วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดไมเกรนให้ภาคเอกชน – เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย


วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดไมเกรนให้ภาคเอกชน - เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

ปทุมธานี – 25 กันยายน 2562 : ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน “4 GRAINE” สารสกัดจากเก๊กฮวยสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานการวิจัยของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ให้แก่ ไพศาล เวชพงศา กรรมการบริษัทแสงสว่างตราค้างคาว จำกัด เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบผงชงละลายน้ำ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้บ่อยครั้ง โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับยารักษาไมเกรนในกลุ่มอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลองทั้งการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดไมเกรน

โอกาสนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ผู้บริหาร และพนักงาน วว. ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี