“บราเดอร์” จัดวิ่งการกุศล “Brother Beat Cancer RUN 2024” ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ รพ.รามาฯ ครั้งที่ 10


กรุงเทพฯ : “บราเดอร์” ผู้นำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ เตรียมจัดวิ่งการกุศล “Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” ในวันที่ 21 ม.ค. 2567  เส้นทางใต้สะพานพระราม 8 – คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ระยะทาง 6,12, 24 กม. เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 10 พร้อมดึงกลุ่มศิลปินพร็อกซี่ แบรนด์พรีเซ็นเตอร์ มาร่วมปลุกพลัง ชวนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสุข เปิดรับสมัครรันเนอร์ทุกกลุ่มวัยแล้ววันนี้

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี อาจารย์สาขาโลหิตวิทยา และรศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, พรภัค     อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร, รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน”โดยมี กลุ่มศิลปิน PROXIE    (พร็อกซี) แบรนด์พรีเซนเตอร์ Brother ร่วมสร้างสีสัน ท่ามกลางผู้มีเกียรติ แฟนคลับ และสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณ อีเดนโซน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า บราเดอร์มีความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR เสมอมา มีแนวทางในการขับเคลื่อน CSR โดยมุ่งเน้น ESG นั่นคือ  E– Environmental S – Social ยอมรับในความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คือ CSR ที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของชุมชน ไม่ใช่มองว่า Brother ต้องการทำอะไร และ G – Governance

การที่เราจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นแนวทางที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) และกิจกรรมที่เราทำ ต้องการสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจเรื่องการช่วยเหลือสังคม และเราเอง ก็ต้องการแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือสังคมของบราเดอร์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น เรายังสนับสนุนนโยบาย SDG (Sustainable Development Goals) หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้าน Good Health & Wellbeing มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี และ Reduce Inequality: ลดความเหลื่อมล้ำ นั่นคือ ผู้ป่วยสามารถและมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิต หรือดำเนินชีวิตได้อย่างคนปกติ แม้มีความลำบาก หรือข้อจำกัดเพียงใด เราก็เข้าใจ และพร้อมช่วยเหลือ ให้เขาสามารถเข้าถึงการรักษาได้เหมือนคนทั่วไป

สำหรับกิจกรรม “Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ในโครงการของมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจตามพันธสัญญาสากล (Global Charter) ของกลุ่มบริษัทบราเดอร์ ภายใต้โครงการ “Golden Ring” ของบราเดอร์สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

“ที่เราใช้คำว่า Beat ก็เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง มี Beat เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ส่วนนักวิ่งก็ต้องการให้ Beat เพื่อรักษาสุขภาพและท้าทายตัวเองที่จะวิ่งที่มากกว่าปกติ และที่พิเศษคือ ในปีนี้เรามีน้องๆ กลุ่มศิลปินพร็อกซี่ ซึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์ของบราเดอร์มาร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์โครงการที่เราต้องการเป็นตัวกลาง ในการส่งต่อกิจกรรมดีๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ได้หันมาใส่ใจกับตัวเองและคนรอบข้าง เช่นใส่ใจในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี เพราะอนาคตเขาจะเป็นกำลังสำคัญของสังคม ขณะเดียวกัน เขาเองจะมีความสุขกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วย

ลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้” ธีรวุธ  กล่าว

ด้าน พรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมนี้ เปิดเผยว่า บราเดอร์ จัดโครงการ Brother Beat Cancer Run ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้ว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง จากโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเฉพาะกลุ่มโลหิตวิทยา เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าร่วมวิ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ป่วยมะเร็ง จะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยารักษาแบบพุ่งเป้าที่ไม่ได้อยู่ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ การมีกองทุนช่วยเหลือ จึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาของผู้ป่วยมีมากขึ้น”

