พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ทีเอ็มบี ส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันประกัน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากว่า 10 ล้านคนในทุกช่วงวัย


พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ ทีเอ็มบีและธนชาต ร่วมต่อยอดส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันด้านประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิตสำหรับฐานลูกค้าธนาคารกว่า 10 ล้านคนในทุกช่วงวัย ทั้งเรื่องการออมเงิน คุ้มครองชีวิต และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยมีความตื่นตัวด้านการเพิ่มความคุ้มครองให้กับตนเองและครอบครัวมากขึ้น โดยพบว่าในปี พ.ศ.2563 คนไทยซื้อประกันคุ้มครอง COVID-19 มากกว่า 10 ล้านฉบับ ซึ่งมากกว่าจำนวนของประกันสุขภาพของคนไทยที่มีอยู่ประมาณ 8 ล้านฉบับ เมื่อมองถึงภาพรวมของสังคมไทย ในปีพ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ Aged Society อย่างเต็มตัวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของประชากรทั้งหมด และในปีพ.ศ. 2574 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด หรือ Super- Aged Society คือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยของไทยสูงขึ้นถึง 9% ต่อเนื่องมาหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกมุมหนึ่งคือ จากตัวเลขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะเห็นว่าจากจำนวนประชากร 100 คน มีการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตเพียง 43 ฉบับ โดยมีประกันชีวิตแบบบำนาญซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการออมเพื่อใช้หลังเกษียณ ไม่ถึง 1 ฉบับ ดังนั้นทีเอ็มบีในฐานะของธนาคารที่มีหน้าที่ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโซลูชันด้านประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับปัจเจกบุคคลได้อย่างแท้จริง ในราคาและช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและ ในทุกช่วงชีวิต เพราะเป็นเสมือนรากฐานในการช่วยสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทีเอ็มบีและธนชาตมีความตั้งใจส่งมอบให้กับลูกค้ามามาอย่างต่อเนื่อง เช่น บัญชีออลล์ฟรี ที่ได้มอบประกันอุบัติเหตุฟรีให้กับลูกค้าไปแล้วรวมกว่า 1.5 ล้านราย

ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรมี เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง จึงได้ประสานความร่วมมือกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน ที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งด้านสุขภาพและการเงิน ซึ่งพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ และความมั่นคงอันจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า รวมทั้งความน่าเชื่อถือระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา รวมทั้งในแถบเอเชีย ซึ่งหลายแห่งได้ผ่านการเข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว จึงเชื่อมั่นได้ว่า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิตจะสามารถส่งต่อแนวทางและพัฒนาโซลูชันที่ช่วยยกระดับความคุ้มครองให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี

“การเป็นพันธมิตรกับพรูเด็นเชียลที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกัน ซึ่งมาพร้อมกับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ทำให้มั่นใจได้ว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารจะสามารถนำเสนอโซลูชันที่เป็นมากกว่าเรื่องประกันชีวิต และส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้ากว่า 10 ล้านรายของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตได้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าว

ด้านโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือพรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า พรูเด็นเชียล ยินดีที่ได้ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ ทีเอ็มบีและธนชาต ในครั้งนี้ ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของพรูเด็นเชียลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันประกันชีวิตที่ง่ายต่อความเข้าใจแก่ลูกค้าของทีเอ็มบีและธนชาต ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการเงินผ่านบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและการลงทุนอย่างอีสท์สปริง ซึ่งเป็นบริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ให้ผู้บริโภคชาวไทยและลูกค้าของธนาคารได้รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ถือครองกรมธรรม์ในสัดส่วนที่ยังค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ดังนั้นพรูเด็นเชียลจึงต้องการมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในจุดนี้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันประกันชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขสำหรับทุกคน อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางดิจิทัลสุดล้ำอย่าง Pulse by Prudential แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพที่จะช่วยให้คนไทยไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำในการมอบคำแนะนำด้านสุขภาพต่าง ๆ

อามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า พรูเด็นเชียลกำลังเตรียมตัวเข้าสู่การเติบโตครั้งใหม่ในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราคือการร่วมกันสร้างโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดผู้บริโภคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค

อีกหนึ่งหัวใจหลักของกลยุทธ์การขายประกันชีวิตผ่านธนาคารของเราคือ การส่งต่อนวัตกรรมโซลูชันต่าง ๆ ผ่านช่องทางธนาคารให้กับลูกค้า และใช้ประสบการณ์ของพรูเด็นเชียลในการฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านการเงินของธนาคาร รวมถึงวิธีการพิจารณารับประกันภัยแบบใหม่ ซึ่งจะมอบประสบการณ์ไร้รอยต่อแก่ลูกค้า

อนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบี กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กับทีเอ็มบีและธนชาตในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันสังคมไทยสู่ระบบนิเวศน์ทางสุขภาพ (Health Ecosystem) ควบคู่ไปกับการสร้างชีวิตทางการเงินที่มั่นคงอย่างแท้จริง เพราะการประกันชีวิตและประกันสุขภาพถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการวางแผนทางการเงินที่ให้ผลประโยชน์ครอบคลุมด้านคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในวงกว้าง มอบสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายตามความต้องการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละราย ในแต่ละช่วงชีวิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษา (Trusted Advisor) และดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า

อีกทั้งยังมีจุดแข็งด้านช่องทางการขายที่เป็น Omni Channel ที่เชื่อมถึงกันแบบไร้รอยต่อ ทั้งช่องทางสาขาของทีเอ็มบีและธนชาตกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ และแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตลอดทั้งช่วงชีวิต

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save