พานาโซนิคประกาศแผนธุรกิจ หลังควบรวม 3 บริษัท ชู 3 โซลูชันเพื่อการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ตั้งเป้าปี’65 ยอดขายเพิ่มขึ้น10 %


บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PSTH ประกาศแผนธุรกิจหลังควบรวม 3 บริษัท เดินหน้าสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง ภายใต้แนวคิด One Panasonic & One Team พร้อมกลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจใหม่ ‘Total Living Solution’ เจาะกลุ่มลูกค้า B2B นำเสนอ 3 โซลูชันหลักเพื่อการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ตั้งเป้าเป็นผู้นำ Professional Solutions Provider ของไทยภายในปี พ.ศ.2573 ด้วยยอดขาย 28,000 ล้านบาท

มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ  ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น (Panasonic Corporation) เดิม จะปรับองค์กรสู่รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อใหม่ คือ “พานาโซนิค โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น” (Panasonic Holdings Corporation) โดยกลุ่มบริษัทพานาโซนิคจะแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นบริษัทปฏิบัติการ (Operating Company) ต่างๆ  ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่มากขึ้น  

 

ภายหลังการปรับรูปแบบองค์กร  พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่นใหม่ ในฐานะหนึ่งในบริษัทปฏิบัติการ จะยังคงมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวางปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของผู้คน (People) / สังคม (Society) และ โลก (Planet) ของเราอย่างยั่งยืน

 

สำหรับประเทศไทย พานาโซนิคได้ปรับผังองค์กรให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานในระดับโลก และเพื่อรับกับความท้าทายของตลาดและโอกาสทางธุรกิจในประเทศ โดยควบรวม 3 บริษัทไว้ด้วยกัน เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนชื่อบริษัท พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PLSSTH) เป็น บริษัท  พานาโซนิค โซลูชั่นส์  (ประเทศไทย) จำกัด (PSTH) และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป จะมีการควบรวมอีก 2 บริษัท มาไว้ภายใต้บริษัทเดียวกันนี้ ได้แก่ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (PMT) ซึ่งเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือ Country Headquarter และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PST) บริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจซิสเต็ม (System), กลุ่มภาพและเสียง (Consumer AV) และกลุ่มไลท์ติ้ง (Lighting)  ทำให้มียอดพนักงานทั้งหมด 370 คน โดยในปี พ.ศ.2564 ยอดขายรวมทั้ง 3 บริษัทอยู่ที่ 14,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 131% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า   แบ่งเป็นยอดขายพานาโซนิค ซิว เซลส์  2,000 ล้านบาท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์  8,000 ล้านบาท และ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ 4,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ยอดขายของทั้ง 3 บริษัท ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 131% มีปัจจัยหลักจากในช่วง COVID-19 มีล็อกดาวน์ ทำให้ยอดขายโรงงานพานาโซนิคดีขึ้น ในส่วนจัดซื้อ Procurement สามารถจัดหาวัตถุดิบ ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น หลังจากนี้สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ยอดขายน่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ เพิ่มขึ้น10 % ในปีพ.ศ.2565 

การควบรวมทั้ง 3 บริษัท มาไว้ภายใต้ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PSTH จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้กับทีมขาย ที่รวบรวมทั้งการตลาด การออกแบบ และการขาย ภายใต้แนวคิด One Panasonic & One Team  ทำให้การติดต่อประสานงานกับลูกค้ากลุ่ม B2B ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทั้งกลุ่มที่อยู่อาศัย (Residential) และไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (Non-residential) ครอบคลุมตั้งแต่ ที่อยู่อาศัย โรงแรม สำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า โรงพยาบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งโครงการภาครัฐ​  (B2G) มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ   กล่าวว่า เป้าหมายการดำเนินงานของ PSTH คือการนำเสนอ Total Solutions For Living Spaces โดยใช้กลยุทธ์ Systematizing จัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลายรายการเพื่อนำเสนอในรูปแบบของโซลูชันมากกว่าการขายรายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไลฟ์สไตล์ผู้คนในปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 โซลูชันหลัก ได้แก่ Energy-saving โซลูชันการประหยัดพลังงานเพื่อตอบสนองสังคมปลอดคาร์บอน Comfort & Wellness โซลูชันเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ และ Smart & Safety ตอบรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal  โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตใน 4 ตลาดที่มีศักยภาพ คือ Consumer Market, Housing & Residential, Office & Factory Warehouse และธุรกิจใหม่ที่จะพร้อมจะรุกตลาดมากขึ้นในปีนี้ คือ Total Living Solution ซึ่งเป็นการนำเสนอบริการแบบโซลูชันเพื่อการใช้ชีวิตแบบครบวงจร 

 

“บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะให้บริการโซลูชันแบบมืออาชีพ  โดยเสนอโซลูชัน (Solutions) มากกว่าการขายรายผลิตภัณฑ์  ทั้ง 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ Energy-saving, Comfort & Wellness  และ Smart & Safety โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรในไทย” มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ   กล่าว

 

ในตลาดกลุ่มที่อยู่อาศัย ได้มีการนำเสนอ Total Living Solution ผ่านโชว์รูม  ‘Experience Center’ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี พ.ศ.2564 โดยพานาโซนิคได้จัดแสดงแนวคิดด้านสุขภาพสำหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอการออกแบบและการติดตั้งโซลูชันเพื่อการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ระบบประหยัดพลังงาน ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ​ โซลูชันเพื่อการพักผ่อนและการนอน เป็นต้น 

 

ส่วนตลาดในกลุ่มที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในปีนี้จะมีการเปิดตัวโซลูชันเพื่อสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office Solution) ที่มีการออกแบบและปรับเปลี่ยนโซลูชันที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า ใน 3 หมวดหลัก คือ Stress-Free Solutions ด้วย Smart Box ตู้รับพัสดุและปลดล็อคด้วยระบบบลูทูธ Anti-Virus Solutions พื้นที่ปลอดไวรัสและแบคทีเรียด้วยอุปกรณ์ทันสมัย เช่น เครื่องฟอกอากาศ “Ziaino” ระบบปรับอากาศ “Air-E” พื้นของห้องที่ทำจากวัสดุต้านแบคทีเรีย และ Energy Saving Solutions ซึ่งครอบคลุม อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างรวมถึงเซนเซอร์อัตโนมัติและการบริหารจัดการด้านพลังงาน

“พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อชีวิตที่ประหยัดพลังงาน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สมาร์ท และปลอดภัย ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดประเทศไทย โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถขึ้นแท่นเป็นผู้นำในฐานะ Professional Solution Provider ชั้นนำของประเทศไทยได้ภายในปี 2030 ด้วยยอดขายประมาณ 28,000 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นเท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2021” มร.อิโตะ กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save