด้วยระบบความปลอดภัยชั้นนำบนเครือข่ายระดับโลก ซึ่งทำงานบน Google Cloud Platform (GCP™) เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 100 แห่ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใช้งานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละองค์กร โดยแต่ละองค์กรสามารถเข้าถึง Interface หรือ UI ของ Cloud Management User เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการเข้าระบบ ทั้งนี้มีลูกค้า Hostel 20-30 ห้อง และโรงพยาบาล 20-30 เตียง เลือกใช้โซลูชั่นนี้
 • Prisma Public Cloud โซลูชั่นที่ประยุกต์ใช้ Machine Learning ในการดูแลความปลอดภัยบนระบบ Public Multi-Cloud ในการจัดเรียงข้อมูลและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการค้นหาช่องโหว่และวิธีการแก้ไขบนระบบคลาวด์ ทำให้ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานแก่ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
 • Prisma SaaS โซลูชั่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและจัดการแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์แบบหลากหลาย หรือ Multi-Mode Cloud Access Security Broker (CASB) ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้งาน SaaS แอพพลิเคชั่น ให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยสามารถช่วยตรวจสอบความเสี่ยง ป้องกันข้อมูลสูญหาย เพื่อให้สอดคล้องกับกฏข้อบังคับและการกำกับการดูแลข้อมูลต่า งๆ รวมไปถึงการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การบริหารจัดการ SaaS แอพพลิเคชั่น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • VM-Series พบกับไฟร์วอลเสมือนจริงรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบน Private และ Public คลาวด์ ไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Services (AWS®), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure®, Oracle Cloud®, Alibaba Cloud® และ VMware NSX®ด้วยรูปแบบอัตโนมัติหรือการ Deploy Infrastructure ด้วย Code เป็นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Infrastructure-as-code ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน โดยพัฒนาถึง Layer 7 ในต่างประเทศมีลูกค้าใช้งานแล้ว 100 ราย

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว Prisma ระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจร ชี้มีลูกค้าองค์กรใช้งานมากกว่า 9,000 องค์กรทั่วโลก

“Prisma คือผู้ช่วยในการเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่กับสาขาย่อยต่าง ๆ โดยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านมือถือและเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย และยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้ SaaS แอพพลิเคชั่น รวมถึงการพัฒนาคลาวด์แอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย” ธิติรัตน์ กล่าว สำหรับในไทยพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ มีลูกค้าประมาณ 1,000 ราย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนยายนต์ได้ใช้โซลูชั่น Prisma Access และ VM-Series ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งหากลุ่มลูกค้าตามนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น

ธิติรัตน์ กล่าวว่า การมีพ.ร.บ. Cyber Security ช่วยกระตุ้นทัศนคติให้มีการตระหนักและให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น และมีการจัดสรรงบลงทุนทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียง 2-3 % อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 5-10 % ล่าสุดพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ได้เข้าซื้อกิจการของ Twistlock ซึ่งดำเนินธุรกิจ Security Container และ PURESEC เพื่อเสริมระบบคลาวด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save