บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายในและ 20 แบรนด์ข้าวถุง สานต่อโครงการ“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 15”


บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายในและ 20 แบรนด์ข้าวถุง สานต่อโครงการ“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 15”

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  และ 20 แบรนด์ข้าวถุงชั้นนำ สานต่อโครงการ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “บิ๊กซีร่วมสนับสนุน เกษตรกรไทยทุกภูมิภาค” เพื่อรวบรวมข้าวสารถุงคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตชั้นนำซึ่งเป็นผู้ประกอบการชาวไทยนำมาจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมภายในบิ๊กซี ให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้น ที่สำคัญผู้บริโภคได้รับประทานข้าวพันธุ์ดีในราคาที่เหมาะสม ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า ข้าวถือเป็นอาหารหลักที่สำคัญของผู้บริโภคชาวไทย บิ๊กซีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมในอุตสาหกรรมดังกล่าวตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” ต่อเนื่องในทุกปีและปีนี้เป็นครั้งที่15 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บิ๊กซีร่วมสนับสนุน เกษตรกรไทยทุกภูมิภาค” โดยมีจุดหมายที่สำคัญเพื่อรวบรวมข้าวสารถุงคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตชั้นนำมาจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวอยู่ทั่วประเทศได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญผู้บริโภคได้รับประทานข้าวพันธุ์ดีในราคาที่เข้าถึง และพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการข้าวถุงรายใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรในการนำข้าวถุงสายพันธุ์ของไทยที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายในบิ๊กซีตามข้อตกลงทางธุรกิจเพิ่มเติม

สำหรับกิจกรรมในครั้ง ที่ 15 นี้ รวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากเกษตรกรไทย โดยคัดสรร 20 แบรนด์ข้าวถุงชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ข้าวถุงเบญจรงค์  ข้าวถุงตราฉัตร  ข้าวถุงหงษ์ทอง ข้าวถุงแสนดี ข้าวถุงพนมรุ้ง ข้าวถุงมาบุญครอง ข้าวถุงปิ่นเงิน ข้าวถุงบัวชมพู ข้าวถุงบัวน้ำเงิน ข้าวถุงพิมาย ข้าวถุงไก่แจ้ ข้าวถุงธรรม ข้าวถุงกรีนนิช ข้าวถุงสยาม ปราณา ข้าวถุงเอไรซ์ ข้าวถุงรักจัง ข้าวถุงบิ๊กซี ข้าวถุงบิ๊กซี แฮปปี้ ไพรซ์, ข้าวถุงบิ๊กซี แฮปปี้ ไพรซ์ โปร ข้าวถุงไทยวงศ์ทอง และข้าวถุงคัทลียา มาจัดจำหน่ายพร้อมจัดโปรโมชันสุดพิเศษ ลดสูงสุด 30% เมื่อซื้อข้าวถุงที่ร่วมรายการ และรับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท เมื่อซื้อข้าวสารถุงที่ร่วมรายการครบ 500 บาทขึ้นไป ซึ่งบิ๊กซีเชื่อมั่นว่าจะกระตุ้นการขายข้าวถุง ซึ่งได้รับความนิยมอยู่แล้วให้กระจายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคหลังสถานการณ์ COVID -19 คลี่คลาย สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไปพร้อมกัน ณ บิ๊กซีทุกๆแห่งทั่วประเทศ

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจข้าวสารถุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรชาวนาไทยที่เป็นต้นน้ำของการผลิตข้าวให้สามารถกระจายผลผลิตข้าวได้ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการบริโภคข้าวของไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านๆมาพบว่าการบริโภคข้าวของไทยลดลงอาจะเพราะมีอาหารทางเลือก ที่ไม่ใช่ข้าวจำหน่ายและความนิยมของการบริโภคข้าวของคนในแต่ละช่วงวัยเลดลง โดยเฉพาะกลุ่มรักษ์สุขภาพ ที่ไม่ทานคาร์โบไฮเดรต ลดแป้งลดข้าว ดังนั้น หากมีกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคนำข้าวไปปรุงอาหารในรูปแบบที่หลากหลายสำหรับกลุ่มรักษ์สุขภาพและกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมก็จะช่วยกระตุ้นการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับกิจกรรมในโครงการวันนี้ กรมการค้าภายในและบิ๊กซีได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องแคมเปญนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลักดันให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจในผลิตภัณฑ์ข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวนาไทยผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจพื้นฐานหลักของประเทศต่อไป

วรวิทย์ บุญวงศ์โสภณ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด หรือ ข้าวเบญจรงค์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่ทางบิ๊กซีจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเราทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ห้างบิ๊กซี และผู้ประกอบการข้าวถุง ได้ร่วมมือร่วมใจกันมาแสดงเจตนารมณ์ในการตอบแทนคุณลูกค้าร่วมกัน โดยนำสินค้าข้าวสารซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นรายการหนึ่งมาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าครองชีพทั้งลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคและผู้ที่นำไปใช้ในกิจการของลูกค้าเอง