กิจกรรม Beat Cancer Run จะมีความพิเศษเฉพาะ คือ มีระยะ 6 กม. 12 กม. และ 24 กม. นอกจากนี้ บราเดอร์ เปิดกว้างและให้ความสำคัญในความหลากหลาย เช่น ผู้ชนะเราก็จะมีกลุ่มบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และ LGBTQ โดยตลอด 9 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ถึง 714 คน มียอดเงินบริจาคไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านบาท เนื่องจากการการรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือจึงต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ผู้ป่วยจะไปไหว เช่น การเข้าถึงยา การผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูก เป็นการช่วยให้เขาเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดข้อจำกัดในการรักษา อันเนื่องมาจากขาดทุนทรัพย์ โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการฯ จากหลากหลายหุ้นส่วนทางธุรกิจ ประกอบด้วย VSTECS, TVS และ Rasa Tower

“อีกหนึ่งความพิเศษในปีนี้คือ เราได้ คุณเบล (PAINTERBEL) นักวาดภาพประกอบ ซึ่งมีผลงานระดับอินเตอร์มากมาย มาร่วมออกแบบเสื้อ เพื่อสะท้อนแบรนด์สินค้าบราเดอร์ ที่เหมาะกับทุกกลุ่มทุกวัย และหลากหลายธุรกิจ และพิเศษไปกว่านั้น สำหรับคนสมัครเรียบร้อยแล้วใน Set Standard ยังได้รับสิทธิ์ซื้อเสื้อ Limited Edition อีกด้วย ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 200 ตัว เท่านั้น”  พรภัค กล่าว

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า การที่ บราเดอร์ จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 และจะยังคงจัดต่อเนื่องต่อไป นั่นเป็นเพราะเราได้เห็นผลการตอบรับที่ดีมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคคลทั่วไป คู่ค้า และ พนักงาน มากขึ้นทุกปี ทำให้เราได้รับยอดบริจาค และสามารถนำเงินส่วนนี้ไปมอบให้ โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาในการรักษาได้มากขึ้น

รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี อาจารย์สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา จะมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ต่อมน้ำเหลืองโต ตับโตม้ามโต ซึ่งเราเรียกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง จะเป็นปัญหาเรื่องเม็ดเลือด คือ มะเร็งเม็ดโลหิตขาว และมะเร็งไขกระดูก ที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ที่กำลังเร่งแก้ไข คือ การเข้าถึงยาแบบพุ่งเป้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และเราได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว

รศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเสริมว่า การรักษาโรคนี้ ในปัจจุบัน จะใช้การรักษาโดยให้ยาแบบพุ่งเป้า ร่วมกับเคมีบำบัด ซึ่งการรักษาแบบให้ยาแบบพุ่งเป้า คนไข้บางสิทธิ์หรือบางคน อาจจะยังเข้าไม่ถึงยา จึงต้องได้รับการรักษาแบบเคมีบำบัดอย่างเดียว ซึ่งเงินสนับสนุนที่เรามอบให้นั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนมากขึ้น ลดข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ และให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล หรือ PAINTERBEL นักวาดภาพประกอบ เผยถึงการออกแบบเสื้อในครั้งนี้ว่า โจทย์ของงานปีนี้ คือ อยากให้เราทุกคนเป็นเหมือนพลังที่ช่วยเติมความสุข เพิ่มพลังบวก ให้กับคนที่มาร่วมงาน เสมือนแหล่งพลังงานเล็กๆ จากหลายๆ คน ที่ได้มาหลอมรวมกัน จนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี มันไม่ใช่แค่รูปที่ผมออกแบบ แต่มันเป็นทุกอย่าง ที่ผมสื่ออออกไป ในภาพ เป็นเหมือนสารที่ส่งไปจากผู้ให้ถึงผู้รับ ให้ได้รับกำลังใจดีๆ ช่วยทุกคนได้มีพลัง เมื่อได้เห็นรูปนี้สังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้น

“Brother Beat Cancer Run 2024 : วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” ได้แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท Fun Run+ ระยะทาง 6 กิโลเมตร, ประเภท Mini Marathon+ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และประเภท Half Marathon+ ระยะทางจาก 24 กิโลเมตร โดยมีค่าสมัครดังนี้ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท/ท่าน และ 12 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท/ท่าน ระยะทาง 24 กิโลเมตร ค่าสมัคร 900 บาท/ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (8 พ.ย. 66) เป็นต้นไป ผ่าน https://www.runlah.com/events/bbcr2024 โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อวิ่ง ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save