ทีเซลส์โชว์นวัตกรรม“ไบโอพลาสม่าสำหรับรักษาแผลเบาหวาน – เซลส์บำบัดรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2565


ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ทีเซลส์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา ทีเซลส์ จะมุ่งเน้นที่การสร้างระบบนิเวศน์การวิจัยและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากนี้ทีเซลส์จะหันมามุ่งเน้นการเชื่อมโยงนวัตกรรมทั้งจากผลงานวิจัยของทีเซลส์ และจากผู้ประกอบนวัตกรรมไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น   เพื่อขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น 1 ใน10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ได้ และต้องได้รับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ กระทรวง อว.

“ประเทศไทยมีนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์อยู่เป็นจำนวนมาก บางครั้งไม่สามารถไปต่อจนถึงการใช้งานจริงได้  ซึ่งมองว่าการเป็นนวัตกรรมขึ้นหิ้งไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด  เพราะเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะพัฒนาคิดค้นออกมาตามความสนใจทางวิชาการ   ซึ่งหากไม่มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยบนหิ้ง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  ก็จะไม่สามารถนำงานวิจัย หรือนวัตกรรมออกมาใช้รับมือได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น คนที่มีหน้าที่เชื่อมโยงนำผลงานนวัตกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศลงมาสู่การใช้งานตามความต้องการของประชาชนก็คือ ทีเซลส์  และบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกหรือดีพเทคด้วย เพราะไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะตามเทคโนโลยีไม่ทัน ต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว” ดร.ชัยรัตน์  กล่าว

การใช้เทคโนโลยีไบโอพลาสมาในการรักษาแผลเรื้อรัง หรือแผลเบาหวาน

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 ซึ่งกระทรวง อว. จัดขึ้นในปีนี้  ทีเซลส์ ได้มีการนำผลงานนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ ฝีมือนักวิจัยไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือดีพเทค รวมถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรับทราบถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและศักยภาพของคนไทยในด้านชีวการแพทย์  ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีไบโอพลาสมาในการรักษาแผลเรื้อรัง หรือแผลเบาหวาน ซึ่งเป็นผลงานทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องผลิตพลาสมา และมีบริษัทรับเทคโนโลยีมาดำเนินการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียต่าง ๆ ทำให้แผลจากการติดเชื้อเรื้อรังหายได้เร็วขึ้น มีงานวิจัยรองรับถึงประสิทธิภาพ และทีมวิจัยอยู่ระหว่างกำลังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดสอบใช้งานจริงในโรงพยาบาลต่างๆ

ปัจจุบันงานวิจัยด้านการผลิตเครื่องผลิตไบโอพลาสมาได้มีนำไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยทีเซลส์เข้าไปสนับสนุนในส่วนการขึ้นทะเบียน และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมบุคคลากรและการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อทดสอบการใช้งานจริง  นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักธุรกิจในประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อครั้งที่ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำทีมจากประเทศไทย รวมถึงนวัตกรรมคนไทยไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี  โดยนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียให้สนใจอย่างมากในการที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปให้บริการรักษาแผลจากโรคเบาหวาน มีการมาดูการทำงานที่ประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดตลาดต่างประเทศของนวัตกรรมไทย

ดร.ชัยรัตน์  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทีเซลส์ยังได้การนำเสนอ “การพัฒนาการรักษาด้วยเซลส์บำบัด เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลส์”  ซึ่งการรักษาด้วยเซลส์บำบัด หรือ Cell Therapy  ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  โดยเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลส์เม็ดเลือดขาว หรือ T Cells  ให้มีความลักษณะจำเพาะในการดักจับและทำลายเซลล์มะเร็งได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ โดยมีราคาสูงมากประมาณเข็มละ 15 ล้านบาท  ส่วนประเทศไทยยังไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ มีเพียงการทดสอบในโรงเรียนแพทย์ และยังอยู่ในช่วงของการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานต่างๆ  ซึ่งที่ผ่านมา ทีเซลส์ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดังกล่าว โดยเช่าพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และติดตั้งเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลส์บำบัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัปเข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่ต้องลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น  ขณะนี้มีบริษัทสตาร์ทอัปไทยเข้ามาเช่าพื้นที่ และลงทุนเพิ่มเติมแล้ว อยู่ระหว่างการผลิตเซลส์บำบัดเพื่อทดสอบและขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ คาดว่า  ภายใน 1-2 ปีนี้จะได้เห็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีเซลส์บำบัดจากฝีมือคนไทยออกมาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ในราคาที่ต่ำลง

อุปกรณ์ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจที่ใช้เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการคัดกรอง

นอกจากผลงานไฮไลต์นวัตกรรมชีวการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงลึกแล้ว ทีเซลส์ยังได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น อุปกรณ์ตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยลมหายใจที่ใช้เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการคัดกรอง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยทีมจาก TCELS และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัท แทพ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเครื่องไบโอพลาสมา ซึ่งมี นพ.ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฟโตไบโอแคร์ เป็นนวัตกรผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อสุขภาพและการแพทย์  หน้ากากอนามัยชนิด KN95 ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็นผลงานของทีเซลส์ (TCELS) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และยังมีกิจกรรมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ COVID-19 อย่างไรให้ปลอดภัย  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนอีกด้วย

สนใจเยี่ยมชมได้ที่บูธทีเซลส์ (TCELS) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565  ในระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565  ณ ฮอลล์ 9   ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี   เวลา 9.00-19.00 น.


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save