บีโอไอ -อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน SUBCON THAILAND 2023 ตั้งเป้ายกระดับไทยเป็นฮับจัดซื้อ -รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาเซียน

ทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย

บีโอไอ -อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน SUBCON THAILAND 2023 ตั้งเป้ายกระดับไทยเป็นฮับจัดซื้อ -รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาเซียน

SUBCON THAILAND 2023 ที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค เตรียมเปิดเวทีโชว์ศักยภาพผู้ผลิตไทย จุดนัดพบผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลก คาดเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 4,000 คู่ เตรียมจัดงานใหญ่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บีโอไอ -อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน SUBCON THAILAND 2023 ตั้งเป้ายกระดับไทยเป็นฮับจัดซื้อ -รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาเซียน

วันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital Technology) ถือเป็นสมการที่สำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิต รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของไทย พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ หนึ่งในผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ร่วมกันจัดงาน SUBCON THAILAND 2023 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยวางเป้าปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน

ซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า กว่า 16 ปีแล้วที่ทางบีโอไอได้จัดงานซับคอน ไทยแลนด์ (SUBCON THAILAND) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นเวทีที่สำคัญระดับภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้ซื้อ และห่วงโซ่อุปทานในภาคธุรกิจ รวมทั้งชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ในงานเดียว มีเป้าหมายเพื่อวางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบที่สำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลกมาพบกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curves) ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี(พ.ศ. 2566 – 2570) ของบีโอไอ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” (New Economy)

บีโอไอ -อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน SUBCON THAILAND 2023 ตั้งเป้ายกระดับไทยเป็นฮับจัดซื้อ -รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาเซียน

“สำหรับการจัดงาน SUBCON THAILAND 2022 ปีที่ผ่านมาสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทผู้ซื้อจากทั่วโลก มีการจับคู่ธุรกิจ 1,982 คู่ สร้างมูลค่าซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 7,222 ล้านบาท และสำหรับการจัดงาน SUBCON THAILAND 2023 นี้ เรายังคงชูจุดแข็งในการรวบรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาภายในงานมากที่สุด พร้อมกันนี้ยังมีโซน BUYER’S VILLAGE หรือพื้นที่งานแสดงที่รวบรวมผู้ซื้อชิ้นส่วนระดับโลกร่วมจัดแสดงชิ้นส่วนคุณภาพ รวมถึงข้อมูลและนโยบายการจัดซื้อที่สอดรับกับบริบทโลก  อีกทั้งยังได้พบกับโซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้งระบบราง,เครื่องมือแพทย์,การบินและโลจิสติกส์,ป้องกันประเทศ ระบบอัตโนมัติและยานยนต์อนาคต เป็นต้น และในงานยังมีสัมมนาให้ความรู้เพิ่มทักษะใหม่ๆ เตรียมพร้อมไทยสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ” ซ่อนกลิ่น กล่าว

สำหรับไฮไลต์ที่สำคัญคือ เวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค โดยคาดว่าปีนี้คาดว่าจะเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ 4,000 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะกระตุ้นการลงทุนของประเทศ สนับสนุนการฟื้นตัวและสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

เมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

ด้านเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงงาน ซับคอน ไทยแลนด์ (SUBCON THAILAND) มากว่า 1 ทศวรรษ เวทีดังกล่าวถือเป็นงานแสดงที่สำคัญของภูมิภาค การจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้ามาสร้างโอกาสอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการ โดยในปีนี้รูปแบบการจัดงาน “ซับคอนไทยแลนด์ 2023” ควบคู่ไปกับงาน “อินเตอร์แมค 2023” เต็มรูปแบบบนพื้นที่จัดแสดง 28,000 ตารางเมตร ประกอบการกว่า 500 บริษัทชั้นนำจาก 10 ประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 45,000 คน พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีงานสัมมนาที่จัดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 หัวข้อ เพื่อให้ความรู้และเชื่อมโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันสู่โลกการแข่งขันของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะไม่ใช่แค่ยุค 4.0 อีกต่อไป แต่เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 5.0

ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในโลกอุตสาหกรรมไปกับที่สุดของเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค จุดนัดพบผู้ผลิตและผู้ซื้อและห่วงโซ่อุปทานในระบบอุตสาหกรรมจากทั่วโลกที่คุณไม่ควรพลาด ในงาน SUBCON THAILAND 2023 ระหว่างวันพุธถึงวันเสาร์ที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save