ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสตาร์ทอัพ โดย บิล กรอส (Key Success Factors in Startup by Bill Gross) เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ (New Management Tools)

THW 2024

จากผลงานการเขียนหนังสือของ Alvin Toffler ในปี ค.ศ. 1960 หนังสือชื่อว่า “คลื่นลูกที่สาม The Third Wave” ได้เขียนบรรยายการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของโลก โดยแบ่งออกเป็นการเปลี่ยนแปลงผ่านคลื่น 3 ลูก ดังนี้

 1. คลื่นลูกแรก (1st Wave; The Age of Agriculture) คือยุคการเกษตร ที่ดินเป็นความมั่งคั่งของมนุษย์ การพัฒนาความเจริญด้านเกษตรกรรม มหาอำนาจคือผู้ที่มีที่ดินมากเพื่อทำการเกษตร อำนาจสำคัญอยู่ที่การได้ครอบครองอาณาจักรและประชากร ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนเราจะเห็นว่าอำนาจคือการได้ครอบครองพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่ครอบครองที่ดินมากคือผู้ที่มีอำนาจสูง และเช่นกันในยุคนั้นต้องใช้วิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานับพัน นับหมื่นปี
 2. คลื่นลูกที่สอง (2nd Wave; Industrial Revolution Age) คือการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ที่มีเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตมากจะเอาชนะผู้ที่มีที่ดินมากๆ ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (18C) มีเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงาน จาก Labor Intensive เป็นเครื่องจักรกล (ไอน้ำ เชื้อเพลิง) และมีการแบ่ง Zoning Area เป็นพื้นที่ส่วนราชการ ส่วนธุรกิจส่วนอุตสาหกรรม ตลอดจนมีการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้า โทรศัพท์และวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษย์โลกคือ การมีการสร้างเครื่องบินสำเร็จโดยพี่น้องตระกูลไรท์ (Wright Brothers) ในปี ค.ศ. 1900 สามารถย่อโลกให้เล็กลงโดยการเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบิน จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่และการผลิตจำนวนมากๆ และเช่นกันในยุคนี้ต้องใช้วิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานับเพียงระยะ 10 ปี ในระยะ 100 ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงผลงานสิ่งประดิษฐ์มากมายเพื่ออำนวยประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ ซึ่งเป็นยุคอุตสาหกรรม
 3. คลื่นลูกที่สาม (3rd Wave; Information Age and Knowledge Age) คือโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคคอมพิวเตอร์และระบบข่าวสาร สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นของราคาถูก ผู้ที่มีสมองสามารถคิดออกแบบ จัดการทำงานการผลิตได้ดีจะเป็นผู้มีอำนาจและได้เงินมากที่สุด และช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ช่วงระยะเปลี่ยนแปลงจะสั้นมากอาจเพียงช่วงข้ามคืนก็เป็นไปได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสตาร์ทอัพ โดย บิล กรอส

การเปลี่ยนผ่านครั้งมหึมาผ่านจากยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) มาเป็นยุคของการปฏิวัติของข้อมูลสารสนเทศ (Information Revolution) ในช่วงกว่า 15 ปีที่ผ่านมานี้ การจ้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจปริมาณมหาศาลของ U.S.A. ล้วนเกิดจากธุรกิจไฮเทคจากผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ผลักดันให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Apple, Amazon, Google, Salesforce, VMware, Facebook, Twitter, Groupon, Zynga เฉพาะ 9 บริษัทนี้ที่เพิ่งเกิดมาในช่วงไม่ถึง 15 ปีที่ผ่านมา แต่กลับสามารถสร้าง Gross Domestic Products (GDP) ให้เกือบ $1Trillion จาก GDP ของ U.S.A. ที่ประมาณ $15 Trillion! คำตอบคือโลก

เราตอนนี้กำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาสู่การปฏิวัติของข้อมูลสารสนเทศโลกเราตอนนี้มีผู้ใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจำนวนหลายพันล้านคนและมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนอีกหลายพันล้านคนและมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการมาของยุคข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง

ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญในยุคนี้เป็นอย่างมาก เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหลายๆ อย่าง และนำมาซึ่งการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในหลายๆ ภาคธุรกิจ นำนวัตกรรมให้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย รวมไปถึงการประกอบอาชีพการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวหรือคิดวิธีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป บริบทการแข่งขันทางธุรกิจของตลาดในประเทศและตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ คือการที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจจะต้องสามารถสร้างกำไรได้เรื่อยๆ เพิ่มผู้ใช้ได้เรื่อยๆ และสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่นั่นเอง Startup มีจุดเริ่มต้นที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีปัจจุบัน นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น เพราะ Startup มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการทำธุรกิจแบบในอดีตที่ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจำนวนมากในการขยายธุรกิจให้เติบโตหลายบริษัทระดับโลก เช่น 1. Apple 2. Google 3. Facebook 4. Instagram 5. Twitter ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคยผ่านการเป็น Startup มาก่อนแล้วทั้งสิ้น

Startup จึงเป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นต้องมีปัจจัยหลายๆ ด้านที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งในยุคนี้เราจะได้ยินคนรุ่นใหม่ๆ ทั้งที่กำลังจบการศึกษาและที่กำลังทำงานประจำพูดให้ได้ยินอยู่เสมอว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอาชีพในฝันที่อยากทำเพราะนอกจากจะได้เป็นเจ้านายตัวเองแล้ว ยังมีอิสระในการทำงานหารายได้ด้วยฝีมือตนเอง อย่างไรก็ตาม การจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอยู่รอดได้จนประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจเป็นอย่างดีเสียก่อน โดยเฉพาะธุรกิจ Startup โดยองค์ประกอบความสำเร็จมีปัจจัยที่สำคัญดังเช่น ปัจจัยด้านจังหวะเวลา ปัจจัยด้านทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยด้านแผนธุรกิจ และปัจจัยด้านเงินทุน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านก็ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ Startup นั้นๆ ด้วยว่าจะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านไหนเป็นอันดับแรก ดังนั้นธุรกิจ Startup จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องใส่ใจในปัจจัยนี้เป็นหลักดังกล่าว หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment: PEST& EL) ประกอบด้วย นโยบายรัฐ (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) และสิ่งแวดล้อม (Environment) กฎหมาย (Law) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Startup ที่จะประสบความสำเร็จได้คือ ธุรกิจต้องสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้และเป็นความถนัดและชำนาญการของผู้ประกอบการ

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จ

บิล กรอส (Bill Gross) นักลงทุนและผู้ก่อตั้งบริษัท Idealab ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยและศึกษาจนพบว่าการที่บริษัทเกิดใหม่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีปัจจัย 5 อย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิด ทีมงาน แผนธุรกิจ เงินทุน และจังหวะเวลา

[table “” not found /]

ซึ่งสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาและวิจัย Startup ที่ประสบความสำเร็จมากว่า 20 ปี กว่า 200 บริษัท พบว่ากระบวนการทำงานกับไอเดียนั้นสำคัญมากเป็นอันดับแรก แต่ผลกลับเป็นว่าจังหวะเวลานั้นสำคัญกว่าทุกอย่าง และวิธีที่ดีที่สุดที่จะประเมินจังหวะเวลาคือดูว่าเวลานั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราพร้อมหรือยังกับสิ่งที่เราจะเสนอให้ ซึ่งต้องประเมินอย่างตรงไปตรงมาอย่าหลอกตัวเองกับผลลัพธ์ที่เห็น เพราะถ้าคุณมีสิ่งที่คุณรักจะทำและต้องการส่งมอบมัน คุณต้องประเมินผลลัพธ์อย่างซื่อสัตย์กับตนเอง โดยมีทีมงานที่สามารถตอบสนองความต้องการและมีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยผลักดัน การมีไอเดียที่ดีจะช่วยส่งเสริมธุรกิจสู่ความต้องการของลูกค้า ดำเนินการอย่างมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และการมีเงินลงทุนทางธุรกิจหลังจากได้พิสูจน์แล้วว่ามาถูกทางและต้องการขยายสู่ความยิ่งใหญ่ทางธุรกิจต่อไป

ในวันที่เริ่มทำ Startup ทุก คนคาดหวงั ความสำเรจ็ ในธุรกิจ แต่การที่จะทำธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีปัจจัยหลายๆ อย่างจากวงการ Startup โดย บิล กรอส ได้กล่าวไว้และพอสรุปให้พอเข้าใจเบื้องต้นใน Startup ของธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

 1. จังหวะเวลาการทำธุรกิจ นั้นต้องมีปัจจัยหลายๆ ปัจจัย แต่ถ้าธุรกิจเปิดตัวและดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นในช่วงตลาดอิ่มตัวแล้วหรือมีตัวเลือกมาก ก็จะทำให้ธุรกิจไปรอดได้ยาก อย่างเช่น ธุรกิจ Ookbee เป็นธุรกิจแอพพลิเคชั่นขายหนังสือออนไลน์ เป็นธุรกิจ Startup ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่ทำธุรกิจมา 5 ปีกว่าจะได้เป็นที่รู้จักก็ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในหลายรูปแบบ โดยณัฐวุฒิ พึงเจริญพงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Ookbee ได้กล่าวว่า เวลาและข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคนอื่นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจได้เปรียบในการเข้าครอบครองตลาด และ ธุรกิจ Uber เป็นธุรกิจผู้ให้บริการแท็กซี่แบบใหม่ โดยให้บุคคลทั่วไปที่มีรถยนต์มาขับเป็นแท็กซี่และมีการเรียกผ่านแอพพลิเคชั่นได้ เป็นธุรกิจ Startup ประเภทบริการซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นธุรกิจที่เปิดตัวในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือคนหารายได้เสริมมากขึ้นทำให้ Uber เป็นที่รู้จัก
 2. ทีมธุรกิจ ทุกธุรกิจทีมงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การทำงานเป็นทีมจะทำให้ไปได้ไกลและประสบความสำเร็จและถ้าได้ทีมงานที่ดี เข้าใจกัน มีแนวคิดการทำงานที่ตรงกันและให้ความร่วมมือดี งานก็จะออกมาดี ธุรกิจก็จะเติบโตและประสบความสำเร็จ อย่างเช่น ธุรกิจ Ookbee ให้ความสำคัญกับทีม เพราะในการทำธุรกิจ Startup จะใช้เวลาไม่มากแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็ว ทำให้ต้องมีทีมที่ดีและเข้าใจการแบ่งงานกันทำเพราะคนเดียวไม่สามารถทำทุกอย่างได้เองทั้งหมด และไม่สามารถเข้าใจงานได้ถ้าไม่ใช่ทีมเดียวกัน ธุรกิจ Ookbee มีทีมงานที่เรียกว่า IT WORKS ที่ทำให้ธุรกิจสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดได้ และ ธุรกิจ Wongnai เป็นแอพพลิเคชั่นร้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถรีวิวอาหารได้ทั่วประเทศ เป็นธุรกิจ Startup ประเภท User-Generated Content หรือการสร้างเนื้อหา (Content) ที่เกิดจากผู้ใช้หรือผู้ติดตามมาไว้บนพื้นที่ของเว็บไซต์ โดย ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งได้เริ่มทำธุรกิจ Startup ที่อเมริกาเพราะช่วงนั้นที่นั่นคนทำค่อนข้างมาก และจากการขาดทีมงานจึงจ้างทีมที่อินเดียเขียนโปรแกรม แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจึงกลับมาทำธุรกิจที่ประเทศไทย เพราะยอด มั่นใจว่าหาทีมได้ไม่จำเป็นต้องจ้างทำและค่อยๆ รวมทีมเพื่อนมหาวิทยาลัยขึ้นมา การทำงานกับเพื่อนทำให้เข้าใจกันง่ายขึ้นอยากเปลี่ยนตรงไหน อยากเพิ่มอะไรก็ทำได้ง่ายขึ้น เมื่อได้ทีมที่ดีธุรกิจก็ประสบความสำเร็จ
 3. ไอเดียหรือแนวความคิดใหม่ๆ การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีแนวความคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา เพราะแนวความคิดใหม่ๆ จะเป็นตัวบอกว่าเราจะทำอะไร ทำอย่างไร แก้ไขอะไร เป็นการเริ่มต้นในการทำ Startup ให้ประสบความสำเร็จโดยที่แนวความคิดต้องไม่ซ้ำหรือจะเป็นการต่อยอดแนวความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างเช่น Garrett Camp ผู้ร่วมก่อตั้ง Uber Camp ที่เขาเกิดแนวความคิดใหม่ๆ จากการแก้ปัญหาเรียกแท็กซี่ยาก จึงมีแนวความคิดเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า UberCab.com และอีกธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิดใหม่ๆ
 4. แผนธุรกิจ เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จ การที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ อย่างเช่น ธุรกิจ WASHBOX 24 เป็นธุรกิจ Startup ที่ช่วยแก้ปัญหาคนทำงานที่ไม่มีเวลาและต้องการความสะดวกในการซักผ้า โดยใช้บริการซัก-รีดผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือใช้งานได้ 24 ชั่วโมงโดย นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจ WASHBOX24 เป็นธุรกิจ Startup ประเภทบริการ ธุรกิจ Wongnai เป็นธุรกิจที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเช่นกัน เนื่องจากผู้ก่อตั้งมีความถนัดทางด้านซอฟต์แวร์จึงทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ และธุรกิจ CLAIM DI ที่มีแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 5. เงินทุน ปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จคือ เงินทุน การทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน เงินลงทุนเป็นเครื่องมือของการเติบโตของธุรกิจ Startup และธุรกิจ Wongnai ที่ใช้เงินทุนตนเองลงเพื่อพัฒนาให้มีผู้ใช้จำนวนมากและขอรับการระดมทุนในภายหลังทำให้ง่ายต่อการระดมทุนเพราะธุรกิจมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จึงมีความเสี่ยงน้อย

จะเห็นว่าลักษณะของธุรกิจแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม แต่ละธุรกิจต่างมีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักๆ คือ 1. จังหวะเวลา2. ทีม 3. ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ 4. แผนธุรกิจ และ 5. เงินทุน

ที่ทำให้ธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จแต่มิได้หมายถึงว่าทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญตามอันดับที่ บิล กรอส ศึกษา ในแต่ละธุรกิจจะสามารถเน้นปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ Startup ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านจังหวะเวลาเป็นอันดับแรก เพราะจะต้องอาศัยสินค้าหรือบริการที่ตรงกับช่วงจังหวะเวลาและความต้องการของผู้คนส่วนมาก และปัจจัยรองลงมาคือทีมงานที่ดี ร่วมงานกันง่ายและเงินทุน ส่วนธุรกิจ Startup ประเภท User-Generated Content จะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านทีมเป็นอันดับแรก เพราะการที่มีทีมที่สามารถทำงานกันได้ง่าย เข้าใจกัน ก็จะนำไปสู่แผนธุรกิจที่ลงตัว ออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้สามารถระดมเงินทุนได้มาก ธุรกิจ Startup ประเภทบริการ จะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ ธุรกิจนี้จะต้องมีความแปลกใหม่ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเรียกความสนใจให้คนมาใช้บริการได้ และยังให้ความสำคัญกับจังหวะเวลาที่ผู้คนส่วนมากพบเจอปัญหาและเกิดความต้องการพอดีอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนธุรกิจที่ดีและคิดครอบคลุมทุกด้านทุกมุมในการทำธุรกิจนั้นปัจจัยด้านเงินทุนสำคัญมากกับธุรกิจ Startup ทุกๆ ประเภท แต่ทั้งนี้ก็ถือเป็นปัจจัยรองที่แต่ละธุรกิจให้ความสำคัญเพราะหากธุรกิจนั้นมีทีมที่ดี แนวความคิดใหม่ๆ แผนธุรกิจที่น่าลงทุน และจังหวะเวลาที่เหมาะสม ก็จะสามารถหาเงินระดมทุนได้ไม่ยาก ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสเปิดกว้างและมีการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย และสุดท้ายปัจจัยหลักที่ทำให้ Startup ประสบความสำเร็จนั้น คือความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงใจผู้บริโภค ขณะเดียวกัน Startup ก็ต้องสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ด้วย ถึงจะกล่าวได้ว่าธุรกิจ Startup นั้นประสบความสำเร็จจริง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save