“ในการนี้อยากให้ลูกค้าทุกคนมาเลือกซื้อสินค้าและเลือกสั่งซื้อสินค้าข้าวสารผ่านบิ๊กซีได้ในทุกช่องทางของบิ๊กซี โดยเฉพาะปีนี้ สามารถเลือกซื้อข้าวสารผ่านช่องทาง ออนไลน์ ซึ่งสะดวกกับคุณลูกค้ามากขึ้นได้ที่บิ๊กซี”  วรวิทย์ กล่าว

ยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ฟู๊ดสโตร์ จำกัด (ข้าวตราฉัตร) กล่าวว่า ในปีนี้พบกับสินค้าตราฉัตร ราคาดีเพื่อคนไทย ภายในงานฯ ลูกค้าได้ช้อปแบบจัดหนักจัดเต็มตลอดเดือน เช่น ข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร ฉัตรไลท์ ข้าว กข.43 ข้าวไทยวงศ์ทอง ข้าวหอมมะลิแท้ หอม นุ่ม ตลอดทั้งปี และ ข้าวหอมไทยวงศ์ทอง ข้าวหอมสูตรคุ้มค่า หุงนุ่ม ฟูขึ้นหม้อ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่ห้างบิ๊กซีเท่านั้น อยากเชิญชวนให้คนไทยหันมาทานข้าวซื้อข้าวของคนไทยที่บิ๊กซีจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมในช่วงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

กัมปนาท มานะธัญญา บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือ ข้าวหงษ์ทอง กล่าวว่า         ในช่วงสภาวะปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  ข้าวหงษ์ทองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ทำให้ได้ส่งมอบข้าวคุณภาพดี ในราคาสุดพิเศษ แก่ผู้บริโภค เพราะข้าวที่เป็นอาหารหลักสำคัญของคนไทย ซึ่งข้าวหงษ์ทองมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขผ่านข้าวทุกถุงไปยังผู้บริโภค

กรองทิพย์ ธนถาวรลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด หรือ ข้าวแสนดี เผยว่า ปีนี้บริษัทฯ ร่วมกับห้างบิ๊กซี ในการจัดงาน “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี”  ครั้งที่15  เพื่อกระตุ้นคนไทยให้หันมาบริโภคข้าวมากขึ้นปัจจุบันคนไทยบริโภคข้าวลดลงเหลือ 75 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  จากเดิม 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้คนไทยได้รับประทานข้าวคุณภาพดี ซึ่งในปีนี้บริษัทมุ่งเน้นข้าวเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวกล้องหอม100%, ข้าวหอมผสมมันปู และข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ทั้งนี้สำหรับงาน “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี”  ที่ร่วมกับบิ๊กซี ข้าวแสนดีอยากเชิญชวนให้ลูกค้าออกมาจับจ่ายซื้อข้าวคุณภาพดี อร่อย และดีต่อสุขภาพพร้อมรับของสมนาคุณในบูธข้าวแสนดี

วิพุธ หวั่งหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด แบรนด์ “ข้าวพนมรุ้ง” กล่าวว่า บริษัทฯยินดีสนับสนุน และได้เข้าร่วม “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” กับทางบิ๊กซีมาโดยตลอดทุกปี ปีละ2 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยผลักดัน และส่งเสริมธุรกิจข้าวถุง ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อข้าวคุณภาพ และหลากหลาย รวมถึงข้าวเพื่อสุขภาพ ในราคาประหยัด เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคด้วยในปีนี้พนมรุ้งได้เชิญเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม เชฟมือหนึ่งอันดับต้นๆของไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเชฟประเทศไทย และเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก มาร่วมรังสรรค์เมนู หมูฮ้อง เพื่อทานคู่กับข้าวพนมรุ้งหอมมะลิ 100% ในวันเปิดงาน”

                สมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ข้าวมาบุญครอง) กล่าวว่า  ข้าวมาบุญครอง ได้จัดรายการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค โดยเน้นในกลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาทานข้าวเพื่อสุขภาพ ให้สุขภาพดีมากยิ่ง ที่สำคัญปีนี้เป็นปีที่ข้าวมาบุญครองอายุครบ 44 ปี ที่ จึงได้จัดแคมเปญ “44 ปี ข้าวมาบุญครอง จัดหนัก แจกทองคำทุกสัปดาห์” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าข้าวมาบุญครองอีกด้วย

