อว. จับมือ สธ. จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ยกระดับสมุนไพรไทย


อว. จับมือ สธ. จัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" ยกระดับสมุนไพรไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 5 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

โดย นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ อัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ท่ามกลางผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง 4 หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย

พิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชม "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงานได้ร่วมพิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชม “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างบุคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย อีกทั้งเป็นการยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