อานนท์ ฐานวิชชานนท์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท กุล่มเกษตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวตราปิ่นเงิน) กล่าวว่า มีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับแคมเปญนี้ โดยในปีนี้ข้าวหอมมะลิ และข้าวสุขภาพ ตราปิ่นเงิน ข้าวที่คัดสรรจากแหล่งที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบข้าวคุณภาพในกลุ่มหอมมะลิและกลุ่มคนรักสุขภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้คนไทยได้ทานข้าวไทยพันธุ์ดีจากข้าวตราปิ่นเงิน

                ถวิล ล้อพูนผล บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัด (ข้าวบัวชมพู บัวน้ำเงิน) กล่าวว่า ข้าวตราบัวชมพูได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่สร้างผลดีทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการและที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเราถือเป็นโรงสีที่รับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกร แคมเปญดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ที่ดีให้กับเกษตรกรโดยภาพรวม อย่างไรก็ดีการร่วมกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัท ล้อพูนผลได้จัดโปรโมชั่นส่วนลดในสินค้าข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู ตราบัวชมพู ข้าวหอมมะลิยโสธร ตราบัวชมพู ที่เป็นข้าวกลางปี และข้าวเหนียวเขี้ยวงู ตราบัวน้ำเงิน ซึ่งข้าวทุกเม็ดที่บรรจุใส่ถุงเราการันตีได้เลยว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่เราใส่ใจให้กับผู้บริโภคทุกคน

โชค โจ้พิมาย บริษัท สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด (ข้าวพิมาย) กล่าวว่า ถือเป็นโครงการที่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อข้าวสารที่มีคุณภาพจากแหล่งข้าวสารต่างพื้นที่ เช่น ข้าวพิมาย เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 ภายใต้พื้นที่เพาะปลูกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภูมิศาสตร์ ใต้พื้นดินเป็นภูเขาหินเกลือ จึงมีความหอมนุ่มเฉพาะตัว และ เป็นโครงการที่ช่วยชาวนาอำเภอพิมาย ผู้ปลูกข้าวเอง สีข้าวเอง และเป็นคนขายเอง ได้ขายข้าวถึงมือผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แบรนด์ข้าวพิมาย ที่บิ๊กซีในราคาที่ย่อมเยา

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด (ข้าวไก่แจ้) กล่าวว่า อยากเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาร่วมงานโครงการข้าวถุงร่วมใจในครั้งนี้ เพราะเป็นงานที่ทางผู้ผลิต และบิ๊กซี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้สามารถซื้อสินค้าของดีราคาประหยัด หลังจากผ่านสถานการณ์โควิดมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมข้าวไทยให้คนไทยได้ทานของที่มีคุณภาพโดยสามารถหาซื้อสินค้าได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

ปนิธิ เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด (ข้าวธรรม) กล่าวว่า โครงการข้าวถุงร่วมใจที่บิ๊กซีได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยนำข้าวถุงคุณภาพดีเยี่ยมหลากหลายชนิดจากแบรนด์ชั้นนำ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าของทางบิ๊กซีในราคาพิเศษนั้นถือเป็นโครงการที่บิ๊กซีได้มุ่งมั่นตั้งใจ ดูแลและตอบแทนลูกค้าของทางบิ๊กซีมาโดยตลอด

สิทธิชัย บุณยประทีปรัตน์  บริษัท แอล เอช ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ข้าวกรีนนิช) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุก ๆปี ทางบริษัทฯอยากเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่ต้องการ ข้าวดีหลากหลายสายพันธุ์ มีคุณภาพ ราคาไม่แพง กลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้ม มาซื้อข้าว กับห้างบิ๊กซี

คำนูณวิทย์ วรภู บริษัท สยามปราณา จำกัด หรือ ข้าวสยามปราณา กล่าวว่า ขอขอบคุณนโยบายดีที่ส่งเสริมเกษตรกรผ่านโครงการ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” ที่จัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อมอบสินค้าประเภทกลุ่มข้าวคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์จากกลุ่มเกษตรกรไทยสู่มือผู้บริโภคในราคาที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน

                ทองลักษณ์  หาญศึก  ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (ข้าวเอไรซ์)  กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด จึงขอใช้โอกาสนี้ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี ตราเอไรซ์ เข้าร่วมโครงการด้วย  โดยข้าวแบรนด์นี้เป็นข้าวคุณภาพ มีโภชนการที่ครบครัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรง จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องมาร่วมกิจกรรมซื้อข้าวสารคุณภาพดีราคาประหยัดได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับผู้บริโภคสามารถร่วมเลือกซื้อข้าวถุงและสินค้าเกษตรคุณภาพราคาดีได้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ บิ๊กซี มาร์เก็ต บิ๊กซี ฟู้ดเพลส และบิ๊กซี มินิ รวมถึง ไลน์มาช้อปหรือโทรมาช้อป คลิก https://bit.ly/36lPLza  บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3ezmkgi  และช่องทางใหม่ล่าสุดอย่างแอปฯ “Big C PLUS” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save